E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik

Genomineerde scriptie voor de Cuperusprijs

donderdag 25 oktober 2018 Arjan van Velzen, TU Delft 0 reacties 61x gelezen

Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s. Hoe de kosten van deze voertuigen zich gaan ontwikkelen is vaak onduidelijk. Onderzoek van Arjan van Velzen (TU Delft) biedt inzicht door een analyse op basis van de totale eigendomskosten van elektrische auto’s.
Onderzoek van Arjan van Velzen biedt inzicht in het verloop van de kosten van e-voertuigen

Onderzoek van Arjan van Velzen biedt inzicht in het verloop van de kosten van e-voertuigen

Huidige studies naar de ontwikkeling van kosten van elektrische auto’s over de komende 15 jaar verschillen aanzienlijk van elkaar en zijn niet altijd even consistent. Wat vooral ontbreekt is inzicht in de totale eigendomskosten en onzekerheden. In het afstudeeronderzoek van Arjan van Velzen zijn de factoren die de totale eigendomskosten beïnvloeden in kaart gebracht en gebruikt om meerdere scenario’s voor de ontwikkeling van de kosten van elektrische voertuigen op te stellen. 

 

Factoren 

Literatuuronderzoek op het gebied van elektrische voertuigen, kosten en technologieselectie leverde diverse directe factoren op, zoals productiekosten, onderhoud en laadkosten, maar ook indirecte factoren, zoals technologische superioriteit van het product, de ontwikkeling van laadinfrastructuur en klantspecificaties. Deze indirecte factoren bepalen de bereidheid om een elektrische auto aan te schaffen. Is die positief dan heeft dat invloed op de toekomstige totale eigendomskosten door een grotere vraag naar elektrische auto’s en daaruit voortvloeiend hogere investeringen in R&D. Dat leidt uiteindelijk weer tot lagere productiekosten en hogere schaal- en leereffecten. 

 

Op basis van het literatuuronderzoek maakte Van Velzen een raamwerk van factoren die de totale eigendomskosten beïnvloeden. Dit raamwerk is gevalideerd en geoptimaliseerd op basis van interviews met 17 experts op het gebied van elektrische auto’s. Van de 34 geïdentificeerde factoren zijn er twaalf in het verdere onderzoek meegenomen. Dit zijn: productiekosten, batterijtechnologie, winstmarge, herverkoopwaarde, laadkosten en laadinfrastructuur, onderhoud, verzekering, kortingen, range, variëteit modellen, klantbegrip en overheidsbeleid. 

 

Scenario’s 

Op basis van data van andere studies, open data en databases van CE Delft zijn de totale eigendomskosten bepaald van een C-klasse elektrische auto met batterij (BEV) en een gewone referentieauto, voor de periode 2015-2030. Hierbij maakte Van Velzen onderscheid tussen frequente gebruikers en niet-frequente gebruikers en aanwezige of afwezige invloed van de overheid. 

 

Vanuit een technologisch perspectief, met afwezigheid van overheidsinvloed, laten de resultaten zien dat de BEV niet voor 2030 concurrerend is ten opzichte van de gewone auto. Vanuit het perspectief van de autobezitter, met overheidsinvloed, is de BEV voor frequente gebruikers concurrerend in 2019 in het optimistische scenario, en in 2024 in het neutrale scenario. In het pessimistische scenario is de BEV niet voor 2030 concurrerend. 

 

De resultaten laten ook een driehoeksrelatie zien tussen de kostenontwikkeling, range ontwikkeling en indirecte kosten van de producent. Het verbeteren van de ene factor leidt tot een verslechtering van de andere. De indirecte kosten zijn nu niet meegenomen in de verkoopprijs van elektrische auto’s en verbetering van de range leidt tot hogere productiekosten. Kostenreducties leiden daarom niet direct tot reducties in de totale eigendomskosten. Overheidsbeleid kan de druk op deze factoren wegnemen en daarmee een groter speelveld creëren. 

 

Tot slot 

Dit onderzoek biedt een uitgebreider raamwerk voor het bepalen van de totale eigendomskosten van elektrische voertuigen dan voorgaande onderzoeken. Het is het eerste dat factoren uit literatuur over kostenontwikkeling en technologieselectie combineert. 

 

 

Cuperusprijs 

De scriptie van Arjan van Velzen is genomineerd voor de Cuperusprijs 2018 die wordt uitgereikt door KIVI. Klik hier voor de paper 'Electric Vehicles: a cost competitive game changer or technology’s false hope?' van Arjan van Velzen  

 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • Smart mobility voor leefbare en duurzame steden Veel overheden zetten vol in op smart mobility om onze drukke steden en regio’s bereikbaar te houden en zetten daarvoor technologie in voor een...
 • De fiets+trein formule ontrafelt Zowel de fiets als de trein winnen aan populariteit. Dat is winst voor mens en milieu: beide zijn duurzame en gezonde vervoermiddelen die op relatief efficiënte wijze reizigers...
 • Snelheid veroorzaakt deels de onveiligste trajecten Het nieuwe Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) spreekt van een risicogestuurde aanpak: niet alleen focussen op verkeersongevallen, maar ook op de kwaliteit van...
 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.