Heijmans Techniek & Mobiliteit BV

Één adres voor alle mobiliteitsoplossingen.

Vestigingsadres Ertveldweg 31-33
5231 XA 's-Hertogenbosch

Postadres Postbus 766
5201 AT 's-Hertogenbosch

Contactgegevens T (073) 648 41 11
F (073) 641 45 35
E-mail - Website

Door de bundeling van hun krachten, kijkt Heijmans Techniek & Mobiliteit ver over grenzen heen. Zij benaderen mobiliteitsgevolgen integraal voor alle betrokken partijen. Met als resultaat meer innovatiekracht, meer efficiency, meer veiligheid, hogere duurzaamheid, tijdsbesparing, betere verkeersdoorstroming en dus minder files.

En dat werkt direct in het voordeel van hun opdrachtgevers én de weggebruikers. Immers, afstemming, coördinatie en planvorming van aanleg, onderhoud en beheer zijn allemaal ondergebracht in één hand. Zoals tijdelijke verlichting in combinatie met definitieve verlichting, locatiekeuze van portalen voor matrixborden en geleiderail, verkeersmaatregelen in samenhang met onderhoudsactiviteiten, enzovoort. Welk mobiliteitsvraagstuk er ook ligt, Heijmans Techniek & Mobiliteit denkt steevast vanuit de beste oplossing voor de opdrachtgever én de verkeersdeelnemers.

Ook uw bedrijfsprofiel op de site?

Plaatsen van een bedrijfsprofiel met logo kost
€ 500,- excl BTW per jaar. Meer weten?

Mail naar Edwin Benning

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.