WOW 2013: ‘Samenwerken bespaart miljoenen’

maandag 29 april 2013 0 reacties 505x gelezen

Lindy Molenkamp, hoofd Eenheid Wegen en Kanalen, provincie Overijssel

 

l.molenkamp@overijssel.nl


Lindy Molenkamp

Lindy Molenkamp

Op 4 april was ik in Den Bosch voor de landelijke WOW-dag. Deze keer een gecombineerd evenement van weg en water, met een fantastische opkomst uit alle bestuurslagen: rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook samenwerkingsverbanden en een aantal ‘externe’ partners. ‘Samenwerken loont’ was het motto – en niet voor niets. WOW is zes jaar geleden opgezet als forum voor kennisuitwisseling tussen overheden, en we zijn sindsdien met elkaar al weer een of twee stappen verder. Samenwerken is steeds vaker serious business, voor vele deelnemers zelfs core business. Denk aan stadsgewesten, CROW, de NDW-uitvoeringsorganisatie, de bewegwijzeringsdienst, en ga zo maar door. 

Samenwerken is logisch, want de maatschappelijke en technische, ruimtelijke, verkeer-, vervoer- en  watervraagstukken waarmee overheden zich bezighouden zijn vaak te groot en te complex voor een individuele organisatie. Of ze blijken elders al (deels) opgelost: waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? En mocht je nou toch een nieuw type wiel nodig hebben, dan wil je toch dat anderen met je meedenken en ook weer verder kunnen met jouw resultaten? Zo ontstaat echte maatschappelijke meerwaarde! 

Mooie voorbeelden van samenwerking zijn te vinden onder de maar liefst veertig inschrijvingen voor de WOW-samenwerkingsprijs 2013. Winnaar was het project ‘Baggertubes Oosteindepoel’. Interessant aan dit project vind ik dat er meerwaarde gecreëerd is door twee vraagstukken aan elkaar te koppelen: waar laat ik mijn bagger? en hoe realiseer ik duurzame en natuurvriendelijke oevers? De oplossing werd gevonden door bagger uit de Ringvaart in ‘tubes’ te verpakken en de tubes als fundament te gebruiken voor een natuurlijke golfdemper. Provincie, waterschap, gemeente Aalsmeer en Landschap Noord-Holland hebben samen gerealiseerd wat ze afzonderlijk niet gered zouden hebben. Het plan voor de oeverbescherming stamt uit 2006 en daarvoor was onvoldoende budget, pas toen het baggerproject in 2010 langskwam kon het opeens wél: complexe projecten hebben vaak een `window of opportunity` nodig. 

In 2010 won mijn eigen provinciale dienst de eerste WOW-samenwerkingsprijs voor een gezamenlijke aanpak van gladheidsbestrijding met gemeenten en het rijk in Overijssel, Supertrots hebben wij onze ervaringen sindsdien graag gedeeld met een groot aantal belangstellenden uit het hele land. Ik was blij verrast dat zestien Gelderse gemeenten hun gezamenlijke inkoop van strooizout, waarmee ze maar liefst 30 procent kosten besparen, hebben voorgedragen voor de samenwerkingsprijs van dit jaar. Zo zie je dat goede ideeën daadwerkelijk worden opgepikt, dat anderen deze naar hun eigen situatie vertalen en wellicht weer een stap verder zetten. 

Andere genomineerde samenwerkingen betreffen het praktijkonderzoek Dijken op Veen, Ruimte voor de Vecht, het Combiplan Nijverdal en de Zuidelijke Ringweg Groningen. Stuk voor stuk innovatieve samenwerkingen die ertoe dóen. Maar ook onder de overige 35 projecten zitten pareltjes. Daarbij doet Groningen (zes inzendingen, één nominatie) in  niets onder voor Noord- of  Zuid-Holland. Limburg deelt vijf samenwerkingsavonturen met ons allen, waaronder een internationale. Ik kan iedereen aanraden om de rapportage te lezen en inspiratie op te doen! Naast de usual suspects trekt een bonte stoet aan ‘externe’ partners langs: politie, voedingsindustrie, boeren, douane, Staatsbosbeheer, particuliere grondbezitters, sportvissers, hobbyfotografen en kunstenaars, NS vastgoed, een busbedrijf, diverse ministeries, Alterra, een elektriciteitsnetwerkbeheerder, een concertorganisator, sectorlobbyisten, natuurbeschermers, een kerkgenootschap, een sportschool, een Engelse provincie, een stad in Frankrijk, diverse Vlaamse overheden, Italianen, Amerikanen, Russen … en dat is nog maar een greep. 

Dat ‘samenwerken loont’ blijkt uit een kosteneffectiviteitsanalyse die de WOW-besturen (weg en water) voor 3 projecten door Ecorys hebben laten uitvoeren. De WOW-training Assetmanagement levert bijna een miljoen euro besparing op over 5 jaar, ten opzichte van een situatie waarbij elke partij zijn eigen trainingen zou inkopen; bovendien bevordert een gezamenlijke training het leren van elkaars ervaringen. Het samenwerkingsverband voor gladheidsbestrijding in Overijssel leidt tot vijf  miljoen euro aan besparingen over 15 jaar; vertaald naar het hele land zou dit zo’n 30 miljoen zijn. Ook de WOW-makelaar voor personele uitwisseling (weg en water) levert zijn geld op: door het minder hoeven inhuren van externen wordt over 15 jaar zo´n 3,5 miljoen bespaard. 

In de vorige Verkeerskunde schreef ik een artikel over de naderende vervangingsgolf van wegen en kunstwerken. Dit onderwerp past binnen het bredere kader van Assetmanagement: het planmatig beheren van infrastructuur voor optimale bruikbaarheid tegen minimale kosten. Met Jenne van de Velde (topadviseur Assetmanagement van Rijkswaterstaat) leidde ik een goed bezochte workshop over deze onderwerpen op het WOW-congres, waar assetmanagement überhaupt sterk vertegenwoordigd was in het programma. Het is fijn om te ervaren dat vele beheerders met soortgelijke vraagstukken bezig zijn; en ik heb er alle vertrouwen in dat we door samen op te trekken – ook CROW gaat ermee aan de slag – hier veel effectiever mee kunnen omgaan dan ieder voor zich. 

Samenwerken is een onmisbaar element in ons werk geworden, dat mag duidelijk zijn. Ik ben reuze benieuwd naar de volgende stappen. En ik roep alle lezers van deze tekst op om effectieve samenwerking te zoeken of uit te bouwen. En om er de volgende keer (weer) bij te zijn op de WOW-dag (datum nog niet bekend), om te leren en eigen lessen te delen met collega’s. Doe mee, dan ben je altijd een winnaar!

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen... 15 november Erik WahleResource Manager team...
 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.