Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis'

donderdag 25 oktober 2018 Leonie Walta 0 reacties 84x gelezen

In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar liggen barrières en waar liggen kansen? In deel vier een gesprek met Henk Meurs,  hoogleraar Verkeersplanologie aan de Radboud Universiteit. 


Klik hier voor deel 1: de visie van Bert van Wee  Klik hier voor deel 2: de visie van Eric van Berkum  Klik hier voor deel 3: de visie van Harry Timmermans

Henk Meurs doet als hoogleraar onderzoek naar de relatie tussen mobiliteit en ruimte. Bijvoorbeeld in steden, waar weinig ruimte is voor verkeer en nieuwe infrastructuur, en waar het gaat om de vraag hoe je mobiliteit en de toestroom kunt managen. Het bedrijfsleven – waaronder MaaS-aanbieders, fiets- en autodeelbedrijven en partijen als Google en Apple – speelt hier een steeds prominentere rol in, en dat verandert de manier waarop de overheid mobiliteitsvraagstukken moet aanpakken. Mobiliteit wordt steeds meer een governance-vraagstuk waarbij overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. 

 

Hoe blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied?  

"Ik gebruik de zoekmachine en de ingangen naar wetenschappelijke kennis van onze bibliotheek. En elke maand neem ik een aantal wetenschappelijke journals door op zoek naar voor mij interessante artikelen. Met mijn vakgebied, op het grensvlak van mobiliteit en ruimte en overheid en bedrijfsleven, is de kennis wel behoorlijk verspreid over de journals en is het soms echt zoeken. Over de inbreng van het bedrijfsleven is weinig gepubliceerd. Toen ik daar laatst een artikel over schreef kon ik er nauwelijks literatuur bij vinden." 

 

Wat vindt u van de mate waarin praktisch relevant onderzoek bij de praktijk terecht komt? 

"Dat gaat volgens mij best goed in Nederland. Vooral bij innovatieve onderwerpen als MaaS, smart mobility en de zelfrijdende auto is de aansluiting op de praktijk prima. Je ziet op die onderwerpen een rechtstreekse vertaalslag naar beleid, en dat gaat soms behoorlijk snel. We begonnen vier jaar geleden een door NWO gefinancierd onderzoek naar MaaS, en dat onderwerp staat zelfs in de regeringsverklaring van dit kabinet. Ik maak me eerder zorgen dat het te snel gaat, en dat er fundamenteel wetenschappelijke vragen blijven liggen. Er moet ook ruimte blijven voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 

 

Wel vind ik dat we wat meer mogen doen met praktijkkennis uit het buitenland. We denken al snel dat Nederland anders is dan de rest, maar over bijvoorbeeld openbaar vervoer in landelijk gebied kunnen we best wat leren van hoe ze dat geregeld hebben in Duitsland, de Verenigde Staten en Australië." 

 

Hoe brengt u zelf wetenschappelijke kennis naar de praktijk?  

"Naast hoogleraar ben ik ook directeur van mobiliteitsonderzoeksbureau MuConsult, en daar kan ik mijn kennis direct toepassen. Omgekeerd ontstaan daar weer vragen uit de praktijk waar ik als wetenschapper onderzoek naar doe. Die interactie is belangrijk. Laatst ben ik twee dagen bezig geweest met hardcore speltheorie, dat is heel veel wiskunde, heel theoretisch. Maar dat heb ik nodig om de praktische vraag te beantwoorden of we MaaS-platforms moeten laten concurreren of moeten starten met een monopolie. Op die manier probeer ik beide kanten op te werken, dat ligt mij goed." 

 

Wat kan Verkeerskunde doen om wetenschappelijke kennis beter naar de praktijk te brengen? 

"Wat mij betreft zou de redactie best wat meer eisen mogen stellen aan de kenniscomponent van de artikelen. Het valt me op dat praktijkmensen bij het schrijven van artikelen nauwelijks een koppeling leggen met kennis uit de wetenschap. Zo geven ze soms mooie voorbeelden van het ontwerp van een stationsomgeving, zonder dat ze de relatie verduidelijken met de principes achter hun keuzes om het ruimtelijke en verkeerskundige met elkaar te verknopen.

 

Mijn ervaring als redacteur van NM Magazine is dat theoretische verhalen over een onderwerp te weinig aansluiten op de specifieke vraagstukken van de praktijk. Artikelen waar wetenschap en praktijk bij elkaar komen werken volgens mij beter. Voor auteurs uit de wetenschap is het de uitdaging om hun verhaal zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, voor praktijkmensen om meer op zoek te gaan naar wat er al bekend is over een onderwerp. Het moet van twee kanten komen." 

 

Op welke manier hebben mensen uit de praktijk toegang tot wetenschappelijke kennis? 

"Via Google Scholar zijn veel open-access-artikelen te doorzoeken, al heb je wel wat ervaring nodig in hoe je door de brij van academische artikelen moet navigeren. Als ingang kun je ook de rapporten van het Planbureau van de Leefomgeving en het KiM gebruiken, die actuele wetenschappelijke kennis samenvatten en toepassen op actuele vraagstukken." 

 

Komt u wel eens verkeerskundige onwaarheden tegen in het nieuws? Zo ja, wat kunnen we daartegen doen?  

"Enige tijd geleden stond de reiskostenvergoeding ter discussie. Politiek en maatschappij waren tegen de afschaffing daarvan. In de kleine lettertjes van het onderzoeksrapport stond dat deze maatregel de congestie flink kon verminderen. Maar dat hoorde je niemand noemen als argument voor afschaffing. Ook zijn er veel misverstanden over de bereikbaarheid in Nederland. Er staan mensen in de file, maar dat is maar een deel van iedereen die onderweg is. De gemiddelde snelheid van ons transportsysteem gaat in grote delen van Nederland nog steeds omhoog. Kun je dan spreken over een slechte bereikbaarheid? Daarbij komt dat iedere planoloog kan uitleggen dat bereikbaarheid meer is dan de snelheid van het transportsysteem. Het gaat om het gemak waarmee je gewenste activiteiten kunt uitvoeren. 

 

Wetenschappers zouden veel meer feiten in het debat mogen brengen, wellicht via agenderende artikelen over actuele onderwerpen. Misschien dat Verkeerskunde daarmee een brug kan slaan naar de reguliere pers, en raken meer mensen overtuigd van de feiten." 

 

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • Smart mobility voor leefbare en duurzame steden Veel overheden zetten vol in op smart mobility om onze drukke steden en regio’s bereikbaar te houden en zetten daarvoor technologie in voor een...
 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.