Keuzevrijheid, mits…

woensdag 2 oktober 2019 Nettie Bakker 1 reactie 334x gelezen

Direct met de intrede van de speed-pedelec is er discussie over de beste plaats op de weg: op de rijbaan of op het fietspad? Sinds de  wetswijziging van 1 januari 2017 heeft de speed-pedelec formeel de status van bromfiets, maar volgens diverse belangengroepen, specialisten en (weg)gebruikers levert deze status onbalans, onbegrip en onwetendheid op. Wat zijn de verwachte effecten van keuzevrijheid voor de speed-pedelec-gebruiker? Een onderzoek.

Is keuzevrijheid een reële optie? Of zijn er onderdelen omtrent keuzevrijheid die een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de verkeersveiligheid? Deze onderzoeksvragen legde adviesbureau Inter Contracting, voor aan afstudeerder Tom Seising.

 

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Door alle onderzoeksresultaten omtrent het onderwerp keuzevrijheid voor de speed-pedelec van de afgelopen jaren te bundelen is een eerste beeld gevormd. Naast de feiten, maken ook gebruikerservaringen een belangrijk deel uit van dit onderzoek.

 

Begin dit jaar is een enquête uitgezet onder speed-pedelec-gebruikers in Nederland. Met zes vragen werd de mogelijkheid geboden de visie op de huidige wetgeving, het eigen gebruik en ideeën en wensen omtrent de plaats op de weg te delen. Uit de vele reacties is het volgende beeld gevormd: de speed-pedelec-gebruiker voelt zich verantwoordelijk, heeft (technische) kennis van de speed-pedelec en bijbehorende wetgeving, maar overtreedt in veel gevallen bewust de wetgeving in het kader van de eigen veiligheid en technische beperkingen die de speed-pedelec heeft.

 

Als onderdeel van het onderzoek zijn op 15 mei diverse specialisten van onder andere de Fietsersbond, CROW-Fietsberaad, provincie Gelderland, De Speed-pedelec Groep en Inter Contracting in Utrecht samengekomen om ‘keuzevrijheid’ te bespreken. Dit gesprek maakte duidelijk dat de plaats op de weg niet het enige vraagstuk is. Zo laat keuzevrijheid de uniformiteit volledig los, waardoor elke verkeerssituatie weer anders is als het gaat om de plaats op de weg. Iets wat voor andere weggebruikers lastig wordt om mee om te gaan. Verkeersveiligheid is juist wél gebaat bij eenheid en herkenbaarheid. Ook wordt de (on)bekendheid van de speed-pedelec bij de overige weggebruikers genoemd. Landelijke campagnevoering in het verleden lijkt op dit punt tekortgeschoten.

 

Conclusie: ja, mits

De vraag of keuzevrijheid dé oplossing is, is niet met ja of nee te beantwoorden. De speed-pedelec-gebruiker laat wel merken hieraan de behoefte te hebben. Keuzevrijheid betekent een meer dan grote verantwoordelijkheid voor de gebruiker; aanvullende regelgeving is daarbij nodig. Keuzevrijheid is dus mogelijk, mits:

 • Er aanvullende wetgeving komt die een maximumsnelheid van 25 km/uur op het fietspad afdwingt;
 • Er aanvullende wetgeving komt die keuzevrijheid mogelijk maakt;
 • De speed-pedelec-gebruiker zich verantwoord gedraagt naar de wetgeving. Dat houdt in:
 • Wil je snel, of op de rijbaan? Dan ga je op de rijbaan (met een snelheidsregime van 50 km/uur) en rijd je de maximale snelheid (45 km/uur);
 • Wil je rustig rijden, of op het fietspad? Dan ga je op het fietspad en rijd je maximaal de maximumsnelheid die geldt op fietspaden (25 km/uur);
 • Heb je een speed-pedelec met een maximale capaciteit lager dan 45 km/uur? Dan ga je op het fietspad en rijd je maximaal de maximumsnelheid die geldt op fietspaden (25 km/uur).

 

Hoe nu verder?

De speed-pedelec wordt intussen gezien als duurzaam alternatief voor de auto op middellange afstanden en het gebruik neemt toe; er zijn meer dan 17.000 geregistreerde modellen. Voldoende reden om de problematiek serieus aan te pakken. Belangenpartijen zouden een eenduidige visie moeten formuleren richting het ministerie. Daarbij is maatwerk belangrijk, maar wel op basis van een landelijk wettelijk kader.

 

Voor meer informatie over het onderzoek:
Tom Seising

Adviseur Verkeer en Mobiliteit bij Inter Contracting

06 18 40 57 27 of tom.seising@intercontracting.nl

 

Bij de foto

De foto is aangeboden door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Zij geven op verzoek van bedrijven een bedrijfsopleiding speed-pedelec. Klik hier voor meer informatie https://www.vsv.be/pers/bedrijfsopleiding-speed-pedelecs/


Reacties

Reacties

Henk Lenting 29/11/2019 18:00

Ik zou het raar vinden als we een minimum snelheid op de rijbaan in zouden stellen. Volgens mij is te langzaam op de rijbaan fietsen al gedekt doordat een voertuig minimaal de helft van de maximumsnelheid moet kunnen rijden, en verder valt opvallend langzaam rijden/fietsen gewoon onder artikel 5.

Dat een speed per se 45 km/h op de rijbaan zou moeten rijden levert volgens mij rare situaties op, zeker aangezien we veel straten inrichten om te zorgen dat automobilisten maximaal 50 km/h kunnen en willen rijden.

Bovendien zou deze combinatie van regels het weggebruik van racefietsers erg moeilijk maken.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....
 • Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien....
 • Geen project zonder architect Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve...
 • Onderzoek 'Vrijwillig uit de auto' van Centraal Planbureau Gedragscampagnes als Low Car Diet kunnen een kansrijke methode zijn om werk gerelateerd autogebruik te verminderen. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal...
 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.