Gasthoofdredacteur Micaela Dos Ramos

vrijdag 29 mei 2015 117x gelezen

 

Micaela Dos Ramos, directeur KIVI

Micaela Dos Ramos, directeur KIVI

Permanente educatie en geïntegreerde kijk zijn de huidige sleutelbegrippen
Het belang van opleidingen verkeerskunde kan nauwelijks overschat worden. Immers, hoe meer kennis, vaardigheden, inzicht en ervaring onze verkeerskundigen hebben, hoe beter het is voor onze maatschappij. De technische ontwikkelingen gaan razend snel en vrijwel dagelijks vinden er innovaties in het verkeer plaats met als doel ons verkeer veiliger, efficiënter, milieuvriendelijker en ook comfortabeler te maken.


De twee pijlers van KIVI: ‘engineer your career’ en ‘improve our society’ blijken ook op de verkeerskundigen van kracht. Het gaat daarbij om het belang van opleidingen, het debat over ontwikkelingen in stedelijke en niet-stedelijke gebieden en daarbij juist ook de interactie tussen degenen die de technische kant beheersen en degenen die vanuit de sociale wetenschappen naar verkeerssituaties kijken. Bij de aandacht binnen KIVI voor verkeerskunde staat het uitwisselen van kennis centraal. Ook is het geweldig om te zien dat bijvoorbeeld een groot aantal inzendingen van de onlangs gehouden KIVI Prototype Award, die studenten in de gelegenheid stelt hun idee uit de bouwen, met verkeer te maken heeft.

Ik onderstreep van harte de continue professionele ontwikkeling; deze is van blijvend belang. Daarbij nodig ik u uit om ook eens te kijken naar het systeem van ‘chartered engineers’, een wereldwijd succesvol systeem van permanente educatie dat tegelijkertijd extra waardering voor ook de verkeerskundige ingenieurs met zich mee brengt.

Veel dank aan de auteurs die het overzicht van opleidingen en verkeerskundig vakmanschap vanuit verschillende invalshoeken voor u belichten. Ik hoop van harte dat u in deze uitgave inspiratie vindt voor verdere professionele ontwikkeling van u als professional en het vak verkeerskunde.

Vooral wil ik u vragen uw kennis en ervaring te delen, daar worden we allemaal beter van!

Micaela Dos Ramos, directeur KIVIInhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.