Dr. Marcus Popkema promoveert op de historie van verkeerskunde

donderdag 20 februari 2014 redactie 689x gelezen

Is de Nederlandse verkeerskunde een vak, een beroep of geen van beide? Deze discussie werd gevoerd rondom de promotie van Dr. Marcus Popkema, docent verkeerskunde aan hogeschool Windesheim in Zwolle. Popkema verdedigde zijn proefschrift ‘Tussen Techniek en Planning, de opkomst van het vak verkeerskunde in Nederland 1950-1975’ op 19 februari aan de TU Eindhoven.

Bijschrift: Hendrik Goudappel (op de rug gezien in het midden) ontmoet ‘oude bekenden' uit het vakgebied, zoals oud-CROW directeur Kees Nije (tegenover Goudappel) en Henk Kroes, schaatsmeester en oud-HID voor de provincie Fryslan (links naast Goudappel)

Bijschrift: Hendrik Goudappel (op de rug gezien in het midden) ontmoet ‘oude bekenden' uit het vakgebied, zoals oud-CROW directeur Kees Nije (tegenover Goudappel) en Henk Kroes, schaatsmeester en oud-HID voor de provincie Fryslan (links naast Goudappel)

Verkeerskundigen van naam en faam bezochten deze bijeenkomst, waaronder Hendrik Goudappel, grondlegger van de integrale verkeerskunde. Over het vak zelf en de ontwikkeling van het vakgebied wordt ondanks de gedegen studie over de periode 1950-1975, nog stevig gediscussieerd. Co-promotor Willem Buunk merkt op dat ‘de mens’ ontbreekt in het onderzoek en vraagt zich af wat dat zegt over het vak en over het domein. Popkema gaat niet helemaal mee in die stelling, maar geeft wel toe dat de mens lange tijd een blind vlekje is geweest in het vakgebied, en dat dit de laatste jaren aan het veranderen is.

Popkema geeft drie aanbevelingen voor een vakgebied dat nooit eenduidig gedefinieerd is als beroep en als vak: bevorder de theorievorming, en richt zowel een Nationaal mobiliteitsinstituut als een beroepsvereniging op.

Het proefschrift is te bestellen bij Amsterdam University Press.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.