Gasthoofdredacteur Erik van Hal: 'Lopen, terug naar de menselijke maat'

dinsdag 16 februari 2016 343x gelezen

Erik van Hal, Verkeersplanoloog, gemeente Eindhoven:

 

'Meer mensen op straat maken de omgeving aantrekkelijker'

‘Nu al woont de helft van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving. En dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Niet vreemd dat er op allerlei fronten wordt nagedacht hoe onze omgeving er in de toekomst uit moet zien. Daarbij blijkt dat de voetganger, lopen, in dat beeld een belangrijkere rol zal spelen. Internationaal is die beweging al enige jaren aan de gang. In Nederland speelde dat eigenlijk nog niet zo. Mondiaal gezien kennen wij natuurlijk ook geen echt grote steden, wij zijn een soort stadslandschapspark, met veel fietsen. Niet verkeerd, maar uitgezonderd enkele belangenorganisaties, ontbreekt het al lange tijd aan structurele aandacht voor de voetganger in Nederland.

 

Gelukkig komt die aandacht hier nu ook breder op gang. Steden als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven zetten daarin de eerste stappen met specifiek beleid of acties. En terecht, want lopen is in bijna 20 procent van de verplaatsingen de zelfstandige hoofdvervoerwijze en vaak ook gekoppeld aan ander vervoer. Bovendien is lopen gezond, duurzaam, goedkoop en het loont (zie dossier voetgangers, VK 2014/3). Daarnaast geldt: meer mensen op straat maken de omgeving aantrekkelijker, je kunt elkaar ontmoeten en met 3-4 km/uur ‘op ooghoogte’ heb je de kans je omgeving veel intenser te beleven en (nog) meer te ontdekken. Allemaal ambities die elke gemeente in haar plannen heeft genoteerd. Kortom zonder lopen staat het land letterlijk en figuurlijk stil.

 

Aandacht voor ‘voetgangeren’ gaat dan ook veel breder dan de verkeerskunde alleen. Dat gaat over het organiseren en inrichten van onze omgeving. Tot aan het laagste schaalniveau. Dat doe je met een brede blik, samen met andere disciplines en in overleg met de gebruikers. Terug naar de menselijke maat!’

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 26 tot 30 van 62

3 4 5 6 7 8

Artikelen 26 tot 30 van 62

3 4 5 6 7 8

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.