WOW 2013: ‘Samenwerken bespaart miljoenen’

maandag 29 april 2013 0 reacties 491x gelezen

Lindy Molenkamp, hoofd Eenheid Wegen en Kanalen, provincie Overijssel

 

l.molenkamp@overijssel.nl


Lindy Molenkamp

Lindy Molenkamp

Op 4 april was ik in Den Bosch voor de landelijke WOW-dag. Deze keer een gecombineerd evenement van weg en water, met een fantastische opkomst uit alle bestuurslagen: rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook samenwerkingsverbanden en een aantal ‘externe’ partners. ‘Samenwerken loont’ was het motto – en niet voor niets. WOW is zes jaar geleden opgezet als forum voor kennisuitwisseling tussen overheden, en we zijn sindsdien met elkaar al weer een of twee stappen verder. Samenwerken is steeds vaker serious business, voor vele deelnemers zelfs core business. Denk aan stadsgewesten, CROW, de NDW-uitvoeringsorganisatie, de bewegwijzeringsdienst, en ga zo maar door. 

Samenwerken is logisch, want de maatschappelijke en technische, ruimtelijke, verkeer-, vervoer- en  watervraagstukken waarmee overheden zich bezighouden zijn vaak te groot en te complex voor een individuele organisatie. Of ze blijken elders al (deels) opgelost: waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? En mocht je nou toch een nieuw type wiel nodig hebben, dan wil je toch dat anderen met je meedenken en ook weer verder kunnen met jouw resultaten? Zo ontstaat echte maatschappelijke meerwaarde! 

Mooie voorbeelden van samenwerking zijn te vinden onder de maar liefst veertig inschrijvingen voor de WOW-samenwerkingsprijs 2013. Winnaar was het project ‘Baggertubes Oosteindepoel’. Interessant aan dit project vind ik dat er meerwaarde gecreëerd is door twee vraagstukken aan elkaar te koppelen: waar laat ik mijn bagger? en hoe realiseer ik duurzame en natuurvriendelijke oevers? De oplossing werd gevonden door bagger uit de Ringvaart in ‘tubes’ te verpakken en de tubes als fundament te gebruiken voor een natuurlijke golfdemper. Provincie, waterschap, gemeente Aalsmeer en Landschap Noord-Holland hebben samen gerealiseerd wat ze afzonderlijk niet gered zouden hebben. Het plan voor de oeverbescherming stamt uit 2006 en daarvoor was onvoldoende budget, pas toen het baggerproject in 2010 langskwam kon het opeens wél: complexe projecten hebben vaak een `window of opportunity` nodig. 

In 2010 won mijn eigen provinciale dienst de eerste WOW-samenwerkingsprijs voor een gezamenlijke aanpak van gladheidsbestrijding met gemeenten en het rijk in Overijssel, Supertrots hebben wij onze ervaringen sindsdien graag gedeeld met een groot aantal belangstellenden uit het hele land. Ik was blij verrast dat zestien Gelderse gemeenten hun gezamenlijke inkoop van strooizout, waarmee ze maar liefst 30 procent kosten besparen, hebben voorgedragen voor de samenwerkingsprijs van dit jaar. Zo zie je dat goede ideeën daadwerkelijk worden opgepikt, dat anderen deze naar hun eigen situatie vertalen en wellicht weer een stap verder zetten. 

Andere genomineerde samenwerkingen betreffen het praktijkonderzoek Dijken op Veen, Ruimte voor de Vecht, het Combiplan Nijverdal en de Zuidelijke Ringweg Groningen. Stuk voor stuk innovatieve samenwerkingen die ertoe dóen. Maar ook onder de overige 35 projecten zitten pareltjes. Daarbij doet Groningen (zes inzendingen, één nominatie) in  niets onder voor Noord- of  Zuid-Holland. Limburg deelt vijf samenwerkingsavonturen met ons allen, waaronder een internationale. Ik kan iedereen aanraden om de rapportage te lezen en inspiratie op te doen! Naast de usual suspects trekt een bonte stoet aan ‘externe’ partners langs: politie, voedingsindustrie, boeren, douane, Staatsbosbeheer, particuliere grondbezitters, sportvissers, hobbyfotografen en kunstenaars, NS vastgoed, een busbedrijf, diverse ministeries, Alterra, een elektriciteitsnetwerkbeheerder, een concertorganisator, sectorlobbyisten, natuurbeschermers, een kerkgenootschap, een sportschool, een Engelse provincie, een stad in Frankrijk, diverse Vlaamse overheden, Italianen, Amerikanen, Russen … en dat is nog maar een greep. 

Dat ‘samenwerken loont’ blijkt uit een kosteneffectiviteitsanalyse die de WOW-besturen (weg en water) voor 3 projecten door Ecorys hebben laten uitvoeren. De WOW-training Assetmanagement levert bijna een miljoen euro besparing op over 5 jaar, ten opzichte van een situatie waarbij elke partij zijn eigen trainingen zou inkopen; bovendien bevordert een gezamenlijke training het leren van elkaars ervaringen. Het samenwerkingsverband voor gladheidsbestrijding in Overijssel leidt tot vijf  miljoen euro aan besparingen over 15 jaar; vertaald naar het hele land zou dit zo’n 30 miljoen zijn. Ook de WOW-makelaar voor personele uitwisseling (weg en water) levert zijn geld op: door het minder hoeven inhuren van externen wordt over 15 jaar zo´n 3,5 miljoen bespaard. 

In de vorige Verkeerskunde schreef ik een artikel over de naderende vervangingsgolf van wegen en kunstwerken. Dit onderwerp past binnen het bredere kader van Assetmanagement: het planmatig beheren van infrastructuur voor optimale bruikbaarheid tegen minimale kosten. Met Jenne van de Velde (topadviseur Assetmanagement van Rijkswaterstaat) leidde ik een goed bezochte workshop over deze onderwerpen op het WOW-congres, waar assetmanagement überhaupt sterk vertegenwoordigd was in het programma. Het is fijn om te ervaren dat vele beheerders met soortgelijke vraagstukken bezig zijn; en ik heb er alle vertrouwen in dat we door samen op te trekken – ook CROW gaat ermee aan de slag – hier veel effectiever mee kunnen omgaan dan ieder voor zich. 

Samenwerken is een onmisbaar element in ons werk geworden, dat mag duidelijk zijn. Ik ben reuze benieuwd naar de volgende stappen. En ik roep alle lezers van deze tekst op om effectieve samenwerking te zoeken of uit te bouwen. En om er de volgende keer (weer) bij te zijn op de WOW-dag (datum nog niet bekend), om te leren en eigen lessen te delen met collega’s. Doe mee, dan ben je altijd een winnaar!

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 237

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman
 • Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Onlangs bleek politiek draagvlak voor het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers. Dit bracht bij mij een herinnering boven aan de integrale visie op... 28 februari Aad Wilmink, lid Commissie...
 • MaaS en fiets MaaS en fiets Mobility as a Service staat volop in de belangstelling, en terecht! Door je trip van A naar B te kunnen plannen, boeken, uitvoeren en betalen via dezelfde app wordt het... 28 februari Rik van der Graaf & Robin Kleine
 • Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het AD kopte de maandag voor de kerst: ‘Woonwijken onveiliger door rondscheurende pakketbezorgers’ . Meer pakketbezorgers maken de straten in woonwijken onveiliger,... 27 december Walther Ploos van Amstel
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en... 19 december Max van Kelegom, verkeersvisioloog...
 • ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ Vaste bijrijders van ernstig kleurenblinde chauffeurs geven mondeling gedurende de rit gekleurde signalen langs en boven de weg door. Zulke privé-systemen voorkomen... 19 december Meinard Noothoven van Goor
 • Het addertje onder MaaS Het addertje onder MaaS Veel concepten voor gedeelde mobiliteit zijn op de markt gekomen en beconcurreren elkaar om onze aandacht. Betalende consumenten zijn immers nodig om hun businessmodel tot... 19 december Robin Huizenga, PTV Group
 • Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Rekeningrijden staat weer volop in de spotlights. Vorige week deed RAI Vereniging een pleidooi voor rekeningrijden en Zondag met Lubach besteedde er ook aandacht aan. Maar is... 22 november Bert van Wee, TU Delft
 • Integrale processen en communicatie centraal Integrale processen en communicatie centraal We zijn op de laatste etappe langs de snijvlakken van de verkeerskunde aangekomen. Zie mijn eerdere blogs in Verkeerskunde 2 , 3 en 4 van dit jaar. We ondervonden hoe... 26 oktober Miranda Thüsh
 • Grijze weg bestaat niet Grijze weg bestaat niet In de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (DV3) wordt nogmaals geconcludeerd dat de wegvakken en kruispunten in de verkeersruimte idealiter maar één verkeersfunctie voor... 25 oktober Jarno Brouwer]
 • Bijna onder de tram Bijna onder de tram In Nederland worden zowel rood-gele als rood-groene tweekleurige verkeerslichten gebruikt, met een heel verschillende boodschap. Levensgevaarlijk voor kleurenblinden.  Dit... 25 oktober Meinard Noothoven van Goor
 • Voorkom het Grote Vastlopen Voorkom het Grote Vastlopen Het verkeer in stedelijke regio’s loopt vast. De ringwegen raken vol, in de spits barst het openbaar vervoer uit zijn voegen en de fietsfiles vormen geen zijn uitzondering meer.... 17 oktober Friso de Zeeuw
 • Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten In mijn twee vorige blogs in Verkeerskunde 2 en Verkeerskunde 3 ontdekten we dat het ontwerpen van de openbare ruimte lijkt op koken. Als we de juiste combinatie van kleuren,... 14 september Miranda Thüsh
 • Betere kansen met MaaS door samen te werken Betere kansen met MaaS door samen te werken De verkeerskunde heeft van oudsher een focus op techniek, infrastructuur en het modelleren van mobiliteit. Binnen het vakgebied en daarbuiten ontstaat het besef dat deze... 14 september Mike Bérénos en Robert Scheerder
 • Stel, je ziet geen rood Stel, je ziet geen rood Dit is de eerste blog van een serie van zes over kleuren in het verkeer. Deze serie beoogt het verkeer veiliger te maken door beter kleurgebruik. Kleurenblind-proof is... 14 september Meinard Noothoven van Goor
 • Nog een lange weg te gaan Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de... 13 september Berry den Brinker
 • Transitie Verkeer&Mobiliteit, goed op weg Transitie Verkeer&Mobiliteit, goed op weg We mogen wel zeggen dat het vakgebied dat zich bezig houdt met verkeer, vervoer, transport, mobiliteit anno 2018 al zo’n vijf jaar bezig is met de transitie. Immers het eerste... 15 juni Mike Bérénos
 • Elektrisch vervoer krijg je echt niet voor niks Elektrisch vervoer krijg je echt niet voor niks Veel Nederlandse steden gaan in 2025 op slot voor dieselvoertuigen. Elektrische voertuigen zijn dan het alternatief. Bijna de helft van de Nederlandse MKB-ondernemers denkt de... 8 juni Walther Ploos van Amstel, Martijn...
 • Inrichting van omgeving doet wat met de mens Inrichting van omgeving doet wat met de mens In de vorige Verkeerskunde liet ik zien dan het inrichten van een weg en wegomgeving erg lijkt op het werk van een kok. Het zijn aspecten als mondgevoel en... 8 juni Miranda Thüsh

Artikelen 1 tot 25 van 237

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.