Gasthoofdredacteur Ad Wilson: VRI als onderdeel van groter regelsysteem

maandag 4 februari 2013 Verkeerskunde 1/2013 264x gelezen

Verkeerslichtenregeling als onderdeel van groter regelsysteem

 

Amsterdam herdenkt dat 100 jaar geleden voor het eerst een agent de straat op ging om het verkeer te regelen. Zo’n 80 jaar geleden verscheen het eerste verkeerslicht in het Nederlandse straatbeeld en momenteel worden circa 5500 kruispunten met verkeerslichten  geregeld.

 

Een goede verkeerslichtenregeling moet in eerste instantie veilig zijn en streeft daarnaast naar een optimale verkeersafwikkeling, waarbij de optimalisatiecriteria doorgaans betrekking hebben op verliestijden en stops. De reikwijdte van die criteria beperken zich, in tegenstelling tot 80 jaar geleden, meestal niet meer tot de directe omgeving van het geregelde kruispunt, maar hebben steeds vaker betrekking op het netwerk waarvan het geregelde kruispunt deel uit maakt.  

 

Een optimale verkeersafwikkeling in een netwerk kan alleen worden bereikt als de afzonderlijke regelingen op elkaar worden afgestemd. Die afstemming kan het best worden bereikt door de inzet van een realtime netwerkregeling. Een dergelijke regeling meet permanent de verkeersstromen in het netwerk en optimaliseert de regeling continue naar de beleidsdoelstellingen. Deze regelingen worden, mondiaal gezien, al vele jaren toegepast; in Nederland begint het gebruik ervan de laatste jaren ook op gang te komen.

 

Het komt steeds vaker voor dat een DVM-systeem niet meer uitsluitend bestaat uit VRI’s, maar dat ook TDI’s en informatiesystemen er onderdeel vanuit maken. In dat geval moeten al die onderdelen op elkaar worden afgestemd en ontstaat er een integraal DVM-systeem. 

 

De Praktijkproef Amsterdam is daarvan een goed voorbeeld, maar ook in andere steden en regio’s in Nederland wordt gewerkt aan de totstandkoming van dergelijke integrale regelsystemen.

 

De aandacht moet echter ook gericht blijven op de lokale regelingen. Bijna al die regelingen zijn nu nog traditionele voertuigafhankelijke regelingen. Ervaringen in met name Groot-Brittannië laten zien dat er nog aanzienlijke winsten te behalen zijn door ook die lokale regelingen realtime te optimaliseren naar de beleidsdoelstellingen.

 

Ad Wilson

Wilson Consultants

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
  • Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de...

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.