Fietscommunity 2.0: kansen voor fietsveiligheid

maandag 15 mei 2017 Guus Puylaert 36x gelezen

Het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden baart zorgen, zegt Peter van der Knaap – directeur SWOV op een bijeenkomst van de Fietscommunity 2.0. Wat zijn oorzaken en welke kansen zijn er om de veiligheid te vergroten? “Want het kan veiliger”, zegt Van der Knaap.

Op de bijeenkomst Fietscommunity 2.0 gaat het over de (on)veiligheid op de fiets.

Op de bijeenkomst Fietscommunity 2.0 gaat het over de (on)veiligheid op de fiets.

Van der Knaap noemt drie structurele problemen die de onveiligheid vergroten. Smalle wegen zónder vrijliggend fietspad, te hard rijden door automobilisten – 50 waar je 30 km/u mag - en de rotondes waar fietsers soms wél en soms ook geen voorrang hebben.

Met het oog op de toekomst komen daar een flink aantal uitdagingen bij, somt Van der Knaap op. Bezuinigingen op onderhoud en aanleg noemt hij ter illustratie. Waarbij hij kritisch aantekent dat de ontwerpwijzer fietsverkeer te weinig en slecht wordt gebruikt, wat de veiligheid niet ten goede komt.

Verder noemt hij de toenemende vergrijzing, de diversiteit en drukte op het fietspad en ook de komst van de zelfrijdend auto als uitdaging.

Wordt fietsen dan echt levensgevaarlijk, zoals Twentse Courant Tubantia recent kopte? “De fietser is een kwetsbare verkeersdeelnemer, maar er zijn voldoende kansen om de veiligheid te verbeteren”, geeft Van der Knaap aan.

Hij adviseert ontvlechting, zeker als auto’s harder dan 30 km/u mogen rijden en pleit voor het nemen van preventieve en vergevingsgezinde maatregelen. “Waarom staan er nog paaltjes?” Als laatste snijdt Van der Knaap de taboes aan.

Taboes
“Fietsers kijken slecht uit”, zegt de SWOV-directeur. “Als ze inhalen wordt er echt niet over de schouder gekeken.” En dat veroorzaakt onveiligheid, net als ‘Engels’-fietsen en geen verlichting voeren. Ook het fietsen met een (beste) slok op benoemt hij, en het dragen van helm. Om de veiligheid te vergroten is het nodig ook die taboes wel te doorbreken, bepleit Van der Knaap.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.