Flo verbetert de fietsdoorstroming

donderdag 19 oktober 2017 Guus Puylaert 88x gelezen

De fietsinnovatie Flo werd op 19 april gelanceerd in Utrecht. Dit detectiesysteem schat de snelheid van fietsers in en geeft hen een persoonlijk snelheidsadvies, wat de fietsbeleving en – doorstroming moet verbeteren. Universiteit Utrecht en Springlab onderzochten of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Behalve in Utrecht, werd ook een pilot met de Flo gehouden in Eindhoven. Het verkennende onderzoek richt zich echter alleen op Utrecht en had als onderzoeksvraag: ‘Wat is de betekenis van Flo voor de fietsdoorstroming en fietsbeleving op het kruispunt van de Amsterdamsestraatweg en Marnixlaan in Utrecht?’

Starre regeling
Tijdens de spits is een starre regeling actief. Doordat iedere verkeersstroom hier om de beurt groen licht krijgt, is het voor Flo eenvoudig te bepalen hoe lang de fietser de tijd heeft om het groene licht te halen. Het snelheidsadvies is daardoor 100 procent correct.

Voertuigafhankelijke regeling
Buiten de spits is de voertuigafhankelijke regeling van toepassing. Hierbij passen de verkeerslichten zich aan op het gedetecteerde verkeer: wanneer de fietser de Flo passeert, gaat een signaal naar het verkeerslicht om sneller of langer groen te geven aan de fietser. Het kan hierbij ook voorkomen dat verkeerslichten op het laatste moment reageren op overig verkeer, waardoor een eerder gegeven advies van Flo aan een fietser mogelijk niet meer klopt.

Resultaten
Uit het verkennende onderzoek zijn vier hoofdconclusies getrokken.

1.       In de starre regeling verbeterde de feitelijke doorstroming met 3 procent en in de voertuigafhankelijke regeling met 8 procent. Voor een relatief kleine ingreep, zijn dit goede resultaten.

2.       De subjectieve doorstroming (in de beleving van de fietser) verbeterde met 16 procent.

3.       Fietsers ervaren Flo als nuttig en leuk. Enkele reacties zijn: “Het is fijn te weten waar je aan toe bent”, “Ik kan nu beter anticiperen op het verkeerslicht” en “Naast dat het leuk is, zorgt het er ook nog voor dat ik minder hoef te wachten.”

4.       Het concept van Flo wordt goed begrepen door de meeste fietsers.

Aandacht voor beleving
Met name de tweede conclusie is zeer opvallend. In het geval van Flo ervaart men dat de doorstroming beter is dan feitelijk het geval is. De beleving is dus erg belangrijk. Fun en experience zijn essentieel, omdat je hiermee de ervaring van de verkeersdeelnemer kunt beïnvloeden.

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek van Universiteit Utrecht en bevindingen van SpringLab, zijn een aantal verbeterpunten geformuleerd.

1.       In de voertuigafhankelijke regeling moet gestreefd worden naar een betrouwbaar advies voor fietsers!

2.       Door de Flo off-the-grid (zelfvoorzienend in energie) en mobiel te maken, worden aanschafkosten voor gemeenten lager en wordt de flexibiliteit vergroot.

3.       De individuele detectie kan worden uitgebreid naar groepsdetectie. Zo kunnen grote groepen fietsers tijdens de spits maximaal voordeel behalen.

4.       Er liggen kansen in het toevoegen aan fietsdata, zoals aantallen fietsers, gemiddelde snelheden en de drukste tijdstippen. Met Flo kan non-stop realtime data vergaart worden. 

U kunt het hele onderzoek hier downloaden.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.