Dit wordt verkeersmanagement 3.0

maandag 13 maart 2017 Guus Puylaert 228x gelezen

Voor het ‘slim combineren en integreren’ van kennis en ervaringen uit o.a. de beveiligingswereld, 24/7 tunnelbeheer en verkeersmanagement, hebben private en publieke partijen een nieuwe ‘integrated bedienfilosofie’ ontwikkeld voor bediencentrales voor weg- en stadsbeheerder: de iCentrale.

De resulterende iBedienfilosofie is gebaseerd op een aantal substantiële innovaties: het werken binnen één bediencentrale over de grenzen van maar liefst zes domeinen (zoals mobiliteit en veiligheid), alleen handmatige inzet door centralisten wanneer dit nodig is (volledig triggerbased) en het regievoeren op gebiedsniveau i.p.v. op locaties en objecten. Hiermee kan de wijze waarop we nú het dagelijkse verkeer managen voor decentrale weg- en stadsbeheerders ingrijpend wijzigen.

 

Door deze meervoudige integratie nemen de structurele exploitatiekosten af en de integrale baten toe. De organisatie nodigt u graag uit om over deze iBedienfilosofie - en nog vele andere concrete nieuwe ontwikkelingen -  in dialoog te gaan op de Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centers as a Service’ 2017.

 

Deze landelijke bijeenkomst wordt georganiseerd door 13 private partijen en 6 decentrale overheden vanuit het publiek-private programma iCentrale. Min. I&M/Beter Benutten ondersteunt dit programma omdat hiermee vergelijkbare ambities worden nagestreefd: kosteneffectieve bijdragen aan maatschappelijke beleidsdoelen middels landelijke private diensten.

 

Het programma Beter Benutten richt zich op landelijke private diensten aan weggebruikers, het programma iCentrale richt zich op landelijke private diensten voor decentrale overheden op het gebied van centrale bediening vanuit centrales.

Gezamenlijk willen de private partijen en decentrale overheden de transitie nastreven van het in eigen publiek beheer uitvoeren van dergelijke diensten, per weg- en stadsbeheerder en per domein naar geïntegreerde diensten door private partijen over de weg- en stadsbeheerders en domeinen heen. Tijdens deze Summit 2017 lichten zij toe hoe zij hieraan werken, welke eerste resultaten zij hebben bereikt en hoe zij tot 2018 gezamenlijk werken aan het realiseren van deze landelijke transitie.

Op de website vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden voor de landelijke bijeenkomst.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.