CROW: ‘Van mammoettanker naar flottielje van speedbootjes’

donderdag 7 september 2017 redactie 105x gelezen

In een column schets directeur Iman Koster een beeld van de nieuwe koers van het CROW. Met deze koers: ‘van mammoettanker naar een flottielje van speedbootjes’ zet het CROW een verandering in gang, aldus Koster.
Iman Koster, algemeen directeur van het CROW

Iman Koster, algemeen directeur van het CROW

CROW staat bekend om collectieve kennis, in de zin van algemeen geldende richtlijnen of systematieken. Er ontstaan echter steeds meer deelcollectieven. ’One size fits all’, voldoet niet meer. Onze relaties en opdrachtgevers willen maatwerk, zegt Koster.

‘In plaats van langdurende projecten met als doel een volledig afgerond eindproduct voor iedereen, start het CROW pilots om tot maatwerk te komen. “In pilots ontdekken we samen welke kennis doorontwikkeld moet worden. Zo sluiten we aan bij het werkproces van onze klanten. Organisatorisch spelen we hier op in door te werken vanuit een veertiental wendbare kennisteams die agile werken.”

CROW bouwt haar netwerk de komende jaren uit ‘tot een hechte community die tegelijkertijd toegankelijk is voor nieuwkomers’.

Zie ook de Video: Samen maken we Nederland veiliger

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.