Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet

De ontwikkeling van een klimaatadaptatiestrategie voor de A58

donderdag 25 oktober 2018 Myrthe Leijstra, Kees van Muiswinkel, Wim Leendertse, Thomas Bles, Rijkswaterstaat 0 reacties 121x gelezen

Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien. Een tegenstelling met vergelijkbaar resultaat: flinke files.

Met de paper ''Development of a Climate Adaptation Strategy of the InnovA58 highway in the Netherlands' wonnen Myrthe Leijstra en medeauteurs de prijs voor de beste bijdrage aan de 8e landelijke Omgevingsmangementdag in de categorie ‘Bijzonder’. 

Bermbranden of onweersbuien zijn voorbeelden van extreme weersomstandigheden met grote impact op weginfrastructuur en verkeer. Deze extremen, waaronder hitte, droogte en wateroverlast, kunnen volgens de KNMI-klimaatscenario’s verder toenemen.

 

  

Afbeelding links: bermbrand op de A50 nabij Renkum. 26 juli 2018 

Afbeelding rechts: de locaties op de A58 waar hevige regenval voor wateroverlast kan zorgen 

 

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is daarom afgesproken dat een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting in 2020 onderdeel is van beleid en handelen van overheden. Dat stelt Rijkswaterstaat voor de uitdaging: hoe richten we het hoofdwegennet klimaatbestendig in?  

 

Wat is een klimaatbestendige weg? 

Een klimaatbestendige weg klinkt prachtig, maar wat betekent dat? Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk om te achterhalen wat de effecten van extreem weer op een weg en op het verkeer kunnen zijn. Wat zijn de risico’s en waar bevinden zich de kwetsbare plekken? Welke maatregelen zijn nodig om onze wegen de komende decennia functioneel te houden? En welke keuzes maken we daarin? 

 

Samen met Deltares hebben we de handen ineengeslagen om de theoretische kennis die reeds aanwezig is bij Rijkswaterstaat te vertalen naar de praktijk. De ideale test case? Het project InnovA58. De A58 in Noord-Brabant gaan we vernieuwen en verbreden en biedt daarom de uitgelezen kans om theorie te vertalen naar praktijk. In de doelstellingen van het project prijkt ook het onderdeel klimaatbestendigheid, met als kern: “Het verbeteren van de robuustheid van de A58 en de (nabije) omgeving voor de gevolgen van extreem weer, nu en in de toekomst.” 

 

Vraag één is: Hoe krijg je probleem en oplossing goed in beeld? Dat doen we met een stresstest. Met  betrokken partners brengen we systematisch in beeld waar de snelweg tijdens extreem weer onder stress komt te staan en welke maatregelen er te nemen zijn. Dat is gebeurd aan de hand van de zogenoemde ROADAPT-methodiek. Deze bestaat uit vier fases:  

 1. een ‘quick scan’ naar de belangrijkste klimaatrisico’s en mogelijke maatregelen, bijvoorbeeld bij overstroming van de weg door extreme neerslag;  

 1. een gevoeligheidsanalyse naar kwetsbare plekken op en rond de weg: waar op de weg kan wateroverlast zich voordoen?; 

 1. een socio-economische impactanalyse om kosten en baten van files, beschadigde infrastructuur, maar ook van mogelijke oplossingen in beeld te brengen; 

 1. het ontwikkelen van de adaptatiestrategie met combinaties van maatregelen en keuzes. 

 

De analyse van de A58 heeft veel kennis opgeleverd. Zo laten kaarten kwetsbare gebieden zien waar wateroverlast op de weg kan ontstaan of waar taluds gevoelig zijn voor erosie. Daarnaast laten ‘dynamische adaptatiepaden’ zien welke combinaties van maatregelen mogelijk zijn. Denk aan het intensiveren van beheer en onderhoud, het vergroten van waterafvoer of het aanpassen van het wegontwerp.  

 

Maar we hebben meer geleerd: de weg kan niet los worden gezien van de omgeving. Water afvoeren van een snelweg kan effect hebben op het watersysteem van het waterschap. Ook hebben we ervaren dat er handige combinaties, ofwel meekoppelkansen mogelijk zijn.  Zo kunnen bredere onderdoorgangen onder de weg water vlot afvoeren en tevens functioneren als faunapassage. Op die manier verbinden we thema’s als water, natuur en klimaat met elkaar. Ook kan het koppelen van technische ontwikkelingen mogelijkheden bieden. Zo bieden de innovaties op het gebied van Smart Mobility wellicht verrassende uitkomsten voor klimaatadaptatie. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om weerapps te koppelen aan navigatieapps, zodat weggebruikers tijdig worden gewaarschuwd voor naderend noodweer? Dan kunnen zij hun rijstijl of routes aanpassen.  

 

Tot welke conclusies leidt dit?  

Klimaatbestendig zijn betekent niet dat we alles kunnen voorkomen of oplossen. Wel kunnen we leren omgaan met de gevolgen. Het multidisciplinaire karakter stelt ons voor uitdagingen, maar biedt ook nieuwe kansen. De komende jaren zal Rijkswaterstaat een stresstest voor het gehele hoofdwegennet uitvoeren. Daarnaast houden we nu al rekening met de gevolgen van klimaatverandering in de ontwerpen en beheeractiviteiten van onze infrastructuur. De A58 vormde daarvoor een nuttige en leerzame start. 

 

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  
 • Beleid als gezamenlijk experiment Een goed functionerende toekomstbestendige samenleving vergt doordachte langetermijnoplossingen. Maar wat vandaag nog een goed idee lijkt, kan morgen alweer...
 • Turbulentie rond toe- en afritten onderzocht Rond toe- en afritten van snelwegen is sprake van een turbulente verkeersstroom, die invloed heeft op de veiligheid en capaciteit. Een nieuwe...
 • Veilig de weg op in Suriname ‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers...
 • Zwerfvuil bestrijden via DRIPs Afval langs de Nederlandse snelwegen ontstaat doordat weggebruikers hun afval in de bermen gooien. De overheid heeft al meerdere maatregelen genomen om dit snelwegzwerfafval te...
 • Wat de richtlijnen beogen en wat zij daadwerkelijk veroorzaken Dit artikel is een tweede in een serie onderzoeken naar de mogelijkheden om verantwoord af te wijken van richtlijnen bij werkzaamheden. De onderzoeken worden verricht in...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.