Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw

donderdag 28 februari 2019 Johan De Mol, Dominique Gillis (Universiteit Gent), Willy Price (coördinator vzw Verkeersplatforms) 0 reacties 123x gelezen

Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht en middelen. Het verkeersplatform van de Belgische gemeente Lebbeke heeft een nieuwe techniek ontwikkeld om de kwaliteit van voetpaden in kaart te brengen. De voetpaden in de 174 straten van de gemeente zijn door middel van deze nieuwe techniek in kaart gebracht.

Het verkeersprobleem in de gemeente Lebbeke is kaart gebracht door middel van een ruim opgezette enquête onder haar burgers. Een slechte kwaliteit en afwezigheid van de voetpaden kwam als grootste verkeersprobleem naar voren. Ook in veel andere gemeenten speelt ditzelfde probleem.   

 

Het doel van de inventarisatie van de voetpaden is het creëren van inclusieve mobiliteit voor voetgangers. Iedere mobiele voetganger moet immers op een comfortabele en veilige manier gebruik kunnen maken van de voetpaden. Tevens is dit een bruikbare tool voor het beleid om enerzijds het probleem te kennen en anderzijds prioriteiten voor beleid en investeringen vast te leggen. 

 

Parameters 

Een inventarisatie en kwaliteitsbeschrijving van voetpaden is niet eerder in Vlaanderen uitgevoerd. Om een inventarisatie te maken van de 174 straten in de gemeente is gebruik gemaakt van negen parameters: de aanwezigheid, breedte, vrije hoogte, deels parkeren, soort verharding, ouderdom, zichtbare toestand, drempelloos karakter en knelpunten van voetpaden. Deze parameters geven ondersteuning aan de inventarisatie van de minimale kwaliteitseisen.  

Op basis van de negen parameters is een score voor de voetpaden in de straten bepaald. 

 

Scores  

Uit de inventarisatie is gebleken dat een op de drie straten in gemeenten niet beschikken over een voetpad. Hier moeten voetgangers gebruik maken van de rijweg. Van de straten die wel beschikken over een voetpad scoort meer dan veertig procent net boven de helft van de totaalscore van maximaal tien punten die werden toegekend aan de negen parameters.  

Veel van deze straten hebben over het algemeen meerdere knelpunten, waar bij de aanleg weinig aandacht aan wordt besteed. Deze knelpunten maken dat de kwaliteit van de voetpaden verminderd en in sommige gevallen ook de begaanbaarheid minder is.  

 

Voetgangersbeleid  

In een advies geven de onderzoekers aan dat weinig onderzoek gedaan is naar de voetganger en voetgangersvoorzieningen. Wat maakt dat er weinig data beschikbaar is en belangrijke ingrepen voor voetgangers pas plaatsvinden op het moment dat de straat wordt vernieuwd. De waarde van de voetganger in het verkeer wordt dan ook onderschat. In het beleid moet de voetganger voorrang krijgen op het andere verkeer, aldus de onderzoekers.  

 

De onderzoekers stellen dat bij de aanleg of verbetering van nieuwe voetpaden ervoor gezorgd moet worden dat er geen nieuwe knelpunten ontstaan, kruisingen drempelloos doorlopen, van juiste verlichting gebruik wordt gemaakt en dat bij werkzaamheden door nutsbedrijven ingrepen op de juiste manier worden uitgevoerd. Bij de planning van wegen en voetpaden is het van belang dat ook de bevolking vanaf het begin betrokken wordt en er een onderhoudsplan is dat gebreken tijdig opmerkt en wegneemt.  

 

Op www.verkeerskunde.nl/VK72019voetgangers vindt u deze tekst met een link naar het onderzoeksartikel.   

 

https://cvs-congres.nl/e2/site/cvs/custom/site/upload/file/cvs_2018/id_138_johan_de_mol_geen_andere_keuze_dan_lopen.pdf 

 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het...
 • Goed op weg met STAR Een database met 200.000 geregistreerde ongevallen in 2020. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Wat is de stand van zaken nu? Een update.  

Artikelen 41 tot 56 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.