Combi fiets+ov kan sterker

Onderzoek: Insights into factors affecting the combined bicycle transit mode

vrijdag 14 september 2018 Joeri van Mil, TU Delft/AT Osborne, Tessa Leferink, TU Delft/Witteveen+Bos,Jan Anne Annema, Niels van Oort, TU Delft 0 reacties 375x gelezen

Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar de combinatie fiets-ov stimuleren. Dit artikel geeft een overzicht van bekende factoren uit de wetenschappelijke literatuur, en geeft een voorbeeld van een methode om de invloed van deze factoren in kaart te brengen. 

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

De flexibiliteit van de fiets in combinatie met snel en comfortabel ov kan een concurrerend alternatief voor de auto zijn. Om congestie en luchtvervuiling tegen te gaan kunnen overheden het gebruik van de combinatie fiets-ov aanmoedigen. Er zijn veel factoren bekend die de vraag naar fiets-ov beïnvloeden, maar tot nog toe was hiervan nog geen totaaloverzicht. 

 

Factoren 

Met een literatuuronderzoek hebben de onderzoekers bijna veertig factoren geïdentificeerd die invloed hebben op de keuze voor fiets-ov-combinaties. Daarbij gaat het om trips waarbij reizigers de fiets gebruiken als voor- en/of natransport en de fiets parkeren op het station of de halte, of de fiets meenemen in het ov. Het laatste is met name in het buitenland relatief gezien een aanzienlijk deel van de fiets-ov-ritten. 

 

De factoren zijn verdeeld in drie groepen: 

1. de ov-rit en stationslocatie, 

2. het voor- en natransport inclusief klimaat, fietsinfrastructuur en andere modaliteiten, 

3. context met vooral sociaal-demografische factoren over de inwoners rondom een station. 

 

Uit de literatuur kwamen als meest invloedrijke factoren de afstand van voor- en natransport, huidig fiets- en ov-gebruik, concurrentie van andere modaliteiten, veilige en kwalitatief hoogwaardige fietsroutes naar het station, aandeel forensen onder de ov-reizigers en het aantal regenachtige dagen. 

De onderlinge relaties zijn in deze literatuurstudie buiten beschouwing gelaten. Daar speelt het volgende keuze-experiment op in. 

 

Keuze-experiment 

Met een stated-choice-experiment is de invloed van vijf factoren onderzocht; fietstijd naar het station, parkeertijd, parkeerkosten, treinreistijd en de aanwezigheid van een overstap in de treinreis. De onderzoekers legden via een vragenlijst negen keuzes voor aan 269 Nederlandse respondenten.

 

Zij moesten kiezen tussen bijvoorbeeld enerzijds een fietstijd van 5 minuten, gratis parkeren, 3 minuten parkeertijd en 45 minuten treinreistijd, en anderzijds 10 minuten fietstijd, parkeren voor € 0,50, 5 minuten parkeertijd en 35 minuten treinreistijd zonder overstap. 

 

Op basis van de resultaten van de vragenlijst is een model geschat waaruit bleek dat consumenten een betalingsbereidheid hebben van € 0,11 voor een minuut minder fietstijd, € 0,08 voor minuut minder treinreistijd, € 0,11 voor een minuut minder parkeertijd en € 0,60 voor een vermeden overstap. Dat impliceert onder andere dat reizigers bereid zijn om ongeveer 6 minuten langer te fietsen om op een trein te stappen die een verbinding biedt zonder overstap. 

 

De uitkomsten lieten ook zien dat jongeren en studenten minder bereid zijn te betalen voor gereduceerde fietstijd en het vermijden van overstappen dan oudere mensen. Daarnaast ervaren vrouwen minder weerstand bij een langere fietsparkeertijd dan mannen, en vinden frequente treinreizigers een overstap minder bezwaarlijk dan mensen die sporadisch per trein reizen. 

 

Tot slot 

Dit soort inzichten geven waardevolle informatie voor het modelleren van multimodaliteit en het uitvoeren van kosten-batenanalyses. Beleidsmakers kunnen de gebruikte methode inzetten om informatie te verzamelen op basis van factoren die specifiek zijn voor hun regio. 

 

Volgende stap in het onderzoek is vaststellen hoe factoren elkaar beïnvloeden en versterken. Daarnaast lopen er inmiddels meer vervolgonderzoeken bij het Delftse Smart Public Transport Lab, onder andere naar reizigersvoorkeuren voor deelfietsen en fietsafstanden naar tramhaltes. Deze en eerdere inzichten maken het mogelijk de duurzame combinatie van fiets en ov verder te versterken. 

 

Klik hier voor het onderzoek: Insights into factors affecting the combined bicycle transit mode

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  
 • Beleid als gezamenlijk experiment Een goed functionerende toekomstbestendige samenleving vergt doordachte langetermijnoplossingen. Maar wat vandaag nog een goed idee lijkt, kan morgen alweer...
 • Turbulentie rond toe- en afritten onderzocht Rond toe- en afritten van snelwegen is sprake van een turbulente verkeersstroom, die invloed heeft op de veiligheid en capaciteit. Een nieuwe...
 • Veilig de weg op in Suriname ‘Is deze weg verkeersveilig?’, vragen veel inwoners en bezoekers van Paramaribo en andere steden zich wel eens af wanneer zij in Suriname de weg op gaan. Student-onderzoekers...
 • Zwerfvuil bestrijden via DRIPs Afval langs de Nederlandse snelwegen ontstaat doordat weggebruikers hun afval in de bermen gooien. De overheid heeft al meerdere maatregelen genomen om dit snelwegzwerfafval te...
 • Wat de richtlijnen beogen en wat zij daadwerkelijk veroorzaken Dit artikel is een tweede in een serie onderzoeken naar de mogelijkheden om verantwoord af te wijken van richtlijnen bij werkzaamheden. De onderzoeken worden verricht in...
 • Let op led langs de weg Door toenemende, ‘oogverblindende’ led-reclames langs de weg en op straat, rijst de vraag of verkeersveiligheid bij de aanbesteding en het verlenen van concessies aan...
 • Het nut van leren als straf In zijn boek 'Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders' pleit de Belgische verkeerspsycholoog Ludo Kluppels voor leermaatregelen om het effect van een straf voor...
 • Verhandelbare kilometerrechten Met het groeiende autogebruik neemt de interesse voor prijsbeleid weer toe. Verhandelbare kilometerrechten zijn inherent effectief en potentieel acceptabel voor autogebruikers....
 • E-bus kan door de tunnel (Personen)vervoer over de weg in Nederland ‘moet’ verduurzamen. Elektrische personenauto’s én bussen dragen daaraan bij en dat is natuurlijk goed nieuws. Keerzijde is dat er ook...
 • Het Lint: Goed voorbeeld doet volgen Het Lint is een ruim 8 km lang beweeglint in het Máximapark in Utrecht dat intensief wordt gebruikt om te wandelen, fietsen, skaten, hardlopen. Een groot succes dus, maar wat...
 • Twentse werknemers geven inzicht in effect positieve prikkels Met een toenemende filedruk blijft het terugdringen van  autogebruik één van de belangrijkste doelstellingen onder beleidsmakers. Eén van de mogelijkheden om dit te doen is...
 • Speed-pedelec, de Gelderse afweging Zoals in de vakwereld inmiddels breed bekend is, staat de provincie Gelderland op 16 provinciale wegen binnen de kom speed-pedelecs toe op het fietspad. Dit als...
 • Mechanismes achter routekeuzes fietser Een lezing die een eeuwigheid lijkt te duren, terwijl de tijd die vliegt als je opgaat in een hobby. De perceptie van tijd kan per persoon en situatie sterk verschillen. Nieuw...

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.