Wim Korf, Spoorzone Zwolle: een kanteling in de rol van de overheid en van verkeerskundigen

donderdag 22 december 2016 Nettie Bakker 238x gelezen

Wim Korf, programmamanager Spoorzone Zwolle: ‘Van verkeerskundigen naar reizigerskundigen’
Wim Korf, programmamanager Spoorzone Zwolle

Wim Korf, programmamanager Spoorzone Zwolle

‘Ik zie een kanteling in de rol van de overheid en van verkeerskundigen als het gaat om verkeer en mobiliteit. Verkeerskunde zal minder als een soort geheimzinnige wetenschap domineren in een stedelijk ontwerp en veel meer onderdeel gaan vormen van een integrale aanpak. Het gaat niet meer om wat je aan verkeer over je heen krijgt, volgens berekeningen en modellen, maar om wat je als stad wil bereiken.

Daar begint het mee, en met de vraag hoe je de mobiliteitsvraag die daaruit voortvloeit optimaal faciliteert. Dat gaat veel verder dan verkeersstromen van A naar B helpen. Bovendien veranderen vervoermiddelen en vervoermogelijkheden zelf ook. De ontwikkelingen in elektrisch vervoer gaan nog door. In waterstof ook, hoop ik.

En reizigers zullen veel meer gebruik maken van vervoermiddelen op afroep via apps. Dat vergt van verkeerskundigen meer dan alleen aandacht voor de infrastructuur. Wil je deze bredere, en integrale context als verkeerskundige goed begrijpen en er goed op inspelen, dan wordt het belangrijker dat je reizigerskundig bent dan verkeerskundig. Hoe kun je anders ingrijpen in reizigersgedrag? Die reizigerskennis wordt steeds belangrijker.

Voorbeeld, we gaan in Zwolle een busbrug bouwen over het station. Dat is mooi, maar ik geloof niet dat een busbrug lang een exclusieve brug voor bussen blijft. Bussen zijn niet lang meer ‘van deze tijd’.’

deskundigen aan het woord

Artikelen 13 tot 13 van 13

1 2

Artikelen 13 tot 13 van 13

1 2

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.