Jaap van Kooten: 'Er moet netwerkbreed worden samengewerkt'

donderdag 22 december 2016 185x gelezen

Jaap van Kooten, directeur Arane Adviseurs: '‘Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement, GNV, staat nog in de kinderschoenen, maar maakt het mogelijk om verkeersmanagementmaatregelen gecoördineerd in te zetten en meerdere beleidsdoelstellingen op netwerkniveau te realiseren.'
Jaap van Kooten, directeur Arane Adviseurs

Jaap van Kooten, directeur Arane Adviseurs

Zo kan GNV worden ingezet om de doorstroming te bevorderen, maar het kan leefbaarheidsknelpunten verminderen of specifieke doelgroepen faciliteren. Dit kan er overigens toe leiden dat je in de praktijk te maken krijgen met tegenstrijdige doelstellingen en uitgangspunten. Daarom is het van belang dat globaal geformuleerde beleidsuitgangspunten zoveel mogelijk geconcretiseerd worden. Kennis van gebiedsgericht benutten (GGB+) kan een brug slaan tussen strategie en tactiek.

 

Voor het operationaliseren van tactische keuzes is vervolgens gedegen kennis nodig van verkeersprocessen en de beïnvloeding hiervan. Ook moet je weten welke informatie er specifiek nodig is - en welke eisen de regelsystemen hieraan stellen - om effectief en op de gewenste wijze in het netwerk in te grijpen.

 

Een belangrijke verandering voor de verkeerskundige is dat er tussen wegbeheerders, leveranciers en dienstenleveranciers netwerkbreed moet worden samengewerkt. Dit betekent dat de verkeerskundige zijn ontwerp niet meer alleen achter de tekentafel maakt, maar intensief samenwerkt met partners in de keten. GNV bevat nog vele innovaties, daarom is naast kennis van de algoritmiek van monitoring- en regelsystemen, nieuwsgierigheid een belangrijk ingrediënt voor het succesvol ontwikkelen en toepassen van het GNV-concept. En, misschien wel het allerbelangrijkste is dat we leren van fouten, want dat brengt ons verder in de innovatie van het concept.’

deskundigen aan het woord

Artikelen 1 tot 12 van 13

1 2

Artikelen 1 tot 12 van 13

1 2

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.