Een wijdverbreid misverstand

donderdag 20 december 2018 Caspar Chorus 137x gelezen

"Het doet me bijzonder veel plezier om de interviews te lezen van dit brede maar deskundige gezelschap ‘verkeersmodelleurs’. In dit voorwoord neem ik graag de vrijheid om een wijdverbreid misverstand rond verkeersmodellen te corrigeren.
Caspar Chorus, hoogleraar choice behavior modeling aan de TU Delft

Caspar Chorus, hoogleraar choice behavior modeling aan de TU Delft

Regelmatig hoor ik in de beleids- en adviespraktijk zeggen dat je met een simpel model al een heel eind komt, en dat je met meer geavanceerde modellen hooguit een meer verfijnd beeld krijgt van de werkelijkheid. Omdat uitlegbaarheid belangrijker is dan betere voorspellingen ‘op twee cijfers achter de komma’, is de keuze voor het simpele model snel gemaakt. Dit is niet terecht. 

 

In de meeste gevallen zijn simpele modellen niet alleen maar kwantitatief onnauwkeurig, maar kwalitatief verkeerd. Toepassing van deze modellen leidt dus tot beleid dat is gestoeld op misleidende modelconclusies. Ter illustratie van dit punt enkele voorbeelden: 

 

  • Simpele Logit-modellen geven vaak volstrekt onrealistische voorspellingen van substitutiepatronen tussen verschillende vormen van openbaar vervoer en automobiliteit. Meer geavanceerde Mixed-Logit-modellen verhelpen deze problemen. 

  • Simpele modellen voorspellen dat de bebouwde omgeving groot effect heeft op mobiliteitsgedrag. Meer geavanceerde modellen laten zien dat dit effect grotendeels is toe te schrijven aan zelfselectie: mensen die graag met het ov reizen, gaan dicht bij een station wonen. 

  • Simpele modellen suggereren dat attitudes (bijvoorbeeld ten opzichte van de fiets) sterke invloed hebben op gedrag. Meer geavanceerde modellen laten zien dat het omgekeerde effect groter is: fietsen leidt tot positieve attitudes. 

  • Simpele modellen voorspellen dat de zelfrijdende auto zal leiden tot meer mobiliteit, omdat reizen plezieriger wordt. Meer geavanceerde modellen tonen aan dat zelfrijdende auto’s ook kunnen leiden tot minder mobiliteit. 

 

Kortom: hoewel ingewikkeldheid nooit een doel op zich is, is mobiliteitsbeleid gebaat bij geavanceerde modellen." 

 

 

  

 

 

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 78

1 2 3 4 5 6

  • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks...
  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...

Artikelen 1 tot 5 van 78

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.