Regeerakkoord: Afschaffen Studenten OV-kaart is juist kans voor ov-bedrijven

dinsdag 18 december 2012 4 reacties 3349x gelezen

Henk-Doeke van Waveren is adviseur Openbaar Vervoer bij Goudappel Coffeng. Deze blog is geschreven op persoonlijke titel.

‘Een kaalslag voor studenten’ zo is het regeerakkoord al genoemd door het Interstedelijk Studenten Overleg, doelend op de plannen voor het afschaffen van de OV-kaart voor studenten. Reizigersaantallen (en dus inkomsten) zullen dalen en voor je het weet wordt er geschrapt in lijnen. Maar dan is niet zozeer de mobiliteit van de student in het geding, maar vooral die van de ov-reiziger in het buitengebied. De drukke trajecten van en naar typische studentenbestemmingen lopen echt geen gevaar. ‘Blijf van de bus van mijn oma af’ zou dus een eerlijker protestkreet zijn. Maar toch: volgens mij is het aanpassen van de studenten OV-studentenkaart gewoon een logisch en goed idee!

 

Het regeerakkoord kondigt aan dat de openbaar vervoerkaart voor studenten (SOV) wordt omgezet in een studentenkortingkaart, en dan ook voor MBO-studenten onder de 18 jaar. Dit alles moet ingaan in 2016 en structureel 425 miljoen opleveren. De verwachting is dat het aantal reizigers met 3 à 4 procent terugloopt. Hoe dit gaat uitpakken per regio/concessie is nu nog niet inzichtelijk. Daarvoor ontberen de plannen nog uitwerking en zijn nadere analyses nodig.

 

Eén ding staat echter als een paal boven water: dit gaat stevig impact hebben. De invoering van de SOV zorgde in 1991 voor een forse (40 procent) groei in ov-reizigerkilometers. Dat aantal daalde licht toen de student in 1994 moest kiezen tussen een week- of weekendkaart, maar op dit moment nemen de 600.000 SOV-houders nog steeds 25 procent van alle reizigerskilometers in trein, bus, tram en metro voor hun rekening. Als deze gebruikers het ov massaal de rug zouden toekeren, is dit het einde van veel bestaande en geplande ov-projecten. Misschien wel het einde van een bereikbaar Nederland.

 

Zorgwekkende cijfers dus, maar laten we eens één slag dieper kijken. Bijna de helft van de ov-kilometers wordt in de spits afgelegd. De kosten van ons ov-systeem worden in belangrijke mate door dit spitsverkeer bepaald. De pieken bepalen hoeveel bussen en trams we nodig hebben en hoeveel capaciteit de rest van de dag dus grotendeels onbenut blijft. Overvolle treinen zorgen in de spits voor gebrek aan zitplaatsen en vertragingen die afbreuk doen aan de reputatie van het ov. Niet voor niets heeft het fenomeen ‘Spitsmijden’ nu ook zijn weg naar de trein gevonden. Het kan uit om fervente spitsreizigers te betalen om uit die spits weg te blijven. Daar zit dus de oplossing. Studenten zijn met een marktaandeel van 30 procent oververtegenwoordigd in de spits. En ik geloof er niets van dat dat allemaal ‘must-travel-now’-ritten zijn.

 

De voorgestelde studentenkortingskaart kan een sleutelrol vervullen in nieuw spitsmijdend-prijsbeleid voor ons ov. Geen korting in de spits, 50 procent korting net voor/na de spits en in de dalperiode zelfs meer dan die 50 procent. Naast tijd wellicht zelfs prijsdifferentiatie naar plaats, ov-systeem of nog een ander criterium. Met de OV-chipkaart is dat technisch goed mogelijk. Pieken zwakken af, de dalbezetting gaat omhoog: de neerwaartse spiraal van bezuinigen wordt een kans voor betere benutting, een kans voor beter openbaar vervoer.

 

Verdeling van de gemaakte ov-gerelateerde reizigerskilometers over een gemiddelde dag (bron: CBS, Goudappel Coffeng) 

 

Zoals gezegd zijn de plannen nog niet echt uitgewerkt. Volop ruimte dus om het principe ’Spitsmijden’ vol te omarmen. Natuurlijk zijn nadere analyses nodig. Sowieso, want wat betekenen de bezuinigingsplannen voor elk regio, concessie en lijn? Nieuwe aanbestedingen? Wat betekent dit alles voor lopende en voorziene ov-projecten? Voor andere vervoerswijzen? Gaat de student meer fietsen? Wat zijn de gevolgen voor infrastructuur, parkeerfaciliteiten en verkeersveiligheid? Gaan studenten massaal verhuizen? Wordt de studiekeuze mobiliteit-gedreven?

 

Wat de antwoorden ook zijn: studenten zijn een sleuteldoelgroep om te verleiden buiten de spits te reizen. Als we als ov-sector dat voor elkaar krijgen, dan blijft het (iets minder) druk op de studentenlijnen én komt er een krachtiger ov-systeem uit naar voren. Mede namens alle ov-reizigers, alvast bedankt!

Meer informatie: Wilt u reageren? Mail Henk-Doeke van Waveren


Reacties

Reacties

Rogier 28/12/2012 01:21

Het afschaffen van de OVS zal er zeker toe bijdragen dat jongeren nog sneller dan nu het OV de rug toekeren. Gewend zijn aan OV-reizen leidt ertoe dat het OV ook na het afstuderen in beeld blijft. Heb je eenmaal die auto, dan wil je dat nooit meer kwijt. Zonder OVS komt dat moment veel sneller.
Qua tijden: de onderwijsinstellingen zijn inderdaad bepalend, maar hebben ook maar beperkt mogelijkheden met tijden te schuiven. College tot 19 u zoals hier wordt voorgesteld, zouden studenten misschien nog kunnen slikken, maar het personeel met een werkritme niet, en terecht.
In het algemeen worden studenten nu wel heel hard gepakt: weg reeds schamele basisbeurs + weg geringe reiskosten. Waar denkt Henk-Douke van dat die studenten die treinreizen van gaan betalen.

andere peter 21/12/2012 15:15

Het principe is goed. Studenten zijn namelijk een relatief makkelijke en grote groep om buiten de spits te laten reizen, dit kan ook echt effect hebben op de verliestijden gedurende de spits. Ik vind het middel om het doel te bereiken daarentegen waardeloos. Studenten hebben evenmin als forenzen de keuze om buiten de spits te reizen. Een student/scholier moet verplicht op school verschijnen, je kan niet verwachten dat de student de spits gaat mijden. Afschaffing van het gratis OV voor studenten en korting geven voor reizen buiten de spits zal leiden tot meer studenten die een opleiding dichtbij kiezen, het gemiddelde opleidingsniveau zal dalen, het schoolverzuim stijgt en het autogebruik stijgt. Volgens mij ligt de oplossing bij de Hogescholen en Universiteiten. Laat de eerste lessen beginnen om 10.00 en de laatste om 19.00. Deze oplossing zal binnen de studenten veel draagvlak vinden en het zal het aantal reizen buiten de spits doen stijgen. De andere ov-gebruikers zullen de reizen als meer comfortabel ervaren omdat de spitsen minder druk zijn en ook het aantal vertragingen zal terug lopen. Daarnaast vraag ik me of dit gehele onderwerp nog wel relevant is. Nu al kunnen studenten thuis colleges volgen, alles informatie zoals presentaties, roosters en contact kunnen studenten online vinden, het aantal daadwerkelijke contacturen zal in de nabije toekomst sterk afnemen. Dus ik vraag me eigenlijk af wat de relevantie van dit hele stuk is?

Peter 18/12/2012 15:33

Ik ben het eens met Stefan de Konink dat studenten vaak niet de "luxe" hebben om buiten de ochtendspits te reizen. Het lijkt wel alsof iedereen de mond vol heeft van spitsmijden en het "nieuwe werken", maar onderwijsinstellingen blijven (net als de meeste organisaties) stug vasthouden aan de 9 tot 5 cultuur. Het omzetten van de OV-studentenkaart in een kortingskaart doet daar niets aan af.

Sterker nog, wanneer de kortingskaart voor studenten alleen buiten de ochtendspits geldig zal zijn worden studenten gedwongen zich af te vragen of ze wel met het openbaarvervoer moeten reizen. Mijn verwachting is dat studenten in grote getalen zullen kiezen voor andere modaliteiten (Auto voor de lange afstanden en (brom/snor)fiets voor de korte afstanden). Ook zullen er waarschijnlijk studenten zijn die zullen kiezen voor een opleiding dichter bij huis.

Vaak wordt bij het reizen met het OV het voor en natransport met de bus vergeten.
Een zuinig autotje als de aygo of 107 kost slechts 26,4 cent per kilometer. Stel een Student woont op 20 kilometer afstand van zijn of haar opleiding dan kost dit dagelijks 5,28 euro en 40 minuten wanneer de rit met de auto zou worden afgelegd. De zelfde afstand met het OV kost met korting 6,46 euro (10.02 euro zonder korting) en 120 minuten per dag. Waarom zou deze student nog met het openbaarvervoer reizen?

Bron reisvoorbeeld:
http://9292.nl/reisadvies/haaren_kantstraat/tilburg_goirlese-weg-46/vertrek/2012-12-18T1537#
http://goo.gl/maps/aZRkN

Kosten per kilometer:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/53953-wat-kosten-de-populaire-autos.html
http://www.autozine.nl/text/kilometerkosten.php#kader

Stefan de Konink 18/12/2012 13:27

Studenten hoeven niet verleid te worden om buiten te spits te reizen. Het zijn de megalomane hogescholen en universiteiten die roostersplannen. Zij hebben dus de grootste invloed op OV stromen in de spits.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen... 15 november Erik WahleResource Manager team...
 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.