Geen exta vrachtverkeer in Zuid-Nederland door Belgische kilometerheffing

dinsdag 16 mei 2017 Guus Puylaert 59x gelezen

Op 1 april 2016 is in België op de autosnelwegen en een aantal doorgaande N-wegen een kilometerheffing voor vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton ingevoerd. Deze kilometerheffing leidt niet aantoonbaar tot meer vrachtverkeer door Zuid-Nederland, blijkt uit analyse van TNO in samenwerking met Rijkswaterstaat.

De ingevoerde kilometerheffing in België leidt niet aantoonbaar tot meer vrachtverkeer door Zuid-Nederland.

De ingevoerde kilometerheffing in België leidt niet aantoonbaar tot meer vrachtverkeer door Zuid-Nederland.

Na de invoering van de heffing in België, rees de vraag of vrachtverkeer meer door Zuid-Nederland zou rijden om de heffing te mijden. De tarieven liggen, afhankelijk van de gewichtsklasse en milieuklasse, tussen de 7,4 en 29,2 cent per kilometer.

Eerdere onderzoeken
Een analyse van Provincie Noord-Brabant uit 2016 wees uit dat er geen verschuiving van vrachtverkeer naar het onderliggend wegennet had plaatsgevonden, terwijl analyses van de Verkeersinformatiedienst (VID) lieten zien dat dat wel het geval moest zijn.

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft TNO, in samenwerking met verschillende vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, daarom een integrale analyse van de vrachtintensiteiten op zowel het hoofdwegennet (HWN) als het onderliggend wegennet (OWN) uitgevoerd.

Resultaten
Uit deze analyse bleek dat de vrachtintensiteiten op grensovergangen in de periode maart-september 2016 zijn afgenomen, in vergelijking met de periode maart-september uit 2016. De gepresenteerde onderzoeksresultaten geven daarom geen aanleiding voor Rijkswaterstaat om maatregelen te treffen die zijn gericht op het voorkomen van sluipverkeer op het onderliggend wegennet.

Meer informatie: Integrale analyse van effecten kilometerheffing voor vrachtverkeer in België op het Nederlandse wegennet

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.