CROW bundelt kennis over busvriendelijk wegontwerp

maandag 12 juni 2017 Guus Puylaert 50x gelezen

In de Kennismodule Openbaar Vervoer van CROW, is sinds kort recente kennis omtrent busvriendelijk wegontwerp gebundeld en geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in nieuwe kennis over infrastructuur voor verkeersveilig rijden en halteren van bussen, die wegontwerpers kunnen gebruiken wanneer zij wegen aanleggen.

Omdat er bij het ontwerp van wegen nog wel eens iets misgaat met het incalculeren van de businfrastructuur, is het van belang dat wegontwerper en vervoerder tijdig met elkaar overleggen. Daarvoor moet de kennis over businfrastructuur wel up-to-date zijn. De afgelopen maanden heeft CROW deze kennis, samen met een werkgroep, geactualiseerd.

Later dit jaar werkt een werkgroep verder aan zaken, die een meer indirecte relatie hebben met het wegontwerp. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld voertuigsystemen, KAR, VECOM, VRI’s en iVRI’s en bus platooning. Maar ook om zaken die daaraan gerelateerd zijn, zoals toegankelijkheid, duurzaamheid en de ‘grijze wegen’-problematiek. Eind 2017 is de volledige Kennismodule Openbaar Vervoer volledig geactualiseerd.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.