Gasthoofdredacteur Bert van Wee

woensdag 11 april 2012 157x gelezen

Techniek, beleid en sleutelen 

Emissies van verkeer zorgen voor luchtverontreiniging, klimaatverandering en geluidhinder. De luchtkwaliteit is sterk verbeterd, maar er is nog volop gezondheidsschade. De omvang van de geluidhinderproblematiek blijft op lange termijn ruwweg stabiel. En de emissie van CO2 neemt toe, zo bevestigt ook het planbureau voor de leefomgeving. Goede reden om er in Verkeerskunde aandacht aan te besteden.

 

Wie moet nu wat doen? Jan Anne Annema stelt dat we het vrijwel geheel van de techniek moeten hebben. Maar dat zal vooral EU-beleid zijn. Kunnen rijk, gemeenten en provincies nu achteroverleunen? Toch niet. Huib van Essen wijst naar een hele ‘gereedschapskist’ voor verkeerskundigen om aan emissieschade ‘te sleutelen’. Erik Verhoef maakt duidelijk dat de kilometerheffing emissies kan reduceren, maar dat die er niet komt zonder rijksbeleid. In Den Haag blijkt intussen dat gemeenten met circulatiemaatregelen de blootstelling aan concentraties flink kunnen verminderen. En ziet Ineke Westerbroek nog nieuwe winst in meer samenwerking tussen gemeenten onderling, maar vooral ook intern. Wilko Mol legt uit dat vervoersautoriteiten effectieve eisen kunnen stellen aan schoon vervoer. Maar dat is ook duur en soms lastig, merkt Wijnand Veeneman op.

Toch moet de grootste bijdrage van techniek komen en die komt er niet vanzelf; overheidsbeleid is nodig. Demonstratieprojecten, zoals de waterstofbus in Amsterdam, kunnen de weg banen voor grootschaliger toepassingen. Lost de techniek dan alle problemen op? Guido van Woerkom is optimistisch en denkt dat ‘elektrisch rijden’ een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het verminderen van CO2-emissie’. Toch geven scenariostudies aan dat de CO2-emissie van transport op termijn vermoedelijk veel hoger uitkomen dan wat de EU wil. Wat dan? Peter Janssen stelt dat autofabrikanten al veel gedaan hebben, maar ook geremd worden door de betalingsbereidheid van klanten. Vergaande emissiereductie zal er daarom alleen komen door strenge EU-eisen.

 

Concluderend: gemeentelijk beleid kan effectief zijn voor lokale effecten op gezondheid en geluid. Provincies kunnen via aanbestedingen het ov milieuvriendelijker maken. Maar het overgrote deel van nationale emissiereducties zal toch moeten komen van de techniek.

 

Bert van Wee
Hoogleraar transportbeleid en sectieleider sectie Transport en Logistiek, TU Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management

 

terug naar dossier

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
  • Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de...

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.