Barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten

dinsdag 27 maart 2018 Arno Schroten, CE Delft 0 reacties 99x gelezen

Hoewel er de afgelopen jaren vele ITS-diensten zijn ontwikkeld en pilots zijn uitgevoerd, blijft een grootschalige marktintroductie van deze diensten vaak achterwege. Binnen het Europese onderzoeksproject NEWBITS heeft CE Delft samen met internationale partners onderzocht wat de belangrijkste barrières zijn voor een marktintroductie van ITS-diensten.

Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de vraag of deze barrières verschillen tussen marktsegmenten. Meer kennis van de barrières voor de marktintroductie van ITS diensten kan bijdragen aan de ontwikkeling van robuustere business modellen en effectievere beleidsmaatregelen.

 

Stakeholdersenquête

Voor het onderzoek naar de barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten is allereerst een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij in totaal veertien mogelijke barrières zijn geïdentificeerd. Deze barrières zijn vervolgens in een online enquête voorgelegd aan spelers op de mondiale ITS-markt, met de vraag om aan te geven wat de vijf belangrijkste barrières zijn voor de introductie van innovatieve diensten op verschillende segmenten van de ITS-markt (zie tabel 1). In totaal is de enquête ingevuld door 54 respondenten, waarvan er 52 procent werkzaam waren in de R&D (inclusief universiteiten en adviesbureaus), 22 procent in de IT-industrie, 13 procent bij overheidsorganisaties en 13 procent bij overige organisaties.

Tabel 1 – Overzicht segmenten ITS markt

Marktsegment

Omschrijving

Voorbeelden

Advanced Traveller Information System (ATIS)

ITS-diensten die reizigers realtime reis- en verkeersinformatie bieden.

 • Realtime navigatie systemen
 • Parkeerhulpsystemen

Advanced Traffic Management System (ATMS)

ITS-diensten gericht op het managen/regelen van het verkeer.

 • Slimme verkeerslichten
 • Parkeermanagementsystemen

Advanced Transportation Pricing System (ATPS)

ITS-diensten die beprijzing van verkeer mogelijk maken.

 • Elektronische tolsystemen

Advanced Public Transportation System (APTS)

ITS-diensten die bijdragen aan een efficiënter openbaar vervoer.

 • Multimodale routeplanners
 • Geoptimaliseerde vloot management systemen

Cooperative Vehicle System (CVS)

ITS-diensten waarbij er direct contact plaatsvindt tussen voertuigen of tussen voertuigen en de infrastructuur.

 • Groen licht snelheidsadvies
 • Platooning systemen

 

Resultaten

Een overzicht van de resultaten per marktsegment zijn weergegeven figuur 1. In deze figuur is het deel van de stakeholders dat een bepaalde barrière tot de meest relevante barrières op een specifiek marktsegment rekent weergegeven. Daarnaast geeft het zwarte blokje de gemiddelde score van de barrière op alle marktsegmenten tezamen weer.

 Figuur 1 – Relevantie van de barrières per marktsegment

 

Ons onderzoek toont duidelijk aan dat er belangrijke verschillen zijn tussen marktsegmenten met betrekking tot de barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten. Zo blijkt het gebrek van politieke aandacht een belangrijke barrière voor het ATMS en ATPS marktsegment, terwijl deze barrière voor het ATIS en CVS marktsegment veel minder vaak wordt genoemd door de respondenten.

 

Het gebrek aan aantrekkelijke businessmodellen is daarentegen een zeer belangrijke barrière voor het ATIS en CVS marktsegment, terwijl deze barrière minder relevant is voor het ATMS en ATPS marktsegment.

 

Opvallend is ook dat het draagvlak bij de gebruikers voor ITS diensten op veel marktsegmenten niet als een probleem wordt gezien, behalve op de markt voor Advanced Transportation Pricing Systems (ATPS), waar schendingen van de privacy van reizigers worden gevreesd. Vanwege dezelfde reden wordt waarschijnlijk ook het gebrek aan een goed juridisch raamwerk genoemd als barrière voor ITS-diensten op dit marktsegment. Deze barrière scoort ook bovengemiddeld hoog voor het CVS marktsegment, wat te verklaren valt door het zeer innovatieve karakter van de diensten op deze markt.

 

Conclusies

Het gebrek aan aantrekkelijke businessmodellen, politieke aandacht, samenwerking tussen stakeholders en interoperabiliteit tussen ITS-diensten vormen over het algemeen de belangrijkste barrières voor de marktintroductie van ITS-diensten. Er bestaan echter grote verschillen tussen marktsegmenten. Voor de ontwikkeling van robuuste businessmodellen en effectieve beleidsinstrumenten is het belangrijk dat deze verschillen in acht worden genomen, zodat recht kan worden gedaan aan de specifieke kenmerken en vereisten van de verschillende marktsegmenten.

 

De volledige rapportage kan gevonden worden via de volgende link: http://newbits-project.eu/publications/deliverables/

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • Amsterdam brengt 'Walkability' van de stad in beeld Hoe bereken je de beloopbaarheid, ofwel de walkability, van een stad? Julia Ubeda van onderzoeksbureau SpacesTraces bestudeerde deze vraag en ontwikkelde voor de gemeente...
 • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
 • Harry Timmermans: 'Uitwisseling wetenschap en praktijk motiveert champions' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Hoe stil kan een straatsteen zijn? Binnen de bebouwde kom is een elementenverharding, ook wel klinkerverharding, een veel voorkomend wegdektype. Stenen geven een straat een karakteristieke uitstraling, maar staan...
 • Afteller is nog beter geworden Een afteller tot groen bevordert de doorstroming, zo bleek in 2009 na de eerste afteller-pilot in ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers bleken enthousiast en de gemeente plaatste er...
 • Activiteitenpatronen in zelfrijdende auto Met de komst van de zelfrijdende auto kunnen gebruikers onderweg activiteiten uitvoeren waarvoor ze voorheen op locatie moesten zijn. Het effect van deze verandering in het...
 • Eerste MKBA van een niet-infraproject: Fietsimpuls Met een toegespitste gedragsaanpak worden werknemers/forenzen van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar sinds zes jaar gemotiveerd om vaker te fietsen naar...
 • Van B naar Anders, investeren in mobiliteit voor de toekomst Op 23 mei presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies: ‘Van B naar Anders’. Aan dit advies liggen twee essays ten...
 • Team Voetganger wint strijd om de ideale modaliteit Het enthousiasme was groot tijdens de tweede editie van Battle of the Modes. In de Bossche Verkadefabriek namen vier modaliteitenteams (openbaar vervoer, auto,...
 • 'Begin met hubs in de buurt' Hij richtte op zijn twintigste een stichting op die een toekomst biedt aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven en organiseerde...
 • Eric van Berkum: ‘Meer ruimte voor nuance en reviews van vakliteratuur’ In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...
 • 'Iedere verkeersdeelnemer komt weer veilig thuis' Op 26 april werd de nieuwe Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-20130, DV3, gepresenteerd tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Wat is de belofte, de ambitie...
 • De case Merwedekanaalzone Utrecht zal rond 2025 meer dan 400.000 inwoners tellen, 17 procent meer dan nu. De gemeente kiest er voor om deze groei binnen de bestaande stadsgrenzen op te vangen, onder...
 • 'Stop verkeersslachtoffers door mobielgebruik' De ouders en advocate van Yannick Frijns namen op 26 april de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 in ontvangst tijdens het Nationaal...
 • Controle over opvolgtijden buslijnen Vervoerders sturen bij variaties in de busdiensten vooral op punctualiteit. Dit is mede ingegeven door punctualiteitseisen in de concessies. Maar bij hoogfrequente lijnen is,...
 • Landbouwverkeer: meer boetes of meer veiligheid? Landbouwvoertuigen zijn groot en zwaar en rijden langzamer ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar juist sneller ten opzichte van fietsers, joggers en wandelaars. Dat...
 • Virtual Reality-technologie dient ook als ijsbreker Een studie naar de beste ontwerpkeuzes voor fietsroutes in het kader van Slimme en Gezonde Stad in pilotstad Schiedam bood de mogelijkheid om Vitual Reality-technologie (VR) als...
 • Benchmark gezonde steden Een Brede Coalitie van Natuur & Milieu, Milieudefensie, Fietsersbond, Longfonds, Wandelnet, Rover en Mens en Straat, wil graag dat de nieuwe coalities die in gemeenten...
 • Wat levert MaaS op? Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt Mobility as a Service, MaaS een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van...
 • Bert van Wee: Waarom geen factcheckrubriek? In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun?kennis naar de praktijk? Waar...

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.