WOW 2013: ‘Samenwerken bespaart miljoenen’

maandag 29 april 2013 0 reacties 503x gelezen

Lindy Molenkamp, hoofd Eenheid Wegen en Kanalen, provincie Overijssel

 

l.molenkamp@overijssel.nl


Lindy Molenkamp

Lindy Molenkamp

Op 4 april was ik in Den Bosch voor de landelijke WOW-dag. Deze keer een gecombineerd evenement van weg en water, met een fantastische opkomst uit alle bestuurslagen: rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook samenwerkingsverbanden en een aantal ‘externe’ partners. ‘Samenwerken loont’ was het motto – en niet voor niets. WOW is zes jaar geleden opgezet als forum voor kennisuitwisseling tussen overheden, en we zijn sindsdien met elkaar al weer een of twee stappen verder. Samenwerken is steeds vaker serious business, voor vele deelnemers zelfs core business. Denk aan stadsgewesten, CROW, de NDW-uitvoeringsorganisatie, de bewegwijzeringsdienst, en ga zo maar door. 

Samenwerken is logisch, want de maatschappelijke en technische, ruimtelijke, verkeer-, vervoer- en  watervraagstukken waarmee overheden zich bezighouden zijn vaak te groot en te complex voor een individuele organisatie. Of ze blijken elders al (deels) opgelost: waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? En mocht je nou toch een nieuw type wiel nodig hebben, dan wil je toch dat anderen met je meedenken en ook weer verder kunnen met jouw resultaten? Zo ontstaat echte maatschappelijke meerwaarde! 

Mooie voorbeelden van samenwerking zijn te vinden onder de maar liefst veertig inschrijvingen voor de WOW-samenwerkingsprijs 2013. Winnaar was het project ‘Baggertubes Oosteindepoel’. Interessant aan dit project vind ik dat er meerwaarde gecreëerd is door twee vraagstukken aan elkaar te koppelen: waar laat ik mijn bagger? en hoe realiseer ik duurzame en natuurvriendelijke oevers? De oplossing werd gevonden door bagger uit de Ringvaart in ‘tubes’ te verpakken en de tubes als fundament te gebruiken voor een natuurlijke golfdemper. Provincie, waterschap, gemeente Aalsmeer en Landschap Noord-Holland hebben samen gerealiseerd wat ze afzonderlijk niet gered zouden hebben. Het plan voor de oeverbescherming stamt uit 2006 en daarvoor was onvoldoende budget, pas toen het baggerproject in 2010 langskwam kon het opeens wél: complexe projecten hebben vaak een `window of opportunity` nodig. 

In 2010 won mijn eigen provinciale dienst de eerste WOW-samenwerkingsprijs voor een gezamenlijke aanpak van gladheidsbestrijding met gemeenten en het rijk in Overijssel, Supertrots hebben wij onze ervaringen sindsdien graag gedeeld met een groot aantal belangstellenden uit het hele land. Ik was blij verrast dat zestien Gelderse gemeenten hun gezamenlijke inkoop van strooizout, waarmee ze maar liefst 30 procent kosten besparen, hebben voorgedragen voor de samenwerkingsprijs van dit jaar. Zo zie je dat goede ideeën daadwerkelijk worden opgepikt, dat anderen deze naar hun eigen situatie vertalen en wellicht weer een stap verder zetten. 

Andere genomineerde samenwerkingen betreffen het praktijkonderzoek Dijken op Veen, Ruimte voor de Vecht, het Combiplan Nijverdal en de Zuidelijke Ringweg Groningen. Stuk voor stuk innovatieve samenwerkingen die ertoe dóen. Maar ook onder de overige 35 projecten zitten pareltjes. Daarbij doet Groningen (zes inzendingen, één nominatie) in  niets onder voor Noord- of  Zuid-Holland. Limburg deelt vijf samenwerkingsavonturen met ons allen, waaronder een internationale. Ik kan iedereen aanraden om de rapportage te lezen en inspiratie op te doen! Naast de usual suspects trekt een bonte stoet aan ‘externe’ partners langs: politie, voedingsindustrie, boeren, douane, Staatsbosbeheer, particuliere grondbezitters, sportvissers, hobbyfotografen en kunstenaars, NS vastgoed, een busbedrijf, diverse ministeries, Alterra, een elektriciteitsnetwerkbeheerder, een concertorganisator, sectorlobbyisten, natuurbeschermers, een kerkgenootschap, een sportschool, een Engelse provincie, een stad in Frankrijk, diverse Vlaamse overheden, Italianen, Amerikanen, Russen … en dat is nog maar een greep. 

Dat ‘samenwerken loont’ blijkt uit een kosteneffectiviteitsanalyse die de WOW-besturen (weg en water) voor 3 projecten door Ecorys hebben laten uitvoeren. De WOW-training Assetmanagement levert bijna een miljoen euro besparing op over 5 jaar, ten opzichte van een situatie waarbij elke partij zijn eigen trainingen zou inkopen; bovendien bevordert een gezamenlijke training het leren van elkaars ervaringen. Het samenwerkingsverband voor gladheidsbestrijding in Overijssel leidt tot vijf  miljoen euro aan besparingen over 15 jaar; vertaald naar het hele land zou dit zo’n 30 miljoen zijn. Ook de WOW-makelaar voor personele uitwisseling (weg en water) levert zijn geld op: door het minder hoeven inhuren van externen wordt over 15 jaar zo´n 3,5 miljoen bespaard. 

In de vorige Verkeerskunde schreef ik een artikel over de naderende vervangingsgolf van wegen en kunstwerken. Dit onderwerp past binnen het bredere kader van Assetmanagement: het planmatig beheren van infrastructuur voor optimale bruikbaarheid tegen minimale kosten. Met Jenne van de Velde (topadviseur Assetmanagement van Rijkswaterstaat) leidde ik een goed bezochte workshop over deze onderwerpen op het WOW-congres, waar assetmanagement überhaupt sterk vertegenwoordigd was in het programma. Het is fijn om te ervaren dat vele beheerders met soortgelijke vraagstukken bezig zijn; en ik heb er alle vertrouwen in dat we door samen op te trekken – ook CROW gaat ermee aan de slag – hier veel effectiever mee kunnen omgaan dan ieder voor zich. 

Samenwerken is een onmisbaar element in ons werk geworden, dat mag duidelijk zijn. Ik ben reuze benieuwd naar de volgende stappen. En ik roep alle lezers van deze tekst op om effectieve samenwerking te zoeken of uit te bouwen. En om er de volgende keer (weer) bij te zijn op de WOW-dag (datum nog niet bekend), om te leren en eigen lessen te delen met collega’s. Doe mee, dan ben je altijd een winnaar!

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 253

1 2 3 4 5 6

 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...
 • Lindy’s law en de auto Lindy’s law en de auto Het moet ergens in de jaren zestig zijn geweest dat acteurs in een bar in New York bij elkaar kwamen en de levensverwachting van Broadway-shows becommentarieerden. Ze kwamen... 25 april Jacob de Vries
 • Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig 1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden:... 25 april Joop Nicolai
 • Let op kleurgebruik Let op kleurgebruik Met mijn vader aan het stuur van zijn Morris-Oxford trokken we ‘s zomers over de Alpen naar Italië. Daar viel mij op dat ik de kleuren van de verkeersborden wél kon zien. Pas... 25 april Meinard Noothoven van Goor
 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman
 • Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Onlangs bleek politiek draagvlak voor het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers. Dit bracht bij mij een herinnering boven aan de integrale visie op... 28 februari Aad Wilmink, lid Commissie...
 • MaaS en fiets MaaS en fiets Mobility as a Service staat volop in de belangstelling, en terecht! Door je trip van A naar B te kunnen plannen, boeken, uitvoeren en betalen via dezelfde app wordt het... 28 februari Rik van der Graaf & Robin Kleine

Artikelen 1 tot 25 van 253

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.