Een wijdverbreid misverstand

donderdag 20 december 2018 Caspar Chorus 124x gelezen

"Het doet me bijzonder veel plezier om de interviews te lezen van dit brede maar deskundige gezelschap ‘verkeersmodelleurs’. In dit voorwoord neem ik graag de vrijheid om een wijdverbreid misverstand rond verkeersmodellen te corrigeren.
Caspar Chorus, hoogleraar choice behavior modeling aan de TU Delft

Caspar Chorus, hoogleraar choice behavior modeling aan de TU Delft

Regelmatig hoor ik in de beleids- en adviespraktijk zeggen dat je met een simpel model al een heel eind komt, en dat je met meer geavanceerde modellen hooguit een meer verfijnd beeld krijgt van de werkelijkheid. Omdat uitlegbaarheid belangrijker is dan betere voorspellingen ‘op twee cijfers achter de komma’, is de keuze voor het simpele model snel gemaakt. Dit is niet terecht. 

 

In de meeste gevallen zijn simpele modellen niet alleen maar kwantitatief onnauwkeurig, maar kwalitatief verkeerd. Toepassing van deze modellen leidt dus tot beleid dat is gestoeld op misleidende modelconclusies. Ter illustratie van dit punt enkele voorbeelden: 

 

  • Simpele Logit-modellen geven vaak volstrekt onrealistische voorspellingen van substitutiepatronen tussen verschillende vormen van openbaar vervoer en automobiliteit. Meer geavanceerde Mixed-Logit-modellen verhelpen deze problemen. 

  • Simpele modellen voorspellen dat de bebouwde omgeving groot effect heeft op mobiliteitsgedrag. Meer geavanceerde modellen laten zien dat dit effect grotendeels is toe te schrijven aan zelfselectie: mensen die graag met het ov reizen, gaan dicht bij een station wonen. 

  • Simpele modellen suggereren dat attitudes (bijvoorbeeld ten opzichte van de fiets) sterke invloed hebben op gedrag. Meer geavanceerde modellen laten zien dat het omgekeerde effect groter is: fietsen leidt tot positieve attitudes. 

  • Simpele modellen voorspellen dat de zelfrijdende auto zal leiden tot meer mobiliteit, omdat reizen plezieriger wordt. Meer geavanceerde modellen tonen aan dat zelfrijdende auto’s ook kunnen leiden tot minder mobiliteit. 

 

Kortom: hoewel ingewikkeldheid nooit een doel op zich is, is mobiliteitsbeleid gebaat bij geavanceerde modellen." 

 

 

  

 

 

Inhoud laatste dossier

Stadsdistributie

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Stadsdistributie

Artikelen 1 tot 5 van 16

1 2 3 4

  • Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het...
  • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
  • City Logistics Game toont duurzame stadslogistiek Doordat goederenstromen in steden nog vaak gefragmenteerd zijn, is de stadslogistiek niet efficiënt en daarmee een aanslag op het stedelijke milieu. Door volumestromen te...
  • Stormprotocol voor Markerwaarddijk Op de Markerwaarddijk (Lelystad-Enkhuizen) gold tot voor kort één stormmaatregel: de dijk ging dicht voor alle verkeer vanaf windkracht 10. Sinds de inwerkingtreding van een...
  • Opkomst (e-)cargofietsen in de stadslogistiek: zegen én zorg Stadslogistiek staat voor belangrijke uitdagingen: ten behoeve van een gezond leefklimaat is het gewenst om stadslogistiek (nagenoeg) emissievrij te maken. Tegelijkertijd groeit...

Artikelen 1 tot 5 van 16

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.