Gedragsbeïnvloeding bij handhaving essentieel

Aantal slachtoffers verminderen door integrale aanpak

dinsdag 10 april 2012 197x gelezen

Intensieve handhaving is een belangrijke factor in het terugdringen van verkeersslachtoffers. Door een integrale aanpak en een gerichte verkeershandhaving wil de overheid het aantal verkeersdoden in 2020 terugbrengen naar maximaal 500 en het aantal ernstig gewonden naar 10.600.

Iedere staandehouding biedt de politie een mogelijkheid voor gedragsbeïnvloeding door in gesprek te gaan met de overtreder

Iedere staandehouding biedt de politie een mogelijkheid voor gedragsbeïnvloeding door in gesprek te gaan met de overtreder (Copyright: ANWB/AVD)

Ad Heil, portefeuillehouder Verkeer in de Raad van Korpschefs: ‘Volgens de SWOV wordt de verkeersveiligheid voor 12-46 procent beïnvloed door infrastructuur, 4-25 procent door voertuig(-techniek) en 63-95 procent door de mens. Gedragsbeïnvloeding door onder andere handhaving is dus essentieel. En permanente verkeershandhaving is dan ook een belangrijke factor om verkeersveiligheid, en daarmede het aantal verkeersslachtoffers, te beïnvloeden.’

 

Omdat de zogenaamde Helmgras-feiten (helm, gordel, roodlicht, alcohol en snelheid) de belangrijkste oorzaken zijn van verkeersonveiligheid, richt de politie zich vooral daar op.

Er wordt niet op één, maar op meerdere manieren gewerkt. Heil: ’Het succes van beïnvloeding van verkeersveiligheid ligt juist in de verscheidenheid aan methodieken, waarbij integrale aanpak met ketenpartners wel centraal staat. Handhavingsacties kunnen kortstondig en langdurig zijn, monodisciplinair en multidisciplinair, zichtbaar en onzichtbaar. Maar altijd voorzien van een goede communicatiestrategie. Vaak vooraf maar in ieder geval achteraf.’

 

In de toekomst zal, naast communicatie, de techniek een belangrijke factor worden bij de verkeershandhaving. ‘Naast een 24-uurs handhavingsmogelijkheid, biedt techniek ook meer  informatie en daarmee inzicht in het bestrijden van de verkeersonveiligheid. Denk hierbij aan digitalisering van snelheidscamera's, waaronder flitspalen en het koppelen van deze middelen tot trajectcontrolesystemen. Verder zal de voertuigtechniek ons in de toekomst steeds meer helpen op het gebied van veiligheid.’

 

Toch blijven naast de technische mogelijkheden ook de staandehoudingen belangrijk, ook al is het aantal staandehoudingen vorig jaar met 400.000 drastisch verminderd. ‘Hoewel deze daling niet wil zeggen dat het aantal contactmomenten is verminderd, baart dit wel zorg,’ aldus Heil. ‘Immers, iedere staandehouding biedt een gedragsbeïnvloedingsmoment door in gesprek te gaan met de overtreder.

 

Duidelijk is dat zonder voldoende handhaving in het verkeer de verkeersveiligheid in ieder geval op de lange duur in het geding komt. Hierbij blijft dus ook gespecialiseerde verkeerskennis en het behoud van verkeersafdelingen van belang.’

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 78

1 2 3 4 5 6

  • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks...
  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...

Artikelen 1 tot 5 van 78

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.