Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel

donderdag 25 april 2019 Nettie Bakker 0 reacties 104x gelezen

Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de tweede en derde landelijke spoedcursus Smart Mobility die de provincie Overijssel organiseerde in nauwe samenwerking met CROW, het Landelijk verkeersmanagementberaad, het werkgeversservicepunt regio Zwolle (UWV) en een aantal partners uit de markt.

Op 29 maart zwaaide een groep van 11 nieuwe Smart-Mobility-experts met een specialisatie iVRI af. Zij staan hier samen met Lindy Molenkamo, derde van links boven) en met docenten en begeleiders van het werkgeversservicepunt regio Zwolle

Op 29 maart zwaaide een groep van 11 nieuwe Smart-Mobility-experts met een specialisatie iVRI af. Zij staan hier samen met Lindy Molenkamo, derde van links boven) en met docenten en begeleiders van het werkgeversservicepunt regio Zwolle

Eind vorig jaar gingen op basis van signalen uit de markt twee nieuwe opleidingsteams Smart Mobility van start. Het eerste team, een vierkoppig iVRI-afnameteam, is heel snel en specifiek opgeleid om iVRI’s vanaf de fabriek te testen voor gebruik. Op 29 maart zwaaide een groep van 11 nieuwe Smart-Mobility-experts met een specialisatie iVRI af. Twee experts waren niet aanwezig vanwege hun nieuwe baan.  

 

Het nieuwe spel is complex
Initiatiefneemster Lindy Molenkamp, hoofd Eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel: “De wereld van verkeersmanagement en Smart Mobility verandert snel. Niet alleen de spelregels veranderen, ook het spel zelf. En het nieuwe spel is complex. Deze opgeleide mensen kennen het spel en kunnen de mensen die nog traditioneel werken een spiegel voorhouden. Daarmee maken zij het verschil”, aldus Molenkamp. 

 

Vervolggesprekken

CROW steunt dit initiatief en bood de cursisten het gebruik van kennismodules aan. Het UWV speelt een sleutelrol door zij-instromers de mogelijkheid te bieden om deze vakgerichte spoedcursussen te volgen. En zo heeft Tiemen van der Bijl zijn lessen biologie ingeruild voor een baan bij RoyalHaskoningDHV en klaarde ‘netwerker’ Wim Jonker al een forse klus voor DTV. Slechts een paar teamleden zijn nog beschikbaar. Molenkamp en haar docenten van het eerste uur, Alex Smienk en Erik Wegh verklappen dat er alweer vervolggesprekken worden gevoerd. 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • Smart mobility voor leefbare en duurzame steden Veel overheden zetten vol in op smart mobility om onze drukke steden en regio’s bereikbaar te houden en zetten daarvoor technologie in voor een...
 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.