Hoe wordt Delft beter bereikbaar?

vrijdag 17 maart 2017 Guus Puylaert 141x gelezen

TU Delft en gemeente Delft zetten zich samen in om de stad beter bereikbaar te maken. Lennart Harpe, wethouder Verkeer, en Anka Mulder, Vice President for Education & Operations TU Delft, roepen andere Delftse organisaties op om mee te doen aan de ontwikkeling van de stad.

Bereikbaarheidsambassadeurs Lennart Harpe en Anka Mulder roepen werkgevers op het goede voorbeeld te volgen.

Bereikbaarheidsambassadeurs Lennart Harpe en Anka Mulder roepen werkgevers op het goede voorbeeld te volgen.

Mulder en Harpe zijn beiden ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden. Volgens hen is een goede bereikbaarheid van essentieel belang voor een vitale, levendige en economisch sterke stad. “Samen maken we het mogelijk. Iedereen kan zijn steentje bijdragen”.

Groene campus
Mulder van de universiteit geeft aan tot een groene campus te willen komen. “We denken aan een combinatie van maatregelen: zoals het invoeren van gereguleerd parkeren op de campus en het clusteren van de parkeerplekken.”

“Als we er gezamenlijk in slagen om dit soort alternatieven succesvol te laten zijn, kunnen we de automobiliteit terugdringen met 10%, de CO2-uitstoot verminderen, de bereikbaarheid vergroten en daarmee de bouw van een te dure parkeergarages voorkomen. Zo geven we invulling aan onze deelname aan Bereikbaar Haaglanden,” zegt Mulder.

Mobiliteitsvisie
Ook de gemeente investeert in diverse ontwikkelingen. Harpe: “Het doortrekken van tramlijn 19 is een belangrijke mijlpaal en maakt de stad en de campus nog beter bereikbaar met openbaar vervoer. Het rijk heeft het besluit genomen tot aanleg van 4 sporen tussen Rijswijk en Delft-Zuid, inclusief een nieuw station.“

“De mobiliteitsvisie van Delft is op de agenda gezet van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Onderdeel van de aanpak zijn extra bruggen over de Schie voor fiets en auto, beter openbaar vervoer naar het Oostland met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van de campus. Ook wil Delft de toonkamer te zijn voor slimme innovaties op het gebied van verkeer en vervoer.”

Bereikbaar Haaglanden
Bereikbaar Haaglanden is een initiatief van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en Evofenedex en maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden. Elke gemeente in de regio kent een ambassadeurs duo dat zich hard maakt om de lokale bereikbaarheid te verbeteren. Kijk ook op www.bereikbaarhaaglanden.nl en www.ga3.0.nl voor meer informatie.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.