Vrijwillig eenrichtingsverkeer bij scholen werkt

maandag 29 april 2013 4 reacties 903x gelezen

Ruurdjan Bakker, beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer, gemeente Oldambt

Ruurdjan Bakker

Ruurdjan Bakker

De afwikkeling van gemotoriseerd verkeer rondom basisscholen is - alle genomen maatregelen van de laatste jaren ten spijt - vaak een bron van hinder. Ouders blijven hun kinderen met de auto naar school brengen en ophalen. Deze hinder zal de komende jaren alleen maar erger worden als kleine scholen op zullen gaan in grotere, bredere scholen. De afstand tussen huis en school wordt dan groter waardoor meer ouders zich genoodzaakt voelen om hun kinderen met de auto naar school te brengen. In de perceptie van ouders ontstaat er vlakbij de ingang van de school een chaotische situatie die hinder en ergernis veroorzaken.

  

Een bijkomend nadeel is dat ouders die situatie als dermate onveilig ervaren dat zij hierin een reden zien om hun kind niet per fiets naar school te brengen en later niet zelfstandig per fiets naar school laten gaan. Het zit blijkbaar in de aard van de mens om zo lang mogelijk door te rijden tot men eigenlijk niet verder kan. Omdat iedereen dat gedrag vertoont en ook nog op nagenoeg hetzelfde tijdstip, ontstaat er een hoog dynamisch spanningsveld in een kleine ruimte. Helaas blijken ouders niet in staat zelf iets te doen aan deze door henzelf veroorzaakte ergernis. En blijkbaar is het ook een soort gewenning waardoor men niet (meer) in staat is wijzigingen aan te brengen in deze situatie.

 

In de verkeerskunde is chaos als zodanig geen op zichzelf staand criterium om maatregelen tegen te bedenken. Een chaotische situatie waarin men rekening met elkaar moet houden leidt ertoe dat de weggebruiker attent blijft. Shared Space is grotendeels hierop gebaseerd. De weggebruiker heeft geen eigen infrastructuur en moet oogcontact zoeken met andere weggebruikers om een zo veilig mogelijke situatie te creëren. De situatie waarin de weggebruiker zich veilig waant leidt in de regel tot minder oplettendheid met ongevallen tot gevolg. Kortom: een chaotische situatie hoeft nog geen reden te zijn om maatregelen te nemen. Desondanks zijn er de afgelopen jaren talloze maatregelen rondom basisscholen bedacht om op de een of andere manier orde te scheppen in de chaos, zoals zoen- en zoefzones, parkeerverboden.

 

Ook de gemeente Oldambt, gelegen in Noordoost Groningen, kent basisscholen in woonwijken met smalle wegen, een hoge parkeerdruk door aanwonenden en daardoor weinig parkeerplaatsen voor kortparkeerders. De gemeente meent (ook) dat een chaotische situatie alleen geen reden is om maatregelen te treffen. Anderzijds vindt de gemeente wel dat tweerichtingenverkeer in smalle straten, in combinatie met een drukke en korte spitsperiode, niet moet leiden tot congestie bij basisscholen. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarin hulpverleningsverkeer niet tijdig op een plaats van bestemming kan zijn. Ook moet niet-school-gerelateerd-verkeer van aanwonenden zo min mogelijk geconfronteerd worden met school-gerelateerd-verkeer. Daarom heb ik mij vorig jaar met Hein Messchendorp, directeur van basisschool de Tweemaster in Winschoten, gebogen over deze problematiek en hebben ons ten doel gesteld een oplossing te bedenken die alleen van kracht is rondom de begin- en eindtijden van de school (8:30 uur, 12 uur, 13:15 uur en 15:15 uur) en die een actieve rol van de ouders vereist zonder dat er sprake is van geboden/verboden zodat verbaliserende handhaving niet aan de orde is.

 

Dat laatste aspect is zeker van belang aangezien de politie weinig prioriteit geeft aan handhaving bij scholen. Dit heeft geleid tot het instellen van eenrichtingsverkeer rondom de school op basis van vrijwilligheid. Hiertoe zijn speciale verkeersborden gemaakt die geen wettelijke status hebben maar die op een positieve wijze een beroep doen op het gedrag van de weggebruiker. Op de borden is de tekst ‘schoolroute’ weergegeven tezamen met een richtingspijl. Men wordt dus vriendelijk gevraagd de gewenste rijrichting aan te houden.

 

Ruimschoots voor de introductie van dit circulatiesysteem is een uitgebreid communicatietraject opgestart, gericht op ouders en aanwonenden. Tijdens een informatieavond zijn de aanwonenden en de ouders geïnformeerd en werd hen de problematiek geschetst. Ook werd hen verzocht zich te houden aan de rijrichting. Juist de ouders ergeren zich aan de congestie rondom school, terwijl zij zelf veroorzaker zijn. Het negeren van het eenrichtingsstelsel maakt de ouders vanaf dat moment mede schuldig. Zij hebben dan geen recht van spreken meer indien er dan toch congestie ontstaat. Tijdens het informeren van de ouders is er op aangedrongen elkaar aan te spreken indien men zich niet aan de rijrichting houdt.

 

De gemeente en de school zijn zich ervan bewust dat ouders die al een aantal jaren kinderen naar school brengen, een vaste route aanhouden. Zij zijn dus gewend aan een rijrichting en zullen hun ingesleten rijgedrag moeten veranderen. Ouders wiens kind na de zomervakantie voor het eerst naar de basisschool gaat, kennen de regels nog niet en staan eerder open voor de normen, waarden en regels van de school. De hoop is dat zij het gedrag van de overige ouders positief zullen beïnvloeden. Gedragsverandering van beide groepen vergt dus maatwerk. In de schoolgids van de school, die elk jaar opnieuw wordt uitgegeven, staat op het omslag een duidelijke plattegrond met de gewenste rijrichting erin getekend.

 

Opening verkeerscirculatieplan november 2012

 

Een groot voordeel van vrijwillig eenrichtingsverkeer is dat er buiten de schooltijden minder noodzaak is om de rijrichting aan te houden. De gemeente en de school zijn van mening dat een positieve benadering een beter effect sorteert dan een negatieve benadering met geboden en verboden. Bovendien hopen gemeente en school dat ouders elkaar aanspreken op gedrag zodat er meer sprake zal zijn van interactie tussen ouders. De vrijwillige rijrichting is najaar 2012 geïntroduceerd en wordt continue geëvalueerd. Alhoewel de inzet van de wijkagent mogelijk is om ouders te wijzen op de nieuwe rijrichting, is dit nog niet nodig geweest. Tot op heden zijn de ervaringen zeer positief. De praktijk laat zien dat de ouders zich goed aan de rijrichting houden waardoor de straten rondom de school eenzijdig worden belast, langzaam verkeer meer ruimte krijgt en ouders eerder geneigd zijn om per fiets hun kinderen naar school te brengen.


Reacties

Reacties

Herma ter Keurs 26/03/2015 15:43

Dag, heel herkenbaar bij onze basisschool.
Mijn vraag is: deze borden zijn hiervoor speciaal ontwikkeld. Door wie en wanneer wij zoiets willen opstarten, mogen we dan zelf de borden ontwerpen of kunnen deze borden ergens besteld worden?

anita 10/10/2013 21:32

Zeker een goede oplossing voor de ouders die hun kinderen brengen met de auto.
Vraag me af waarom altijd met de auto ?


Anita ( verkeersregelaar )

Jos Vrieling 19/06/2013 12:24

Inderdaad, een leuk artikel. En een slim en origineel concept: draagvlak creeren om zo hinder te beperken! Ik ben benieuwd of op de lange termijn dezelfde positieve resultaten worden behaald; bij deze het verzoek aan Ruurdjan om ons (of in ieder geval mij) op de hoogte te houden.

adriaan walraad 13/06/2013 15:20

leuk artikel!

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen... 15 november Erik WahleResource Manager team...
 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.