Het nut van leren als straf

Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders

donderdag 22 februari 2018 Constant Stroecken 0 reacties 218x gelezen

In zijn boek 'Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders' pleit de Belgische verkeerspsycholoog Ludo Kluppels voor leermaatregelen om het effect van een straf voor verkeersovertreders te versterken. Een verplichte cursus zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een minder lange rijontzegging. 

cover van het boek van Ludo Kluppels

cover van het boek van Ludo Kluppels

Kluppels memoreert dat in België in 2016 maar liefst 637 doden waren te betreuren bij verkeersongevallen die voor het overgrote deel vermeden hadden kunnen worden. Het gedrag van de weggebruiker blijkt in 75 tot 95 procent van de ongevallen de belangrijkste oorzaak. Daarom moeten we ons, totdat de volautomatische auto zijn intrede doet, blijven focussen op het verbeteren van het rijgedrag, stelt Kluppels. 

 

Verkeersgedrag kan worden gestuurd door een meer systeemgerichte aanpak zoals in Nederland is geïntroduceerd in 1991 onder de noemer Duurzaam Veilig, schrijft de psycholoog. De inrichting van de wegen stuurt het gedrag dan bijna automatisch. Het systeem stelt de beperktheid van de mens voorop en probeert zo fouten te voorkomen. Controle en bestraffing vormen slechts het sluitstuk, als alle andere maatregelen niet helpen. 

 

Vrijheidsstraffen of ontzegging van de rijbevoegdheid zijn bedoeld om de dader af te schrikken. Maar dat afschrikkingsprincipe lijkt minder goed te werken voor verkeersdeelnemers die een ernstige overtreding begaan. Kluppels citeert een onderzoek van het WODC waaruit blijkt dat in Nederland 30 procent van de verkeersovertreders binnen twee jaar opnieuw voor de rechter stond, waarvan 77 procent voor hetzelfde feit. Voor het rijden zonder rijbewijs en onverzekerd rijden was de recidivegraad het hoogst (84 procent), gevolgd door het rijden onder invloed (56 procent). Voor te hard rijden is de recidive 'slechts' 35 procent, maar dat komt omdat de meeste overtredingen in Nederland met een boete worden afgedaan. Hogere straffen blijken nauwelijks te helpen om het aantal overtredingen omlaag te krijgen. 

 

Minder recidive 

Criminologisch onderzoek toonde in de jaren negentig al aan dat straffen die zijn gericht op de omstandigheden en de persoonskenmerken van de dader meer effect hebben. Dat geldt ook voor het verkeer, volgens Kluppels. Zowel kortdurende als langere programma's kunnen een beter resultaat geven dan alleen een geldboete of een rijontzegging. Leermaatregelen blijken tot minder recidive te leiden. De resultaten zijn het sterkst als ze in plaats komen van een vrijheidsberoving, of een rijontzegging. Kluppels zou de leermaatregel als een bijkomende straf willen definiëren, gekoppeld aan een vermindering van de duur van de rijontzegging. 

 

Tweede circuit 

De Belgische psycholoog is geen voorstander van het Nederlandse systeem waarbij Rijkswaterstaat het rijbewijs preventief kan intrekken en educatieve maatregelen kan opleggen, los van de strafrechtelijke afhandeling. België handelt alle verkeersovertredingen af via het gerechtelijk systeem, met uitzondering van parkeerovertredingen. De maatregelen van Rijkswaterstaat ziet Kluppels als een 'tweede circuit van reactiemogelijkheden', bovenop de strafrechtelijke aanpak. "Regelmatig tekenen mensen beroep aan, omdat ze ervan uitgaan dat bij de rechter een vrijspraak mogelijk is. Dit leidt tot rechtszaken bij het CBR die deze kosten ook in de cursusprijs meerekent (tot een derde van de cursusprijs)." 

Mensen voelen zich volgens Kluppels ook vaak twee keer gestraft, temeer omdat het volgen van de maatregel geen invloed heeft op de straf die de rechter uitspreekt. Bovendien houden de opgelegde maatregelen geen rekening met de persoonlijke situatie, aldus Kluppels. 

 

Ludo Kluppels is klinisch psycholoog en werkt sinds 1996 voor het Vias institute in Brussel, waar hij een van de oprichters was van de Driver Improvement cursussen voor verkeersovertreders. Hij was betrokken bij verschillende Europese studies op dat vlak. Het Vias institute heeft 20 jaar ervaring met het werken met verkeersovertreders.  

 

 

Het boek van Ludo Kluppels is te bestellen bij: 

Uitgeverij Politeia 

www.politeia.be

info@politeia.be 

 

 

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....
 • Naar een klimaatbestendig hoofdwegennet Het was niet te missen afgelopen zomer: zwart geblakerde bermen door de ene na de andere bermbrand. Terwijl op andere dagen de snelwegen overliepen door stevige onweersbuien....
 • Geen project zonder architect Het ontwerp van ingenieurs voldoet lang niet altijd en dat ligt meestal aan het ontbreken van een integraal en creatief ontwerpproces. Daar zijn architecten of creatieve...
 • Onderzoek 'Vrijwillig uit de auto' van Centraal Planbureau Gedragscampagnes als Low Car Diet kunnen een kansrijke methode zijn om werk gerelateerd autogebruik te verminderen. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal...
 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...
 • Activiteitenpatronen in zelfrijdende auto Met de komst van de zelfrijdende auto kunnen gebruikers onderweg activiteiten uitvoeren waarvoor ze voorheen op locatie moesten zijn. Het effect van deze verandering in het...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.