Gasthoofdredacteur Ad Wilson: VRI als onderdeel van groter regelsysteem

maandag 4 februari 2013 Verkeerskunde 1/2013 285x gelezen

Verkeerslichtenregeling als onderdeel van groter regelsysteem

 

Amsterdam herdenkt dat 100 jaar geleden voor het eerst een agent de straat op ging om het verkeer te regelen. Zo’n 80 jaar geleden verscheen het eerste verkeerslicht in het Nederlandse straatbeeld en momenteel worden circa 5500 kruispunten met verkeerslichten  geregeld.

 

Een goede verkeerslichtenregeling moet in eerste instantie veilig zijn en streeft daarnaast naar een optimale verkeersafwikkeling, waarbij de optimalisatiecriteria doorgaans betrekking hebben op verliestijden en stops. De reikwijdte van die criteria beperken zich, in tegenstelling tot 80 jaar geleden, meestal niet meer tot de directe omgeving van het geregelde kruispunt, maar hebben steeds vaker betrekking op het netwerk waarvan het geregelde kruispunt deel uit maakt.  

 

Een optimale verkeersafwikkeling in een netwerk kan alleen worden bereikt als de afzonderlijke regelingen op elkaar worden afgestemd. Die afstemming kan het best worden bereikt door de inzet van een realtime netwerkregeling. Een dergelijke regeling meet permanent de verkeersstromen in het netwerk en optimaliseert de regeling continue naar de beleidsdoelstellingen. Deze regelingen worden, mondiaal gezien, al vele jaren toegepast; in Nederland begint het gebruik ervan de laatste jaren ook op gang te komen.

 

Het komt steeds vaker voor dat een DVM-systeem niet meer uitsluitend bestaat uit VRI’s, maar dat ook TDI’s en informatiesystemen er onderdeel vanuit maken. In dat geval moeten al die onderdelen op elkaar worden afgestemd en ontstaat er een integraal DVM-systeem. 

 

De Praktijkproef Amsterdam is daarvan een goed voorbeeld, maar ook in andere steden en regio’s in Nederland wordt gewerkt aan de totstandkoming van dergelijke integrale regelsystemen.

 

De aandacht moet echter ook gericht blijven op de lokale regelingen. Bijna al die regelingen zijn nu nog traditionele voertuigafhankelijke regelingen. Ervaringen in met name Groot-Brittannië laten zien dat er nog aanzienlijke winsten te behalen zijn door ook die lokale regelingen realtime te optimaliseren naar de beleidsdoelstellingen.

 

Ad Wilson

Wilson Consultants

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 16 tot 20 van 62

1 2 3 4 5 6

  • Wegontwerp voor Dummies. Dummies? Voor het ontwerpen en aanleggen van wegen bestaan richtlijnen en aanbevelingen. Toch kom ik als Dummy-weggebruiker in de praktijk regelmatig situaties tegen waarbij ik niet...
  • Verkeersmaatregelen voor mens of richtlijn? Dit artikel is het eerste in een reeks onderzoeksartikelen die in opdracht van Korbee & Hovelynck en Van Rens mobiliteit worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om...
  • Human Factors versus richtlijnen: Niet blindvaren In een eerdere blog heb ik betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden.
  • Terechte kritiek op MKBA-methodiek Onderstaand artikel is gebaseerd op de paper ‘ Maken individuen als consument en burger een andere afweging tussen verkeersveiligheid en reistijd ?’ die werd gepresenteerd...
  • Met de fiets van Lier naar Amsterdam 'De laatste week van augustus fietste ik met vrouw en twee kinderen van 11 en 13 jaar oud van Lier naar Amsterdam (via Breda, Dordrecht en Gouda). We vertrokken maandag,...

Artikelen 16 tot 20 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.