Europees spoorgoederenvervoer groeit

donderdag 1 juni 2017 Guus Puylaert 87x gelezen

Het Europese spoorgoederenvervoer zit in de lift, ondanks stevige concurrentie van vervoer per water en weg. De Europese hoofdroute Rotterdam-Genua groeide in 2016 met 1,8 procent, wat gelijk staat aan bijna 170.000 internationale goederentreinen. Het spoorgoederenvervoer vanuit de Noordzeehavens via Zwitserland naar Italië steeg met 6,8 procent, terwijl het vervoer per weg afnam met 3,4 procent.

Die cijfers werd bekend gemaakt tijdens de spoortop in Leipzig. In Leipzig bespreekt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) met haar collega’s uit Italië, Zwitsersland, Duitsland en België wat nodig is om de stijgende lijn in het spoorgoederenvervoer door te trekken.

 

Dijksma laat weten dat dat belangrijk is. "De groei van het spoorgoederenvervoer is belangrijk voor de sector en dus voor onze economie. Maar als je dan ook nog weet dat een trein gemiddeld 52 keer zoveel vervoert als een vrachtwagen en tot 80 procent minder broeikasuitstoot leidt, tel dan ook die milieuwinst eens uit!"

 

Spoortop Rotterdam

Onder Nederlands voorzitterschap werden in 2016, op een speciale spoortop in Rotterdam, afspraken gemaakt om het vervoer per spoor aantrekkelijker te maken. Zo moet de uitwisseling van informatie tussen vervoerders, verladers en infrabeheerders verbeteren. Het afgelopen jaar is daarom geïnvesteerd in ‘track en trace’ voorzieningen op rijdende treinen.

 

Ook de invoering van langere treinen moet zorgen voor een belangrijke toename in capaciteit op het spoor. Op de spoortop in Leipzig wordt besproken hoe het mogelijk wordt dat de eerste treinen van 740 meter lang, ruim 200 meter langer dan treinen op dit moment, in 2021 al op de route Rotterdam – Genua rijden.

 

Omwonenden

Dijksma zet zich namens Nederland in voor een betere aanpassing van het spoorgoederenvervoer aan de leefomgeving van omwonenden van het spoor. Het Nederlandse streven dat 80 procent van het vervoer in 2020 stil moet zijn, komt hiermee binnen bereik.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.