Helmond streeft naar beter

woensdag 2 oktober 2019 Nettie Bakker 0 reacties 291x gelezen

Felix Kools is coördinator verkeersveiligheid van de gemeente Helmond en tevens allround beleidsmedewerker verkeer van de gemeente Gorinchem. Hij staat op een van de vijf verkeersplateaus die onlangs zijn aangelegd op de Weg door de Rijpel in Helmond. Bij het plan om de verkeersveiligheid op deze gebiedsontsluitingsweg te verbeteren was ook een groep bewoners betrokken.

Hoe verkeersveilig is de gemeente Helmond?

Op basis van geregistreerde slachtofferongevallen scoort Helmond beter dan het landelijk gemiddelde. Dat is goed, maar we steven naar nóg beter. We beseffen dat cijfers niet alles zeggen, er zijn veel factoren die daar invloed op hebben. Als wegbeheerder willen we onze wegen zo verkeersveilig mogelijk inrichten. We moeten natuurlijk wel verschillende belangen dienen. Ook leggen we een deel van de verantwoordelijkheid bij de weggebruiker. Zoals bekend worden de meeste ongevallen veroorzaakt door menselijk falen.

 

Wat zijn uw zorgen over de verkeersveiligheid in Helmond?

Een algemeen zorgpunt, dat ook voor Helmond geldt, is afleiding in het verkeer, met name door het gebruik van de smartphone. Het is een enorm handig apparaatje natuurlijk, maar niet als je deelneemt aan het verkeer. Vanaf 1 juli wordt het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het besturen van een voertuig verboden. Dat is goed, maar we hopen dat het besef en de verantwoordelijkheid bij de weggebruiker zelf al ontstaat.

 

Welke verkeersveiligheidsmaatregelen uit uw gemeente verdienen navolging in andere gemeenten?

Naast het nemen van fysieke maatregelen stuurt de gemeente Helmond ook op gedragsbeïnvloedende maatregelen. Dit doen we samen met onze partners. Een leuk initiatief van één van onze partners is het project Denk aan MAX. Hierbij wordt de overlast van te hard rijden op een positieve manier aangepakt. Een voorbeeld is de snelheidsmeterspaarpot, een snelheidsmeter die goed gedrag beloont. Het gespaarde bedrag komt ten goede aan de desbetreffende wijk.

 

Is er voldoende kennis beschikbaar over verkeersveiligheid?

Jazeker! De landelijke richtlijnen vormen de basis voor het inrichten van wegen. Maar er wordt altijd maatwerk toegepast omdat je vaak meerdere belangen moet dienen. Er zijn geregeld verkeersveiligheidsbijeenkomsten en we beschikken over ongevallendata.

 

Hoe houdt u uw eigen verkeersveiligheidskennis op peil?

Het is belangrijk om mee te gaan met de tijd. De wereld verandert continu en het is belangrijk om hiervan op de hoogte te blijven. Door het lezen van vakbladen, volgen van studies, excursies, sparren met collega's, volgen van trends, bezoeken van bijeenkomsten houd je je kennis up to date. Daarnaast is het belangrijk om logisch na te denken. Het moet voor eenieder duidelijk zijn welk weggedrag van hem of haar wordt verwacht.

 

Wat is uw droomproject op het gebied van verkeersveiligheid?

Ik heb een sterke passie voor een goede, herkenbare, functionele openbare ruimte. Verkeer is hier een onderdeel van. Mijn droom is dat bij ontwikkelingen het bovenstaande zoveel mogelijk wordt meegenomen. Een ontwikkeling die kan bijdragen aan een goede openbare ruimte is ISA (Intelligente Snelheid Assistentie): een systeem dat is ingebouwd in voertuigen en zorgt dat de bestuurder zich aan de snelheid houdt. Helmond is voorzitter van een Europese werkgroep om ISA te stimuleren en te promoten.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Wegdromen

De gemeentelijke verkeerskundige. Een duizendpoot, generalist én specialist tegelijk. Maar vaak ook een wat onzichtbare positie in de gemeente. In deze rubriek zoekt Verkeerskunde de verkeerskundige op.

Eerdere Wegdromen - Verkeerskunde

Eerdere Wegdromen

Overige wegdromers

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.