Forse maatregelen voor opvangen van hoosbuien

woensdag 29 juli 2015 0 reacties 93x gelezen

Vrijwel alle gemeenten treffen forse maatregelen om het toenemende aantal zomerse hoosbuien op te vangen. Zo wordt een derde van de jaarlijkse rioleringsinvesteringen hier mede op gericht. Daarnaast zorgen gemeenten voor tijdelijke opslag boven de grond en meer afvoercapaciteit onder de grond. Ook bewoners kunnen helpen. Dit en meer blijkt uit het eerste nationale onderzoek naar de aanpak van regenwateroverlast onder tweederde van de Nederlandse gemeenten.
De straat en groenvoorzieningen kunnen veel regenwater even opslaan als het rioolstelsel maximaal is belast. Het aantal gemeenten dat bewoners stimuleert of verplicht hun regenwater op eigen terrein te verwerken is nu 32 procent.

De straat en groenvoorzieningen kunnen veel regenwater even opslaan als het rioolstelsel maximaal is belast. Het aantal gemeenten dat bewoners stimuleert of verplicht hun regenwater op eigen terrein te verwerken is nu 32 procent. (Copyright: BvBeeld/Stichting RIONED)

Uit het onderzoek uitgevoerd door Stichting RIONED, blijkt dat gemeenten verschillende en steeds meer maatregelen nemen. Veelvoorkomende aanpassingen zijn de aanleg van aparte regenwaterriolen, tijdelijke waterberging in het groen en op straat, weghalen van obstakels - zoals verkeersdrempels - die de afstroming belemmeren en extra kolkenreiniging.

 

Straatprofiel

Gemeenten treffen steeds vaker ook maatregelen aan in het straatprofiel en in het groen. De straat en groenvoorzieningen kunnen veel regenwater even opslaan als het rioolstelsel maximaal is belast. Het aantal gemeenten dat bewoners stimuleert of verplicht hun regenwater op eigen terrein te verwerken is in 10 jaar gestegen van 12 naar 32 procent.

Steeds meer hoosbuien
Doordat ons klimaat verandert, komen hoosbuien steeds vaker voor. Bij hevige regen loopt het riool helemaal vol en blijft water op straat staan. Dit water staat als het ware even in de file voor afvoer door het riool en in de bodem. Meestal is het binnen een uur weer weg. Belangrijk is dat de schade door hevige buien beperkt blijft. Voorbeelden van schade zijn afsluiting van belangrijke verkeersroutes of tunnels, langdurige hinder voor verkeer in woonstraten, afvalwater uit het riool op straat en opdrijvende putdeksels.

Forse investeringen in het riool
Het Nederlandse rioolstelsel heeft een vervangingswaarde van ongeveer 90 miljard euro. Om de riolering op peil te houden wordt jaarlijks bijna een miljard euro geïnvesteerd. Uit het onderzoek blijkt dat 340 miljoen euro mede wordt uitgegeven om hoosbuien beter te verwerken. De kosten voor aanleg en onderhoud van het riool worden meestal gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke rioolheffing.  

Over het onderzoek
Het onderzoek is gehouden in de maanden mei en juni van 2015. Daaraan hebben 278 gemeenten deelgenomen (71 procent). De deelnemende gemeenten hebben samen 12,9 miljoen inwoners (76 procent van Nederland). De hiervoor genoemde getallen zijn geëxtrapoleerd naar heel Nederland. In het onderzoek zijn met een vragenlijst gegevens gekregen over de omvang van schade door hevige buien, de maatregelen die gemeenten nemen en de kosten daarvan.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.