Snorfiets naar de rijbaan is juist een goed medicijn

donderdag 2 oktober 2014 7 reacties 1211x gelezen

Wim Bot, Fietsersbond

Wim Bot, beleidsmedewerker Fietsersbond

Wim Bot, beleidsmedewerker Fietsersbond

Ferry Smith ageert in zijn blog ‘SOR, een ongeneeslijke ziekte’ tegen het Amsterdamse plan om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen, met helm. In tegenstelling tot de ANWB vindt de Fietsersbond het wel een goed plan: geen ongeneeslijke ziekte, maar een goed medicijn. Graag ga ik namens de Fietsersbond wat uitgebreider in op het betoog van Ferry Smith.

 

Nergens in zijn blog lijkt Ferry Smith zich te realiseren dat er echt een groot probleem is met de snorfietsen, met name in Amsterdam. De Fietsersbond vraagt daarvoor al vier jaar aandacht, op uitdrukkelijk verzoek van onze leden. Op onze actiewebsite www.scooteroverlast.nl werden in korte tijd meer dan 300 reacties geplaatst, vaak schokkende verhalen van fietsers die door scooters werden aangereden of van het fietspad gereden, verhalen ook van ouders die niet meer durven te fietsen met hun kinderen. 

 

De urgentie van een oplossing voor de fietsers klinkt nergens door in het stuk.

Ook ontbreekt een duidelijk inzicht in de hedendaagse snorfiets. Smith schaart de snorfiets onder de slimme vervoerswijzen in het stedelijk verkeer. Mij ontgaat wat er slim is aan een voertuig dat in de overgrote meerderheid van de gevallen opgevoerd is (vaak al in de winkel) en extreem energie-inefficiënt en vervuilend is en enorme geluidsoverlast oplevert.  Het is kortom een voertuig dat heel slecht is voor de gezondheid van de mensen in het stedelijk gebied.

 

Emissies

Een vorig jaar verschenen TNO-rapport liet zien hoe slecht het met de emissies van de gekeurde voertuigen  (ook viertakt) was gesteld. Dat rapport noemt Smith niet, evenmin als de snelheidsmetingen van Rijkswaterstaat, Fietsersbond Amsterdam en gemeente Amsterdam: metingen die allemaal aantonen dat het veel te hard rijden van de snorfiets een regel is en geen uitzondering. Wel schrijft hij dat er nog steeds weggebruikers zijn die bewust kiezen voor een snorfiets die niet harden kan dan 25 kilometer per uur. Tsja, het is maar wat je wilt benadrukken…

 

Helm

De snorfiets van tegenwoordig is al lang niet meer de fiets met hulpmotor (de Spartamet) van vroeger. Het is gewoon hetzelfde voertuig als een bromfiets, hij heeft alleen een andere kleur kenteken en mag daarom wel op het fietspad en de bestuurder hoeft geen helm op. Dat is ook de voornaamste reden voor het succes van de snorfiets, het is een bromfiets waarvoor de regels van de bromfiets niet gelden.

 

Geen eigen mobiliteitswaarde

Ten opzichte van de gewone bromfiets, die voor mensen die zich geen auto kunnen veroorloven in ieder geval in een mobiliteitsbehoefte voorziet, heeft de snorfiets op de keper beschouwd geen eigen mobiliteitswaarde. En voor zover die dat nog enigszins had, heeft de elektrische fiets die teniet gedaan. Er is immers geen enkele reden waarom de berijder van de snorfiets in de stad geen gebruik zou kunnen maken van de elektrische fiets, die ook 25 mag rijden met trapondersteuning.

 

Er is een situatie gegroeid die ongewenst is en niet makkelijk op te lossen. Het veranderen van de Europese regelgeving duurt vele jaren. Voorstellen om landelijk de plek op de weg te veranderen kunnen niet op een meerderheid rekenen. Vandaar dat de gemeente Amsterdam met het eigen voorstel gekomen is. Met volle steun van de burgemeester, het oude en het nieuwe college en de oude en nieuwe gemeenteraad.

 

De SWOV geeft in het rapport dat op verzoek van de gemeente is gemaakt, aan dat de maatregel naar verwachting zal leiden tot 38 procent minder slachtoffers onder de bestuurders van de snorfietsen. Voor de fietsers zal er uiteraard ook een groot positief effect zijn.  Het klopt dat deze inschattingen ‘educated guesses’ zijn. Er is immers geen ervaring mee,  er kan alleen een analogie worden gemaakt met de bromfiets op de rijbaan.  De Fietsersbond vindt het daarom verstandig de maatregel  goed voorbereid in te voeren in de stad waar de overlast verreweg het grootst is en deze conform de aanbevelingen van de SWOV zorgvuldig te monitoren en verder onderzoek te verrichten.

 

Van harte

De oproep van Smith tot een heroriëntatie op het stedelijk verkeer en een andere verdeling van de beschikbare ruimte onderschrijf ik van harte. De discussie daarover voert de Fietsersbond ook al geruime tijd met Smiths ANWB en de branchepartijen Rai Vereniging en BOVAG. Die discussie zullen we echter niet op korte termijn kunnen afronden, terwijl er voor de snorfietsproblematiek nu een oplossing nodig is.

 

SOF

De snorfiets op de rijbaan is geen ongeneeslijke ziekte, maar het beste medicijn dat we op dit moment hebben. Doen dus, want de Snorfiets op het Fietspad: dat is een sof.


Reacties

Reacties

Raimond 24/08/2016 20:36

Nu met de opkomst van de electrische fiets rijden de fietsers ook gemiddeld 25 km per uur... Moeten die mensen dan ook op de rijbaan??
Ik heb zelf een spartamet die 25 rijd... Zie mezelf al rijden met een helm....

Niels van Leeuwen 24/10/2014 09:16

Een helmplicht voor fietsers invoeren, dan moeten de snorfietsers dat ook en stappen ze vanzelf over op de bromfiets. Daarmee zijn de problemen in Amsterdam op het fietspad opgelost en is de totale veiligheid voor fietsers in NL verder toegenomen.

Jo Arndts 21/10/2014 12:08

Zorg eerst eens voor betere handhaving(politiecontroles).
Als we in Nederland per ongeluk 5 km te hard rijden met onze auto hebben we binnen 14 dagen een acceptgiro op de mat liggen!!!!!!!!
En deze handhaving is ook bedoeld voor fietsers die alle regels aan hun laars lappen.

Andre 15/10/2014 13:28

Wat een ophef. omdat er in Amsterdam een probleem met snorfietsen is zouden er maar regels daarvoor ingevoerd moeten worden voor het hele land. hier waar ik woon is de snorfiets op het fietspad geen enkel probleem zoals in veel delen van Nederland. een snorfiets hoort gewoon thuis op het fietspad tussen de fietsers. het is een 25km voertuig ,en er rijden ook nog een hoop snorfietsen rond die daar echt helemaal op gemaakt zijn. deze snorfietsen zijn dus niet makkelijk op te voeren en hebben kleinere remmem enz. het beste medicijn is volgens mij om de snorfiets weer net zo te maken als vroeger.tegenwoordig doen ze makkelijk en pakken een bromfiets en verzetten daarvan de ontsteking zodat hij vermogen verliest en knijpen het spruitstuk en we hebben een snorfiets. maak dus de motor van snorfietsen echt op 25km per uur en knijp daarbij het vermogen niet middels bromfietsonderdelen en je hebt een snorfiets die 25km per uur rijd en niet makkelijk op te voeren is

Mr. Roeland De Korte, jurist Verkeer Gemeente Alphen aan den Rijn 07/10/2014 16:57

Voor de volledigheid wil ik nog opmerken, dat Hanne Obbink in dagblad Trouw van dinsdag 7 oktober jl. een zeer helder stuk heeft geschreven, waarin zij de dilemma's rond het al dan niet toestaan van snorfietsers op het fietspad genuanceerd beschrijft.

Ook geeft zij duidelijk aan wat de exacte verschillen zijn tussen enerzijds een scooter (die officieel meestal een bromfiets is) en anderzijds een snorfiets.

Ik kan dit goede stuk aan eenieder aanbevelen, die interesse heeft in deze problematiek.

Ik deel de mening van de auteur, dat - ook al hoort een snorfiets strikt genomen thuis op de rijbaan, indien een gemengd fiets/bromfietspad ontbreekt - hiermee de problemen (nog) niet zijn opgelost, omdat een snorfietser maximaal 25 km per uur mag rijden, terwijl het autoverkeer binnen de bebouwde kom maximaal 50 km per uur mag rijden. Dit zou betekenen, dat er onveilige situaties op de rijbaan (weg) kunnen ontstaan, De invoering van een helmplicht voor de snorfietser zou dat kunnen ondervangen.

Over de invoering van de helmplicht wordt verschillend gedacht. Dit ook, omdat op grond van de verkeerswetgeving (artikel 60, tweede lid, onder a, Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990) een snorfietser thans geen helm hoeft te dragen. Feit is wel, dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) aangeeft, dat "verbanning" van de snorfietser naar de rijbaan plus invoering van de helmplicht tot 38% minder slachtoffers van snor(fiets)ongelukken leidt.

Juist dat gegeven - het SWOV is een gerenommeerde instantie - is een argument, dat pleit voor de invoering van een dergelijke helmplicht.

Naar mijn mening is invoering van de helmplicht voor de snorfietser en verplaatsing van de snorfietser naar de rijbaan inderdaad - zoals Wim Bot van de Fietsersbond terecht stelt - het beste medicijn wat wij op dit moment hebben.

Marina Govaert de Groene 03/10/2014 19:35

Brommers en snorbrommers kunnen allebei harder rijden en dat weet men al jaren. Een brommobiel is ook zo'n plaaggeest. Ze stinken verschrikkelijk, vooral de snorbrommers hebben dikwijls verstoppingen. Waarom men steeds meer van deze vervuilers in de handel brengt en regels voor dergelijken moet aanbrengen, is me een raadsel. We hebben ons aan te passen aan het andere verkeer en dat is met een brede scooter die ook nog meestal uitstaande spiegels heeft een ramp in de stad. Snelheid aanpassen aan fietsers of met een helm de rijbaan op dan.

Mr. Roeland De Korte, jurist Verkeer Gemeente Alphen aan den Rijn 02/10/2014 20:43

Eerlijk gezegd begrijp ik de hele discussie niet rond de plaats of de plek van de snorfietser.

Volgens mij is een snorfietser, gelet op het RVV 1990, een bromfietser. Een bromfietser hoort thuis op een gemengd fiets/bromfiets, Dat staat ook in het RVV 1990. Als een dergelijk gemengd fiets/bromfietspad ontbreekt, dan moet de bromfietser van de rijbaan gebruik maken. Ergo: ook de snorfietser moet in een dergelijk geval van de rijbaan gebruik maken. Een snorfietser mag maximaal 25 km/u rijden. Het is evident, dat deze snelheid te hoog is om van een fietspad gebruik te maken. Een fietser rijdt doorgaans niet harder of sneller dan 12 tot 15 km/uur. En zelfs op een gemengde fiets/bromfietspad is het zaak om goed op te letten. Hoe het ook zij, een snorfietser hoort nimmer thuis op een fietspad. Eventueel is een gemengd fiets/bromfietspad een geschikte plek voor de snorfietser en bij gebreke daarvan hoort de snorfietser thuis op de rijbaan. Dit laatste ook vanwege het feit, dat snorfietsers nogal eens opgevoerd zijn en om deze reden de facto als een bromfietser zijn te kwalificeren. Ik onderschrijf de conclusie van Wim Bot, dat de verhuizing c.q. de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan - bij gebreke van een breed genoeg gemengd fiets/bromfietspad - het beste medicijn is uit oogpunt van de bevordering en de verbetering van de verkeersveiligheid.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 243

1 2 3 4 5 6

 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...
 • Lindy’s law en de auto Lindy’s law en de auto Het moet ergens in de jaren zestig zijn geweest dat acteurs in een bar in New York bij elkaar kwamen en de levensverwachting van Broadway-shows becommentarieerden. Ze kwamen... 25 april Jacob de Vries
 • Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig 1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden:... 25 april Joop Nicolai
 • Let op kleurgebruik Let op kleurgebruik Met mijn vader aan het stuur van zijn Morris-Oxford trokken we ‘s zomers over de Alpen naar Italië. Daar viel mij op dat ik de kleuren van de verkeersborden wél kon zien. Pas... 25 april Meinard Noothoven van Goor
 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman
 • Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Onlangs bleek politiek draagvlak voor het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers. Dit bracht bij mij een herinnering boven aan de integrale visie op... 28 februari Aad Wilmink, lid Commissie...
 • MaaS en fiets MaaS en fiets Mobility as a Service staat volop in de belangstelling, en terecht! Door je trip van A naar B te kunnen plannen, boeken, uitvoeren en betalen via dezelfde app wordt het... 28 februari Rik van der Graaf & Robin Kleine
 • Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het AD kopte de maandag voor de kerst: ‘Woonwijken onveiliger door rondscheurende pakketbezorgers’ . Meer pakketbezorgers maken de straten in woonwijken onveiliger,... 27 december Walther Ploos van Amstel
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en... 19 december Max van Kelegom, verkeersvisioloog...
 • ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ Vaste bijrijders van ernstig kleurenblinde chauffeurs geven mondeling gedurende de rit gekleurde signalen langs en boven de weg door. Zulke privé-systemen voorkomen... 19 december Meinard Noothoven van Goor
 • Het addertje onder MaaS Het addertje onder MaaS Veel concepten voor gedeelde mobiliteit zijn op de markt gekomen en beconcurreren elkaar om onze aandacht. Betalende consumenten zijn immers nodig om hun businessmodel tot... 19 december Robin Huizenga, PTV Group
 • Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Rekeningrijden staat weer volop in de spotlights. Vorige week deed RAI Vereniging een pleidooi voor rekeningrijden en Zondag met Lubach besteedde er ook aandacht aan. Maar is... 22 november Bert van Wee, TU Delft
 • Integrale processen en communicatie centraal Integrale processen en communicatie centraal We zijn op de laatste etappe langs de snijvlakken van de verkeerskunde aangekomen. Zie mijn eerdere blogs in Verkeerskunde 2 , 3 en 4 van dit jaar. We ondervonden hoe... 26 oktober Miranda Thüsh
 • Grijze weg bestaat niet Grijze weg bestaat niet In de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (DV3) wordt nogmaals geconcludeerd dat de wegvakken en kruispunten in de verkeersruimte idealiter maar één verkeersfunctie voor... 25 oktober Jarno Brouwer]
 • Bijna onder de tram Bijna onder de tram In Nederland worden zowel rood-gele als rood-groene tweekleurige verkeerslichten gebruikt, met een heel verschillende boodschap. Levensgevaarlijk voor kleurenblinden.  Dit... 25 oktober Meinard Noothoven van Goor
 • Voorkom het Grote Vastlopen Voorkom het Grote Vastlopen Het verkeer in stedelijke regio’s loopt vast. De ringwegen raken vol, in de spits barst het openbaar vervoer uit zijn voegen en de fietsfiles vormen geen zijn uitzondering meer.... 17 oktober Friso de Zeeuw
 • Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten In mijn twee vorige blogs in Verkeerskunde 2 en Verkeerskunde 3 ontdekten we dat het ontwerpen van de openbare ruimte lijkt op koken. Als we de juiste combinatie van kleuren,... 14 september Miranda Thüsh

Artikelen 1 tot 25 van 243

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.