Gasthoofdredacteur Ad Wilson: VRI als onderdeel van groter regelsysteem

maandag 4 februari 2013 Verkeerskunde 1/2013 264x gelezen

Verkeerslichtenregeling als onderdeel van groter regelsysteem

 

Amsterdam herdenkt dat 100 jaar geleden voor het eerst een agent de straat op ging om het verkeer te regelen. Zo’n 80 jaar geleden verscheen het eerste verkeerslicht in het Nederlandse straatbeeld en momenteel worden circa 5500 kruispunten met verkeerslichten  geregeld.

 

Een goede verkeerslichtenregeling moet in eerste instantie veilig zijn en streeft daarnaast naar een optimale verkeersafwikkeling, waarbij de optimalisatiecriteria doorgaans betrekking hebben op verliestijden en stops. De reikwijdte van die criteria beperken zich, in tegenstelling tot 80 jaar geleden, meestal niet meer tot de directe omgeving van het geregelde kruispunt, maar hebben steeds vaker betrekking op het netwerk waarvan het geregelde kruispunt deel uit maakt.  

 

Een optimale verkeersafwikkeling in een netwerk kan alleen worden bereikt als de afzonderlijke regelingen op elkaar worden afgestemd. Die afstemming kan het best worden bereikt door de inzet van een realtime netwerkregeling. Een dergelijke regeling meet permanent de verkeersstromen in het netwerk en optimaliseert de regeling continue naar de beleidsdoelstellingen. Deze regelingen worden, mondiaal gezien, al vele jaren toegepast; in Nederland begint het gebruik ervan de laatste jaren ook op gang te komen.

 

Het komt steeds vaker voor dat een DVM-systeem niet meer uitsluitend bestaat uit VRI’s, maar dat ook TDI’s en informatiesystemen er onderdeel vanuit maken. In dat geval moeten al die onderdelen op elkaar worden afgestemd en ontstaat er een integraal DVM-systeem. 

 

De Praktijkproef Amsterdam is daarvan een goed voorbeeld, maar ook in andere steden en regio’s in Nederland wordt gewerkt aan de totstandkoming van dergelijke integrale regelsystemen.

 

De aandacht moet echter ook gericht blijven op de lokale regelingen. Bijna al die regelingen zijn nu nog traditionele voertuigafhankelijke regelingen. Ervaringen in met name Groot-Brittannië laten zien dat er nog aanzienlijke winsten te behalen zijn door ook die lokale regelingen realtime te optimaliseren naar de beleidsdoelstellingen.

 

Ad Wilson

Wilson Consultants

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 11 tot 15 van 78

1 2 3 4 5 6

  • Maak fietsen kleurenblind-proof ‘Rekening houden met de 750.000 Nederlandse kleurenblinden in het verkeer leidt tot minder slachtoffers. Niet alleen onder fietsers, ook onder voetgangers en automobilisten. Het...
  • Speed-pedelec, de Gelderse afweging Zoals in de vakwereld inmiddels breed bekend is, staat de provincie Gelderland op 16 provinciale wegen binnen de kom speed-pedelecs toe op het fietspad. Dit als...
  • Mechanismes achter routekeuzes fietser Een lezing die een eeuwigheid lijkt te duren, terwijl de tijd die vliegt als je opgaat in een hobby. De perceptie van tijd kan per persoon en situatie sterk verschillen. Nieuw...
  • Tilburg: Fietsmobiliteit ontmoet sociale veerkracht De fiets als middel om de sociale veerkracht van mensen te verbeteren en sociale initiatieven die zorgen voor gerepareerde fietsen. De fiets bleek een opvallende verbinder...
  • Maximaal 30 km/uur in de binnenstad, dat is pas duurzaam veilig ‘Volgens mij moet de Duurzaam Veilig-theorie op de schop. De theorie wordt als het om ongevallen met fietsers en voetgangers gaat niet gesteund door dalende cijfers,...

Artikelen 11 tot 15 van 78

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.