Hugo van der Steenhoven zwaait af na 12 jaar directeur Fietsersbond

Zelf plaatsmaken

maandag 26 oktober 2015 Nettie Bakker 1 reactie 540x gelezen

Wat hij gaat doen weet hij begin oktober nog niet, wel realiseert Hugo van der Steenhoven zich langzaam wat hij opgeeft: 12 jaar directeur Fietsersbond, een ongekend succesverhaal. Toch stopt hij. Een nieuwe strategische visie, een nieuwe lobby: naar verkeersgezondheid en 30 km/uur in de bebouwde kom. En vooral een jonge vereniging. ‘Op dat moment bekroop me het gevoel dat ik misschien zelf plaats moest maken voor een nieuwe, jongere directeur die deze koers vanaf het begin kan gaan varen.’
Hugo van der Steenhoven

Hugo van der Steenhoven (Copyright: ANWB/AVD)

Zijn opvolgster is bekend. Het is een vrouw die binnen de vereniging al goed is warmgelopen: Saskia Kluit (42), op het moment van solliciteren adjunct-directeur Fietsersbond. In de afgelopen maanden is ze door Van der Steenhoven ‘aan de wereld’ voorgesteld. ‘Ze was al op een netwerkborrel bij het ministerie van IenM, waar het hele politieke en beleidsveld aanwezig was. Daar heeft ze met iedereen, om te beginnen met de minister, kennis gemaakt en handen geschud.’ Van der Steenhoven laat de bond met een gerust hart aan haar over.

Verbreden invloedsfeer
Tijd voor Van der Steenhoven om terug te blikken. Om met het laatste te beginnen. Hoe belangrijk is het netwerk voor de Fietsersbond? ‘Heel belangrijk natuurlijk. En dat is in de afgelopen 12 jaar ook heel erg gelukt. We hebben de Fietsersbond binnengebracht op allerlei plekken waar beslissingen worden genomen, zoals de politiek en het bedrijfsleven en nu ook in de wetenschap.’ Het verbreden van deze invloedsfeer was het natuurlijke terrein voor Van der Steenhoven als voormalig politicus en Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Maar hij benadrukt dat hij met evenveel interesse en aandacht de lokale afdelingen bezocht. ‘Juist die combinatie van dat anarchistische actievoeren tot aan voorstellen onder de aandacht brengen bij beleidsmensen en beslissers, maakt het werk bij de Fietsersbond zo leuk.’

Mijlpaal: MIRT
Een absolute mijlpaal is voor Van der Steenhoven de eerste pagina ‘fiets’ in het nieuwe MIRT, het meerjarenplan voor Infrastructuur, Ruimte en Transport, dat eind dit jaar verschijnt. ‘De tekst is weliswaar nog wat mager en mag de komende jaren worden uitgebreid, maar er hangt nu een bedrag aan en daarmee wordt fiets weer onderdeel van de Rijksvisie op mobiliteit. En dat moet ook, want het is belangrijk dat gemeenten over het fietsbeleid gaan, maar je moet een lappendeken aan kwalitatief verschillende fietsmaatregelen en fietsinfrastructuur voorkomen, tot aan verschillen in voorrangsregels op rotondes. Het Rijk kan stimuleren, oplossingen aandragen en mogelijk uniformeren.’

Eerste twee fietssnelwegen
Een lange lobby om fiets op de landelijke agenda te krijgen, startte onder het bewind van minister Karla Peijs, die met het programma FileProof maatregelen op de korte termijn wilde nemen om de files aan te pakken. ‘Ik zei tegen de minister, waarom leg je geen snelfietsroutes aan langs de files, zodat de automobilist op de fiets langs de file kan rijden? ‘Werk het maar uit’, zei de minister, en zo hebben we toen samen met Lindy Molenkamp, toenmalig projectleider FileProof, de eerste twee fietssnelwegen (Breukelen-Utrecht en Rotterdam-Delft) tot stand gebracht. Dat bleek een goede aanpak: het Rijk geeft de uitvoering uit handen, maar steunt het wel. En het typeert ook onze rol als maatschappelijke belangenorganisatie: pro-actief zijn en met goede ideeën komen.’

Vrouwelijke handen
Met het vertrek van Van der Steenhoven is de leiding van de Fietsersbond volledig in vrouwelijke handen. Naast Saskia Kluit als directeur is recent Alexandra van Huffelen, directeur GVB, aangetreden als voorzitter van de Fietsersbond. Van der Steenhoven: ‘Van Huffelen is een gepassioneerd fietsster en kan haar OV-expertise inzetten om werk te maken van meer fiets in de keten. Zij is ervan overtuigd dat we met OV en fiets de steden nog veel mooier kunnen maken.’

Fietsambassadeurs
Kenmerk van de afgelopen tien jaar blijft voor Van der Steenhoven het groeiende netwerk van fietsambassadeurs. ‘Neem Francine Houben, architect met wereldfaam. Zij geeft over de hele wereld lezingen en spreekt op de volgende Velocity in Taiwan over fietsprojecten. Zij creëert zo weer allerlei nieuwe ambassadeurs voor fiets. En ten slotte de wetenschap. We hadden al fietsonderzoeken in het kader van het wetenschapsprogramma Duurzaam Bereikbare Randstad en nu ligt er een aantal onderzoeksvoorstellen over fiets in het kader van het nieuwe onderzoekprogramma SURF (smart urban regions of the future).’

Praten
Wat heeft 12 jaar Fietsersbond met Van der Steenhoven gedaan? ‘Ik ben altijd wel op zoek geweest naar een baan waarin ik iets kwijt kon. Ik zat in de Tweede Kamer en dat ging té veel over praten, hoewel ik wel de OV-fiets heb kunnen introduceren en toen nog 200 miljoen gulden voor fietsenstallingen kunnen bewerkstelligen. Maar ik wilde meer dingen tot stand brengen. En dat is in deze functie goed gelukt. Het is mooi om te zien wat we hebben bereikt voor de fiets als het gaat om fietsviaducten, stallingen, fiets in de media, en ten slotte nu ook in de wetenschap. Dat geeft voldoening.’

Wakker liggen
Er waren ook keerzijdes. Een die eruit springt, is de recente gedwongen reorganisatie binnen de Fietsersbond. De projectenpot voor de Fietsersbond slonk vanwege allerlei bezuinigingen, terwijl de organisatie groeide. Dat betekende het verlies van een aantal medewerkers. Van der Steenhoven: ‘Daar lag ik wel wakker van. Maar eerlijk gezegd’, vervolgt hij, ‘ook wel eens van het werk zelf. Er komen zoveel ideeën en voorstellen van mensen op je af. Je kunt er dag en nacht mee bezig zijn. Dat is heel erg leuk, maar ook een valkuil.’

‘Ik wil wel weer eens met minder dingen bezig zijn en wat meer kunnen stilstaan bij iets. Ik heb al één nieuwe bezigheid waar ik naar uitkijk: het lidmaatschap van de provinciale adviescommissie leefomgeving. Hierin mag ik met een aantal mensen adviezen formuleren voor de ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit in de provincie Utrecht. Deze commissie wil het debat rond deze thema’s organiseren. Ik kan daarbij gebruik maken van mijn netwerk.’

Lezing
‘Ook mag ik een lezing geven voor jonge architecten. Daarvoor verdiep ik me in 50 jaar mobiliteitsbeleid in steden, met als case de stad Utrecht. Heerlijk om te doen. Je ziet dan het water in de Catherijnesingel veranderen in asfalt en nu weer terug naar water. Dit loopt in lijn met de ontwikkeling van doorgangssteden naar steden voor ontmoeten. En wat betekent het als fabrieken en kantoren aan de randen van de stad verdwijnen? Die transities, daar denk ik graag eens wat dieper over na’, filosofeert Van der Steenhoven. ‘Ik zal waarschijnlijk wel bezig blijven met mobiliteit.’


Reacties

Reacties

John Bakker 07/11/2017 09:22

Geachte heer van der Steenhoven
Ik kom uw inleiding beluisteren in de in Bres, as woensdag in Leeuwarden.
Als fietser in Leeuwarden stel ik mijzelf de volgende vragen

Waarom rijden zoveel fietsers zo vaak links waar aan de recht rijden verplicht is.
Waarom steken fietsers vaak hun hand niet uit, of te laat, om richting aan te geven
Waarom zien vormgevers-verkeersdeskundigen niet is, afgaande op de gekozen oplossingen, nogal eens voor krakkemikkige vormgeving. Ook een fiets heeft een draaicirkel, net als auto’s.
Heeft iedere gemeente een ideeënbus, waarin je als fietser opmerkingen kan deponeren. Over gaten in de weg, maar ook over situaties die je tegen komt.
Nu er nieuw soorten fietsen op de weg komen, wordt de vraag gesteld of er geen speciale wegen moeten komen voor bijvoorbeeld snelle fietsen. Voor auto’s geld de omgekeerde denkwijze, lijkt het. Auto’s moeten zich aanpassen aan de omstandigheden. Ze kunnen heel snel, maar ze moeten zich aanpassen, waar nodig. Voor fietsers zou hetzelfde principe moeten gelden.
Vervoermiddelen verschijnen vaak in grote aantallen op de weg, voordat de overheid erover na gaat denken of dat wel gewenst is. Maar dan zijn er al veel op geproduceerd en op de weg te vinden. Dan reguleren is moeilijk. Het zelfde zie je nu met drones. Overal worden ze aangeboden en goedkoop. Straks moet de rijdende rechter aan te pas komen omdat buurman in mijn tuin filmt. Of een inbreker, die de zwakke kanten van mijn woning onderzoekt. Een trage overheid veroorzaakt problemen.
Een fietser met goede fietsverlichting wordt gemiddeld ouder dan een met slechte of in het geheel geen verlichting.
Een stelling van mij is dat oudere fietsers gemiddeld een betere verlichting voeren dan jongere.
De fouten in het verkeer, ook van fietsers verdienen zendtijd op de Publieke Omroep. En betere programma’s dan dat de bekende motoragenten verkeershufters aangehouden omdat ze ver boven de toegestane snelheid rijden, wie kent ze niet. Dus uitleg over gewone situaties, waar van alles heel vaak mis gaat. Dat is beter dan zendtijd voor politieke partijen, tenzij het over fietsen gaat. En vooral omdat er steeds weer nieuwe mensen geboren worden die de spelregels om de weg moeten leren kennen en oudere mensen die die de veranderde zaken op de weg willen weten.
Spugen om de voetbalvelden en “teef, aan de kant “ roepen tegen een medefietser op het fietspad, moet streng bestraft worden. Tenminste met 100 keer opdrukken.
Is fietsen nu en in de toekomst een politiek item of zouden partijen hierin samen kunnen werken?

John Bakker

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.