Regeerakkoord: Let’s go electric

dinsdag 22 januari 2013 3 reacties 917x gelezen

Ron Bos is adviseur mobiliteit bij Goudappel Coffeng. Deze column schreef hij op persoonlijke titel.

Let’s go electric: digitale bereikbaarheid als drager voor duurzame mobiliteit

 

Het nieuwe regeringsakkoord zet in op elektrische mobiliteit. Dat is goed nieuws, maar geen verrassing. Wil Nederland aan haar eigen Europese afspraken voor CO2-reductie voldoen, dan is aandacht voor mobiliteit-gerelateerde CO2 onvermijdelijk.

 

Mobiliteit is nu al voor circa 25 tot 35 procent verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. En dat percentage zal stijgen, door toedoen van efficiëntieslagen in industrie en woningisolatie.  De transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen krijgt dus prioriteit en kan niet zonder elektrisch vervoer plaatsvinden. Die elektrische auto past ook precies binnen het grotere mobiliteitsplaatje: treinen rijden al een tijd niet meer op kolen en stoom. En - paradoxaal genoeg - vindt individueel transport via de fiets ook steeds meer op elektriciteit plaats. Elektriciteit drijft onze samenleving; digitaal en straks ook fysiek.

 

Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij deze verheerlijking van de elektrische auto. Het blijft een auto. Er blijft ruimte nodig, bijvoorbeeld om te stallen.  Alsmaar meer blijven rijden is ook niet de meest ideale oplossing, hoe schoon en efficiënt het systeem ook wordt. Netto is steeds meer energie nodig om onze steden (en economie) draaiende te houden. Soms lijk men te vergeten dat elektriciteit ook opgewekt moet worden.

 

Toch zeg ik: doen!

 

Elektrisch vervoer biedt kansen om grote en groeiende leefbaarheidsproblemen in onze directe leefomgeving sterk te verlichten: de fijnstofproblematiek en ten dele de geluidhinder. Eind 19e eeuw deed de benzineauto precies hetzelfde: de stad werd verlost van overtollige paardenuitwerpselen. Daarnaast houdt elektrisch individuele bewegingsvrijheid betaalbaar ondanks de steeds verder oplopende olieprijzen.  De terugkerende vraag hierbij is: waar te beginnen? Het regeerakkoord geeft nog geen antwoord.

 

Begin in de grote stad zou je zeggen, waar meer mensen wonen binnen een klein bereik. Initiatieven als bijvoorbeeld Car2Go hebben in de stad de grootste afzetmarkt die ook nog eens meer veranderingsbereidheid blijkt te zijn: in de stad wonen mensen die om wat voor reden dan ook graag nieuwe en innovatieve dingen uitproberen. Maar hier wringt ook de schoen. Diezelfde initiatieven zijn namelijk een doorn in het oog voor fiets- en ook openbaar vervoersbeleid. Wat is duurzamer: fietsen of elektrisch rijden in de binnenstad? Ook zal de parkeerdiscussie verder gaan oplopen.

 

De echte toekomst voor elektrisch personenvervoer ligt mijns inziens niet in de stad, maar juist erbuiten, in de landelijke gebieden. De gemiddelde afstanden zullen toenemen als gevolg van bevolkingsverdunning en bijgaande voorzieningenverschraling.  Een vitaal platteland vraagt om mobiliteit met de auto veelal als levensader. De afstanden zijn te lang voor de fiets en het openbaar vervoer dreigt in het buitengebied een stille dood te sterven, zeker wanneer ook de laatste student de bus links laat liggen. De elektrische auto zal daarom de nieuwe economische drager gaan worden van het buitengebied, zoals het paard dit was in de negentiende eeuw.

 

En nu de verkeerskundige gewetensvraag

 

Er is echter nog zoiets als doel en middel. Een duurzame stad begint bij een goede ruimtelijke ordening, het eindigt bij de autofabrikant. Niet andersom. Om onze steden en ommeland echt duurzaam te maken, dient breder gedacht te worden. Ik propageer een integrale aanpak: waarbij voorkomen van onnodige mobiliteit prioriteit heeft boven veranderen van vervoermiddel, wat weer prefereert voor het verschonen van vervoer.

 

 

Bereikbaarheid moet connectiviteit worden: Smartphones verdringen langzaam de auto als statussymbool. Boodschappen en zorg bestel je online. Hier ligt de echte opgave voor ons verkeerskundigen: let’s go electric. Het wordt tijd digitale mobiliteit serieus te nemen als drager voor het oplossen van onze leefbaarheid- en bereikbaarheidsproblemen. We moeten met de tijd mee. Anders denken. Mijn motivatie daarbij is heel eenvoudig: we kunnen niet anders meer.

 

De belangrijkste zin in het regeerakkoord is misschien wel te vinden in het thema Duurzaam groeien en vernieuwen: ‘De aanpak van de Green Deals wordt uitgebreid.’ Dat zijn tot nu toe convenanten tussen overheid en bedrijfsleven. Maar waarom gaan we niet verder: een massale Green Deal met de burger? In plaats van airmiles en zegeltjes, massaal voor vergroening sparen?  Dat is de richting waar we het moeten zoeken indachtig Thomas Friedman.  Deze hedendaagse denker schreef: ‘Je kunt een onduurzaam systeem oplappen, maar uiteindelijk blijf je zitten met een opgelapt onduurzaam systeem.’  We moeten dus aan de bak.


Reacties

Reacties

Ans van der Wielen 05/07/2013 12:00

Dit is een erg mooi geschreven artikel. Ik heb het volste vertrouwen in de elektrische mobiliteit. Dit wordt de toekomst!

mvg

Ans

E-ONE 05/03/2013 20:51

Ja mooi verhaal. weten we natuurlijk al jaren. maar groot aanpakken is t devies.. helaas zitten we dan met alle touwtjes die er verbonden zijn en niet graag losgaan. wij zijn al gestart met waarschijnlijk een stuk van de oplossing. zie ons producvt op www.electric1.nl want wie t kleine niet eert....... en alleen maar praten er over ... dan schiet t niet op. aan de slag ja !!!

Laad.nl 22/01/2013 17:19

Mooi visionair artikel en waar natuurlijk. Wij zijn op www.laad.nl alvast gestart met digitale mobiliteit. Gezamenlijk zorgen dat elektrische mobiliteit een goede toekomst heeft in al zijn vormen

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen... 15 november Erik WahleResource Manager team...
 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.