EU-akkoord over testen met zelfrijdend vervoer

vrijdag 17 februari 2017 Guus Puylaert 75x gelezen

Nederland, Duitsland en 24 andere EU-landen gaan gezamenlijk testen opzetten met zelfrijdende voertuigen. Dat is afgesproken tijdens een High Level Meeting in Amsterdam, op initiatief van minister Schultz van Haegen. Het gaat om onder andere truckplatooning en (semi-)automatische voertuigen die via datacommunicatie informatie uitwisselen. Vanaf 2019 moeten auto’s met elkaar en met verkeerscentrales kunnen communiceren.

In stedelijke en landelijke gebieden gaan de Europese landen samenwerken voor proeven met zelfrijdende busjes en valet parking. Ook willen de landen het fabrikanten makkelijker maken en innovaties stimuleren, door toe te werken naar wederzijdse erkenning van ontheffingen voor testen op de openbare weg.

 

Openbare weg

Op die manier wordt het makkelijker om nieuwe technieken te testen op de openbare weg. Momenteel gelden in elk land nog verschillende ontheffingsprocedures die doorlopen moeten worden voordat een zelfrijdend voertuig de openbare weg op kan.

 

De landen hebben ook afgesproken dat er een goede data-uitwisseling komt tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en verkeercentrales en de wegkant, bijvoorbeeld verkeerslichten. Deze communicatie levert veel data op over actuele verkeerssituaties. ]

 

Nieuwe wetgeving

In de Declaration of Amsterdam is in 2016 vastgelegd dat Europa intensief gaat samenwerken om een vlotte introductie van zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken. Deze afspraken zijn hier een vervolg op. Vorige week kondigde het ministerie van IenM aan, dat ook nieuwe Nederlandse wetgeving omtrent autonoom vervoer in de maak is.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.