Combi fiets+ov kan sterker

Onderzoek: Insights into factors affecting the combined bicycle transit mode

vrijdag 14 september 2018 Joeri van Mil, TU Delft/AT Osborne, Tessa Leferink, TU Delft/Witteveen+Bos,Jan Anne Annema, Niels van Oort, TU Delft 0 reacties 352x gelezen

Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar de combinatie fiets-ov stimuleren. Dit artikel geeft een overzicht van bekende factoren uit de wetenschappelijke literatuur, en geeft een voorbeeld van een methode om de invloed van deze factoren in kaart te brengen. 

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

De flexibiliteit van de fiets in combinatie met snel en comfortabel ov kan een concurrerend alternatief voor de auto zijn. Om congestie en luchtvervuiling tegen te gaan kunnen overheden het gebruik van de combinatie fiets-ov aanmoedigen. Er zijn veel factoren bekend die de vraag naar fiets-ov beïnvloeden, maar tot nog toe was hiervan nog geen totaaloverzicht. 

 

Factoren 

Met een literatuuronderzoek hebben de onderzoekers bijna veertig factoren geïdentificeerd die invloed hebben op de keuze voor fiets-ov-combinaties. Daarbij gaat het om trips waarbij reizigers de fiets gebruiken als voor- en/of natransport en de fiets parkeren op het station of de halte, of de fiets meenemen in het ov. Het laatste is met name in het buitenland relatief gezien een aanzienlijk deel van de fiets-ov-ritten. 

 

De factoren zijn verdeeld in drie groepen: 

1. de ov-rit en stationslocatie, 

2. het voor- en natransport inclusief klimaat, fietsinfrastructuur en andere modaliteiten, 

3. context met vooral sociaal-demografische factoren over de inwoners rondom een station. 

 

Uit de literatuur kwamen als meest invloedrijke factoren de afstand van voor- en natransport, huidig fiets- en ov-gebruik, concurrentie van andere modaliteiten, veilige en kwalitatief hoogwaardige fietsroutes naar het station, aandeel forensen onder de ov-reizigers en het aantal regenachtige dagen. 

De onderlinge relaties zijn in deze literatuurstudie buiten beschouwing gelaten. Daar speelt het volgende keuze-experiment op in. 

 

Keuze-experiment 

Met een stated-choice-experiment is de invloed van vijf factoren onderzocht; fietstijd naar het station, parkeertijd, parkeerkosten, treinreistijd en de aanwezigheid van een overstap in de treinreis. De onderzoekers legden via een vragenlijst negen keuzes voor aan 269 Nederlandse respondenten.

 

Zij moesten kiezen tussen bijvoorbeeld enerzijds een fietstijd van 5 minuten, gratis parkeren, 3 minuten parkeertijd en 45 minuten treinreistijd, en anderzijds 10 minuten fietstijd, parkeren voor € 0,50, 5 minuten parkeertijd en 35 minuten treinreistijd zonder overstap. 

 

Op basis van de resultaten van de vragenlijst is een model geschat waaruit bleek dat consumenten een betalingsbereidheid hebben van € 0,11 voor een minuut minder fietstijd, € 0,08 voor minuut minder treinreistijd, € 0,11 voor een minuut minder parkeertijd en € 0,60 voor een vermeden overstap. Dat impliceert onder andere dat reizigers bereid zijn om ongeveer 6 minuten langer te fietsen om op een trein te stappen die een verbinding biedt zonder overstap. 

 

De uitkomsten lieten ook zien dat jongeren en studenten minder bereid zijn te betalen voor gereduceerde fietstijd en het vermijden van overstappen dan oudere mensen. Daarnaast ervaren vrouwen minder weerstand bij een langere fietsparkeertijd dan mannen, en vinden frequente treinreizigers een overstap minder bezwaarlijk dan mensen die sporadisch per trein reizen. 

 

Tot slot 

Dit soort inzichten geven waardevolle informatie voor het modelleren van multimodaliteit en het uitvoeren van kosten-batenanalyses. Beleidsmakers kunnen de gebruikte methode inzetten om informatie te verzamelen op basis van factoren die specifiek zijn voor hun regio. 

 

Volgende stap in het onderzoek is vaststellen hoe factoren elkaar beïnvloeden en versterken. Daarnaast lopen er inmiddels meer vervolgonderzoeken bij het Delftse Smart Public Transport Lab, onder andere naar reizigersvoorkeuren voor deelfietsen en fietsafstanden naar tramhaltes. Deze en eerdere inzichten maken het mogelijk de duurzame combinatie van fiets en ov verder te versterken. 

 

Klik hier voor het onderzoek: Insights into factors affecting the combined bicycle transit mode

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...
 • Activiteitenpatronen in zelfrijdende auto Met de komst van de zelfrijdende auto kunnen gebruikers onderweg activiteiten uitvoeren waarvoor ze voorheen op locatie moesten zijn. Het effect van deze verandering in het...
 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  
 • Beleid als gezamenlijk experiment Een goed functionerende toekomstbestendige samenleving vergt doordachte langetermijnoplossingen. Maar wat vandaag nog een goed idee lijkt, kan morgen alweer...
 • Turbulentie rond toe- en afritten onderzocht Rond toe- en afritten van snelwegen is sprake van een turbulente verkeersstroom, die invloed heeft op de veiligheid en capaciteit. Een nieuwe...

Artikelen 21 tot 40 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.