Nationaal verkeersveiligheidscongres: opnieuw urgent

Stijgende slachtoffercijfers maken een trendbreuk noodzakelijk

dinsdag 16 februari 2016 Nettie Bakker 0 reacties 381x gelezen

Het Nationaal verkeersveiligheidscongres, NVVC, kent een lange historie. Het eerste, tweejaarlijkse congres werd in 1978 georganiseerd. ‘Logisch, zegt Ton Hendriks, verkeerskundige bij de ANWB en lid van het NVVC-organisatiecomité. ‘Het aantal verkeersdoden steeg destijds met een piek in 1972 tot ruim 3200 doden.’ Aan de hand van de eerste twee congresbundels blikt Hendriks terug en trekt parallellen met het NVVC 2016.
Zo zag de cover eruit van de congresbundel van het eerste Nationaal verkeersveiligheidscongres in 1978. Het volgende NVVC-congres is op 21 april in 's Hertogenbosch

Zo zag de cover eruit van de congresbundel van het eerste Nationaal verkeersveiligheidscongres in 1978. Het volgende NVVC-congres is op 21 april in 's Hertogenbosch


Wat valt op terugkijkend naar de eerste twee congressen?
‘Uit de twee congresverslagen valt me allereerst op dat het congres in 1978 van start ging als tweedaags congres en in 1980 zelfs in drie dagen werd gehouden. Als organisatielid van het huidige NVVC valt me daarnaast natuurlijk op dat er toen ook werd gewerkt met een congrescommissie. Hierin waren destijds alle relevante geledingen van verkeerskundig Nederland vertegenwoordigd, waaronder de toen nog jonge Fietsersbond (ENWB).’

Beschermheren
‘Naast deze congrescommissie, was er een organisatiecommissie actief, een werkgroep congresprogramma en een werkgroep Uitvoering Organisatie. Ook waren er twee beschermheren: de minister van Verkeer en Waterstaat én coördinerend minister voor verkeersveiligheid Dany Tuijnman, en mr. Pieter van Vollenhoven, destijds voorzitter van de ‘voorlopige raad voor de verkeersveiligheid’.

Congresuitspraken
‘De eerste congressen eindigden met ‘congresuitspraken’. Ik herinner me dat er over deze uitspraken werd gestemd. Je had mede daardoor echt het gevoel dat je samen tot iets kwam. En als verkeerskundig Nederland gezamenlijk tot een uitspraak komt, dan is dat toch een punt om rekening mee te houden. Overigens waren deze uitspraken niet zozeer inspirerend, nu ik ze nog eens doorlees, maar ze hadden wel een zekere status. Bijvoorbeeld: ‘Om effectief te leren is permanente verkeerseducatie nodig en een overzichtelijk en controleerbaar stelsel van verkeersregels, gebaseerd op kennis uit onderzoek en kennis van het ongevalsgebeuren’.

Thema’s
‘Het eerste verkeersveiligheidscongres had als thema: ‘de verkeersveiligheid van voetgangers, fietsers en bromfietsers binnen de bebouwde kom’. Een onderwerp dat nog steeds aan de orde is. De eerste congressen werden inhoudelijk volledig bepaald door de programmacommissie. Tegenwoordig doen we een uitvraag in de vakwereld en deze reacties bepalen in belangrijke mate de inhoud van het actuele congres. Inhoudelijk ging het in de eerste jaren vooral over structuren van steden en dorpen en over het opzetten van beleid. Maar ook, heel erg van deze tijd, over de communicatie tussen burgerij en overheid.’

Lichte paniek
‘In het allereerste openingswoord, in 1978, sprak de minister zijn ongerustheid uit over de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid. Dat begrijp ik. Stel je ook eens voor: je leeft halverwege de 70’er jaren en je bent verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Ook ken je de grafiek van de ongevalscijfers. Dan moet je wel lichtelijk in paniek raken. De lijn van verkeersdoden steeg alleen maar, en niet zo’n beetje ook. Wie kon op dat moment voorspellen dat deze cijfers zo’n enorme keer ten goede zouden gaan nemen? Misschien is de organisatie van het NVVC, naast heel veel andere maatregelen, wel een van de uitingen dat er toen heel serieus werk werd gemaakt van  verkeersveiligheid.’

Kille cijfers krijgen een gezicht
‘De minister haalt in zijn toespraak een ongeval aan in het gezin van zijn voorganger. Hiermee maakte hij duidelijk dat ieder in zijn omgeving een ongeval kan meemaken en hij gaf de kille cijfers zo een gezicht. Het is goed om het verkeersslachtoffer meer aandacht te geven. En te laten zien wat er achter de cijfers schuilt aan leed en maatschappelijke en sociale gevolgen.’

Verkeerveiligheidsprofessionals
De verkeersveiligheidsprofessionals van die tijd waren, volgens de bundels, naast de minister en de heer Van Vollenhoven, onder meer: Erik Asmussen, directeur SWOV, Fred Wegman, SWOV, Steven Schepel, tegenwoordig actief in MENSenSTRAAT, de heer P. de Kiewit, directeur SVT, nu CROW, mr. M. Polak van VVN, Ed van Thijn, als Tweede Kamerlid, Gerard de Regt van de ANWB en de heer P. Allewijn Directie Verkeersveiligheid Ministerie V&W.’

Afzenders
‘Tegenwoordig wordt het NVVC georganiseerd door ANWB, SWOV en VVN met steun van het ministerie van IenM. In de eerste jaren werd het verkeersveiligheidscongres georganiseerd door: Rijkswaterstaat, Directie Verkeersveiligheid, Centrale Politie verkeerscommissie, VVN, ENWB (nu Fietsersbond), VNG, NIRO, Voetgangersvereniging en Stop de Kindermoord (beide opgegaan in VVN), het Openbaar Ministerie, SWOV en ANWB.

Congresdoelen
‘Ik herken in de uitwerking dat de eerste en de actuele congressen ‘een platform willen bieden om kennis uit te wisselen en kennis te delen’. Alleen de inhoud is nu anders. Doelen werden destijds niet als zodanig geformuleerd, anders dan dat het aantal verkeersslachtoffers moest dalen. En dat was al niet niks. Ook valt op dat er in de beginjaren van het congres nog veel beleid moest worden ontwikkeld. Tegenwoordig is de inhoud veel concreter en gaat ook meer de diepte in, mede omdat er al veel is bereikt.’

Statistieken
‘Wat blijft in 2016 is de zorg om de statistieken. Niet alleen zijn 570 doden in het verkeer nog steeds onacceptabel, in de laatste jaren worden we opnieuw geconfronteerd met een onaflatend stijgende lijn in de grafieken. Nu van het aantal gewonden. Dat aantal is in 2014 gestegen tot 20.700. Daarvan is ruim de helft fietser en daarvan weer meer dan helft een oudere fietser. Deze slachtoffers vallen vooral binnen de gemeentelijke problematiek en ook daarmee zijn we weer terug bij de thema’s van de eerste congressen.’

Trendbreuk
‘Een laatste parallel: Het eerste verkeersveiligheidscongres werd in 1978 geïnitieerd door ANWB en SWOV om iets te doen aan de toenmalige enorme aantallen verkeersdoden. In 2016 is - net als in de beginjaren van het congres - opnieuw een krachtsinspanning nodig om een trendbreuk te forceren, alleen nu gericht op het aantal gewonden. Deze urgentie is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat het NVVC als instituut nog steeds bestaat.’

Lees de hele congresbundel van 1978

Lees de hele congresbundel van 1980 

Meer informatie: Het volgende Nationaal Verkeersveiligheidscongres is op 21 april in ’s Hertogenbosch

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.