Regeerakkoord: Afschaffen Studenten OV-kaart is juist kans voor ov-bedrijven

dinsdag 18 december 2012 4 reacties 3236x gelezen

Henk-Doeke van Waveren is adviseur Openbaar Vervoer bij Goudappel Coffeng. Deze blog is geschreven op persoonlijke titel.

‘Een kaalslag voor studenten’ zo is het regeerakkoord al genoemd door het Interstedelijk Studenten Overleg, doelend op de plannen voor het afschaffen van de OV-kaart voor studenten. Reizigersaantallen (en dus inkomsten) zullen dalen en voor je het weet wordt er geschrapt in lijnen. Maar dan is niet zozeer de mobiliteit van de student in het geding, maar vooral die van de ov-reiziger in het buitengebied. De drukke trajecten van en naar typische studentenbestemmingen lopen echt geen gevaar. ‘Blijf van de bus van mijn oma af’ zou dus een eerlijker protestkreet zijn. Maar toch: volgens mij is het aanpassen van de studenten OV-studentenkaart gewoon een logisch en goed idee!

 

Het regeerakkoord kondigt aan dat de openbaar vervoerkaart voor studenten (SOV) wordt omgezet in een studentenkortingkaart, en dan ook voor MBO-studenten onder de 18 jaar. Dit alles moet ingaan in 2016 en structureel 425 miljoen opleveren. De verwachting is dat het aantal reizigers met 3 à 4 procent terugloopt. Hoe dit gaat uitpakken per regio/concessie is nu nog niet inzichtelijk. Daarvoor ontberen de plannen nog uitwerking en zijn nadere analyses nodig.

 

Eén ding staat echter als een paal boven water: dit gaat stevig impact hebben. De invoering van de SOV zorgde in 1991 voor een forse (40 procent) groei in ov-reizigerkilometers. Dat aantal daalde licht toen de student in 1994 moest kiezen tussen een week- of weekendkaart, maar op dit moment nemen de 600.000 SOV-houders nog steeds 25 procent van alle reizigerskilometers in trein, bus, tram en metro voor hun rekening. Als deze gebruikers het ov massaal de rug zouden toekeren, is dit het einde van veel bestaande en geplande ov-projecten. Misschien wel het einde van een bereikbaar Nederland.

 

Zorgwekkende cijfers dus, maar laten we eens één slag dieper kijken. Bijna de helft van de ov-kilometers wordt in de spits afgelegd. De kosten van ons ov-systeem worden in belangrijke mate door dit spitsverkeer bepaald. De pieken bepalen hoeveel bussen en trams we nodig hebben en hoeveel capaciteit de rest van de dag dus grotendeels onbenut blijft. Overvolle treinen zorgen in de spits voor gebrek aan zitplaatsen en vertragingen die afbreuk doen aan de reputatie van het ov. Niet voor niets heeft het fenomeen ‘Spitsmijden’ nu ook zijn weg naar de trein gevonden. Het kan uit om fervente spitsreizigers te betalen om uit die spits weg te blijven. Daar zit dus de oplossing. Studenten zijn met een marktaandeel van 30 procent oververtegenwoordigd in de spits. En ik geloof er niets van dat dat allemaal ‘must-travel-now’-ritten zijn.

 

De voorgestelde studentenkortingskaart kan een sleutelrol vervullen in nieuw spitsmijdend-prijsbeleid voor ons ov. Geen korting in de spits, 50 procent korting net voor/na de spits en in de dalperiode zelfs meer dan die 50 procent. Naast tijd wellicht zelfs prijsdifferentiatie naar plaats, ov-systeem of nog een ander criterium. Met de OV-chipkaart is dat technisch goed mogelijk. Pieken zwakken af, de dalbezetting gaat omhoog: de neerwaartse spiraal van bezuinigen wordt een kans voor betere benutting, een kans voor beter openbaar vervoer.

 

Verdeling van de gemaakte ov-gerelateerde reizigerskilometers over een gemiddelde dag (bron: CBS, Goudappel Coffeng) 

 

Zoals gezegd zijn de plannen nog niet echt uitgewerkt. Volop ruimte dus om het principe ’Spitsmijden’ vol te omarmen. Natuurlijk zijn nadere analyses nodig. Sowieso, want wat betekenen de bezuinigingsplannen voor elk regio, concessie en lijn? Nieuwe aanbestedingen? Wat betekent dit alles voor lopende en voorziene ov-projecten? Voor andere vervoerswijzen? Gaat de student meer fietsen? Wat zijn de gevolgen voor infrastructuur, parkeerfaciliteiten en verkeersveiligheid? Gaan studenten massaal verhuizen? Wordt de studiekeuze mobiliteit-gedreven?

 

Wat de antwoorden ook zijn: studenten zijn een sleuteldoelgroep om te verleiden buiten de spits te reizen. Als we als ov-sector dat voor elkaar krijgen, dan blijft het (iets minder) druk op de studentenlijnen én komt er een krachtiger ov-systeem uit naar voren. Mede namens alle ov-reizigers, alvast bedankt!

Meer informatie: Wilt u reageren? Mail Henk-Doeke van Waveren


Reacties

Reacties

Rogier 28/12/2012 01:21

Het afschaffen van de OVS zal er zeker toe bijdragen dat jongeren nog sneller dan nu het OV de rug toekeren. Gewend zijn aan OV-reizen leidt ertoe dat het OV ook na het afstuderen in beeld blijft. Heb je eenmaal die auto, dan wil je dat nooit meer kwijt. Zonder OVS komt dat moment veel sneller.
Qua tijden: de onderwijsinstellingen zijn inderdaad bepalend, maar hebben ook maar beperkt mogelijkheden met tijden te schuiven. College tot 19 u zoals hier wordt voorgesteld, zouden studenten misschien nog kunnen slikken, maar het personeel met een werkritme niet, en terecht.
In het algemeen worden studenten nu wel heel hard gepakt: weg reeds schamele basisbeurs + weg geringe reiskosten. Waar denkt Henk-Douke van dat die studenten die treinreizen van gaan betalen.

andere peter 21/12/2012 15:15

Het principe is goed. Studenten zijn namelijk een relatief makkelijke en grote groep om buiten de spits te laten reizen, dit kan ook echt effect hebben op de verliestijden gedurende de spits. Ik vind het middel om het doel te bereiken daarentegen waardeloos. Studenten hebben evenmin als forenzen de keuze om buiten de spits te reizen. Een student/scholier moet verplicht op school verschijnen, je kan niet verwachten dat de student de spits gaat mijden. Afschaffing van het gratis OV voor studenten en korting geven voor reizen buiten de spits zal leiden tot meer studenten die een opleiding dichtbij kiezen, het gemiddelde opleidingsniveau zal dalen, het schoolverzuim stijgt en het autogebruik stijgt. Volgens mij ligt de oplossing bij de Hogescholen en Universiteiten. Laat de eerste lessen beginnen om 10.00 en de laatste om 19.00. Deze oplossing zal binnen de studenten veel draagvlak vinden en het zal het aantal reizen buiten de spits doen stijgen. De andere ov-gebruikers zullen de reizen als meer comfortabel ervaren omdat de spitsen minder druk zijn en ook het aantal vertragingen zal terug lopen. Daarnaast vraag ik me of dit gehele onderwerp nog wel relevant is. Nu al kunnen studenten thuis colleges volgen, alles informatie zoals presentaties, roosters en contact kunnen studenten online vinden, het aantal daadwerkelijke contacturen zal in de nabije toekomst sterk afnemen. Dus ik vraag me eigenlijk af wat de relevantie van dit hele stuk is?

Peter 18/12/2012 15:33

Ik ben het eens met Stefan de Konink dat studenten vaak niet de "luxe" hebben om buiten de ochtendspits te reizen. Het lijkt wel alsof iedereen de mond vol heeft van spitsmijden en het "nieuwe werken", maar onderwijsinstellingen blijven (net als de meeste organisaties) stug vasthouden aan de 9 tot 5 cultuur. Het omzetten van de OV-studentenkaart in een kortingskaart doet daar niets aan af.

Sterker nog, wanneer de kortingskaart voor studenten alleen buiten de ochtendspits geldig zal zijn worden studenten gedwongen zich af te vragen of ze wel met het openbaarvervoer moeten reizen. Mijn verwachting is dat studenten in grote getalen zullen kiezen voor andere modaliteiten (Auto voor de lange afstanden en (brom/snor)fiets voor de korte afstanden). Ook zullen er waarschijnlijk studenten zijn die zullen kiezen voor een opleiding dichter bij huis.

Vaak wordt bij het reizen met het OV het voor en natransport met de bus vergeten.
Een zuinig autotje als de aygo of 107 kost slechts 26,4 cent per kilometer. Stel een Student woont op 20 kilometer afstand van zijn of haar opleiding dan kost dit dagelijks 5,28 euro en 40 minuten wanneer de rit met de auto zou worden afgelegd. De zelfde afstand met het OV kost met korting 6,46 euro (10.02 euro zonder korting) en 120 minuten per dag. Waarom zou deze student nog met het openbaarvervoer reizen?

Bron reisvoorbeeld:
http://9292.nl/reisadvies/haaren_kantstraat/tilburg_goirlese-weg-46/vertrek/2012-12-18T1537#
http://goo.gl/maps/aZRkN

Kosten per kilometer:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/53953-wat-kosten-de-populaire-autos.html
http://www.autozine.nl/text/kilometerkosten.php#kader

Stefan de Konink 18/12/2012 13:27

Studenten hoeven niet verleid te worden om buiten te spits te reizen. Het zijn de megalomane hogescholen en universiteiten die roostersplannen. Zij hebben dus de grootste invloed op OV stromen in de spits.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 237

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman
 • Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Onlangs bleek politiek draagvlak voor het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers. Dit bracht bij mij een herinnering boven aan de integrale visie op... 28 februari Aad Wilmink, lid Commissie...
 • MaaS en fiets MaaS en fiets Mobility as a Service staat volop in de belangstelling, en terecht! Door je trip van A naar B te kunnen plannen, boeken, uitvoeren en betalen via dezelfde app wordt het... 28 februari Rik van der Graaf & Robin Kleine
 • Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het AD kopte de maandag voor de kerst: ‘Woonwijken onveiliger door rondscheurende pakketbezorgers’ . Meer pakketbezorgers maken de straten in woonwijken onveiliger,... 27 december Walther Ploos van Amstel
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en... 19 december Max van Kelegom, verkeersvisioloog...
 • ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ Vaste bijrijders van ernstig kleurenblinde chauffeurs geven mondeling gedurende de rit gekleurde signalen langs en boven de weg door. Zulke privé-systemen voorkomen... 19 december Meinard Noothoven van Goor
 • Het addertje onder MaaS Het addertje onder MaaS Veel concepten voor gedeelde mobiliteit zijn op de markt gekomen en beconcurreren elkaar om onze aandacht. Betalende consumenten zijn immers nodig om hun businessmodel tot... 19 december Robin Huizenga, PTV Group
 • Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Rekeningrijden staat weer volop in de spotlights. Vorige week deed RAI Vereniging een pleidooi voor rekeningrijden en Zondag met Lubach besteedde er ook aandacht aan. Maar is... 22 november Bert van Wee, TU Delft
 • Integrale processen en communicatie centraal Integrale processen en communicatie centraal We zijn op de laatste etappe langs de snijvlakken van de verkeerskunde aangekomen. Zie mijn eerdere blogs in Verkeerskunde 2 , 3 en 4 van dit jaar. We ondervonden hoe... 26 oktober Miranda Thüsh
 • Grijze weg bestaat niet Grijze weg bestaat niet In de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (DV3) wordt nogmaals geconcludeerd dat de wegvakken en kruispunten in de verkeersruimte idealiter maar één verkeersfunctie voor... 25 oktober Jarno Brouwer]
 • Bijna onder de tram Bijna onder de tram In Nederland worden zowel rood-gele als rood-groene tweekleurige verkeerslichten gebruikt, met een heel verschillende boodschap. Levensgevaarlijk voor kleurenblinden.  Dit... 25 oktober Meinard Noothoven van Goor
 • Voorkom het Grote Vastlopen Voorkom het Grote Vastlopen Het verkeer in stedelijke regio’s loopt vast. De ringwegen raken vol, in de spits barst het openbaar vervoer uit zijn voegen en de fietsfiles vormen geen zijn uitzondering meer.... 17 oktober Friso de Zeeuw
 • Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten In mijn twee vorige blogs in Verkeerskunde 2 en Verkeerskunde 3 ontdekten we dat het ontwerpen van de openbare ruimte lijkt op koken. Als we de juiste combinatie van kleuren,... 14 september Miranda Thüsh
 • Betere kansen met MaaS door samen te werken Betere kansen met MaaS door samen te werken De verkeerskunde heeft van oudsher een focus op techniek, infrastructuur en het modelleren van mobiliteit. Binnen het vakgebied en daarbuiten ontstaat het besef dat deze... 14 september Mike Bérénos en Robert Scheerder
 • Stel, je ziet geen rood Stel, je ziet geen rood Dit is de eerste blog van een serie van zes over kleuren in het verkeer. Deze serie beoogt het verkeer veiliger te maken door beter kleurgebruik. Kleurenblind-proof is... 14 september Meinard Noothoven van Goor
 • Nog een lange weg te gaan Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de... 13 september Berry den Brinker
 • Transitie Verkeer&Mobiliteit, goed op weg Transitie Verkeer&Mobiliteit, goed op weg We mogen wel zeggen dat het vakgebied dat zich bezig houdt met verkeer, vervoer, transport, mobiliteit anno 2018 al zo’n vijf jaar bezig is met de transitie. Immers het eerste... 15 juni Mike Bérénos
 • Elektrisch vervoer krijg je echt niet voor niks Elektrisch vervoer krijg je echt niet voor niks Veel Nederlandse steden gaan in 2025 op slot voor dieselvoertuigen. Elektrische voertuigen zijn dan het alternatief. Bijna de helft van de Nederlandse MKB-ondernemers denkt de... 8 juni Walther Ploos van Amstel, Martijn...
 • Inrichting van omgeving doet wat met de mens Inrichting van omgeving doet wat met de mens In de vorige Verkeerskunde liet ik zien dan het inrichten van een weg en wegomgeving erg lijkt op het werk van een kok. Het zijn aspecten als mondgevoel en... 8 juni Miranda Thüsh

Artikelen 1 tot 25 van 237

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.