Rechts inhalen is voor weinig snelwegen geschikt

maandag 27 mei 2013 3 reacties 1070x gelezen

Frans de Haes, Hoofd Mobiliteit, Grontmij
Frans de Haes

Frans de Haes

De VVD-fractie in de Tweede Kamer stelt voor om onderzoek te doen naar het toestaan van rechts inhalen op autosnelwegen vanwege onder andere het toenemende aantal 2x4- en 2x5-strooks snelwegen. Beseffende dat van alle autosnelwegen in Nederland, meer dan 90 procent uit 2x2- en 2x3-strooks snelwegen bestaat, vraagt Grontmij zich af of we dan vanwege die andere 10 procent, deze maatregel over het gehele snelwegennet moeten uitrollen.

 

Een dergelijk idee lijkt vooral ingegeven met het oog op het toenemende aantal 2x4- en 2x5-strooks snelwegen in ons land. Kijkend naar de behoeften en het weggedrag van automobilisten lijkt een dergelijke maatregel op deze wegen inderdaad een meerwaarde te bieden; mensen worden zich meer bewust van hun positie op de weg, en de verwachting is dat ze vanuit dat bewustzijn meer geneigd zullen zijn om rechts te rijden. Het gevolg is een homogener snelheidsbeeld en meer rust in het verkeer.

 

Op de 2x2- en 2x3-strooks snelwegen gaat deze redenering echter niet zo makkelijk op. Op deze wegen, waar het vrachtverkeer een relatief groot deel van de capaciteit opslokt, lijkt juist een tegenovergesteld effect te ontstaan. Relatief grote snelheidsverschillen per rijstrook, beperkte(re) inhaalmogelijkheden zullen hier naar verwachting juist voor meer rijstrookwisselingen, meer onrust en minder capaciteit zorgen. De verkeersveiligheid op de weg is hierbij niet gebaat.

 

Beseffende dat, van alle autosnelwegen in Nederland, meer dan 90 procent uit 2x2- en 2x3-strooks snelwegen bestaat, moeten we dan vanwege die andere 10 procent deze maatregel over het gehele snelwegennet uitrollen? Dit lijkt niet logisch uit te leggen. Het is daarbij ongewenst om per snelwegtype onderscheid te gaan maken; één lappendeken van verschillende regimes (de maximumsnelheid) is al meer dan genoeg. Laten we niet daarnaast ook nog gaan differentiëren in inhaalregime.

 

Deze afweging roept nog een andere gedachte op. We hebben het in Nederland steeds vaker met elkaar over het toekennen van meer vrijheden en verantwoordelijkheden aan de weggebruikers. Dit voorbeeld is echter niet de eerste keer dat we er op basis van inhoudelijke argumenten onvoldoende op vertrouwen dat de weggebruiker verantwoordelijk kan omgaan met geboden vrijheden. De vraag die dit oproept: hoe graag willen we nu wérkelijk dat die weggebruiker meer vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt, en op welke punten durven wij als wegbeheerders deze daadwerkelijk af te staan?


Reacties

Reacties

Martijn 16/07/2013 16:47

@Stefan Langeveld

Ik citeer: ''Beide verdwijnen als de snelheidslimiet naar 150 km/u gaat of afgeschaft wordt. Als lane-keeping leidt tot massaal 100-110 rijden op alle stroken zijn we verder van huis. ''

Is het nou zo erg om 5 minuten later thuis te zijn?

 

Stefan Langeveld 29/05/2013 23:28

Het grootste knelpunt is het gebod tot rechts rijden, dat door de ruime meerderheid gevolgd wordt. Hierdoor is de rechterstrook het drukst en dat geeft vertraging bij het uit- en invoegen. Een ander gevolg is dat op rechts de onderlinge afstand veel kleiner is dan op links en vaak zelfs te klein. Dit effect zien we ook op de 2x5 rijbanen, waar de twee linkse stroken vrijwel leeg zijn en de trajecten op 2x3 lijken : weg winst.
We moeten op de snelwegen het gebod 'rechts houden' vervangen door 'afstand houden' en ons dus verspreiden over de stroken, met van rechts naar links hogere snelheden. En bij de knooppunten de rechterstrook vrij houden voor uit- en invoegen.

Kamerlid Elias vroeg om onderzoek naar “Keep your lane”. Hij zei “het lost grote ergernissen voor automobilisten op, zoals bumperkleven, onnodig links rijden, inhalende vrachtwagens”.
Maar onnodig links rijden is feitelijk te langzaam links rijden en dat leidt tot bumperkleven. Beide verdwijnen als de snelheidslimiet naar 150 km/u gaat of afgeschaft wordt. Als lane-keeping leidt tot massaal 100-110 rijden op alle stroken zijn we verder van huis.
De oplossing voor inhalende vrachtwagens is het verhogen van hun maximumsnelheid en het handhaven op te langzaam rijden. Lane-keeping helpt hen weinig.

De vraag van De Haes is cruciaal: < hoe graag willen we nu wérkelijk dat die weggebruiker meer vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt, en op welke punten durven wij als wegbeheerders deze daadwerkelijk af te staan ? >
Uit alles blijkt dat de autoriteiten de vermeende milieu-effecten zeer belangrijk vinden en uitgaan van de minst capabele en vlotte rijders. Dat resulteert in een rij van maatregelen die de doorstroming, de veiligheid en het rijplezier van de capabele meerderheid schaden. Hoe meer vrijheid, hoe meer verantwoordelijkheidsgevoel, en omgekeerd.

Meer op baluw.nl > files

 

Laurens Ivens 28/05/2013 14:59

Ook de ANWB heeft hier over nagedacht en kwam tot ongeveer dezelfde conclusie:
De ANWB is niet overtuigd van de noodzaak een keep-your-lane systeem met bijbehorende wettelijke regels in Nederland in te voeren. De huidige regelgeving is goed uitvoerbaar. Door daar waar nodig aanpassingen te plegen op de drukke plekken van het wegennet kan ter plaatse de doorstroming verbeterd worden. Zo kan door slim blokmarkering toe te passen over grotere lengtes rechts passeren eenvoudig mogelijk gemaakt worden. In die situaties waar files ontstaan, kan de weggebruiker goed zelf beoordelen wanneer rechts inhalen verantwoord kan gebeuren.
Een algemene regel invoeren kan mede door de verschillende snelheidslimieten van personenauto’s en vrachtauto’s verkeersonveiligheid inhouden. Ook moet niet onderschat worden dat de dode hoek een probleem kan opleveren. Niet elk voertuig dat rechts passeert zal tijdig waargenomen worden. Complexer verkeer is vooral voor ouderen rijtaakverzwarend.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 237

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman
 • Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Onlangs bleek politiek draagvlak voor het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers. Dit bracht bij mij een herinnering boven aan de integrale visie op... 28 februari Aad Wilmink, lid Commissie...
 • MaaS en fiets MaaS en fiets Mobility as a Service staat volop in de belangstelling, en terecht! Door je trip van A naar B te kunnen plannen, boeken, uitvoeren en betalen via dezelfde app wordt het... 28 februari Rik van der Graaf & Robin Kleine
 • Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het ongelijk van Veilig Verkeer Nederland Het AD kopte de maandag voor de kerst: ‘Woonwijken onveiliger door rondscheurende pakketbezorgers’ . Meer pakketbezorgers maken de straten in woonwijken onveiliger,... 27 december Walther Ploos van Amstel
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en... 19 december Max van Kelegom, verkeersvisioloog...
 • ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ ‘Matrix-X gaat voor mij nooit aan!’ Vaste bijrijders van ernstig kleurenblinde chauffeurs geven mondeling gedurende de rit gekleurde signalen langs en boven de weg door. Zulke privé-systemen voorkomen... 19 december Meinard Noothoven van Goor
 • Het addertje onder MaaS Het addertje onder MaaS Veel concepten voor gedeelde mobiliteit zijn op de markt gekomen en beconcurreren elkaar om onze aandacht. Betalende consumenten zijn immers nodig om hun businessmodel tot... 19 december Robin Huizenga, PTV Group
 • Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Is kilometerheffing invoeren een goed idee? Rekeningrijden staat weer volop in de spotlights. Vorige week deed RAI Vereniging een pleidooi voor rekeningrijden en Zondag met Lubach besteedde er ook aandacht aan. Maar is... 22 november Bert van Wee, TU Delft
 • Integrale processen en communicatie centraal Integrale processen en communicatie centraal We zijn op de laatste etappe langs de snijvlakken van de verkeerskunde aangekomen. Zie mijn eerdere blogs in Verkeerskunde 2 , 3 en 4 van dit jaar. We ondervonden hoe... 26 oktober Miranda Thüsh
 • Grijze weg bestaat niet Grijze weg bestaat niet In de Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (DV3) wordt nogmaals geconcludeerd dat de wegvakken en kruispunten in de verkeersruimte idealiter maar één verkeersfunctie voor... 25 oktober Jarno Brouwer]
 • Bijna onder de tram Bijna onder de tram In Nederland worden zowel rood-gele als rood-groene tweekleurige verkeerslichten gebruikt, met een heel verschillende boodschap. Levensgevaarlijk voor kleurenblinden.  Dit... 25 oktober Meinard Noothoven van Goor
 • Voorkom het Grote Vastlopen Voorkom het Grote Vastlopen Het verkeer in stedelijke regio’s loopt vast. De ringwegen raken vol, in de spits barst het openbaar vervoer uit zijn voegen en de fietsfiles vormen geen zijn uitzondering meer.... 17 oktober Friso de Zeeuw
 • Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten Ontwikkel één taal over de identiteit van ruimten In mijn twee vorige blogs in Verkeerskunde 2 en Verkeerskunde 3 ontdekten we dat het ontwerpen van de openbare ruimte lijkt op koken. Als we de juiste combinatie van kleuren,... 14 september Miranda Thüsh
 • Betere kansen met MaaS door samen te werken Betere kansen met MaaS door samen te werken De verkeerskunde heeft van oudsher een focus op techniek, infrastructuur en het modelleren van mobiliteit. Binnen het vakgebied en daarbuiten ontstaat het besef dat deze... 14 september Mike Bérénos en Robert Scheerder
 • Stel, je ziet geen rood Stel, je ziet geen rood Dit is de eerste blog van een serie van zes over kleuren in het verkeer. Deze serie beoogt het verkeer veiliger te maken door beter kleurgebruik. Kleurenblind-proof is... 14 september Meinard Noothoven van Goor
 • Nog een lange weg te gaan Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de... 13 september Berry den Brinker
 • Transitie Verkeer&Mobiliteit, goed op weg Transitie Verkeer&Mobiliteit, goed op weg We mogen wel zeggen dat het vakgebied dat zich bezig houdt met verkeer, vervoer, transport, mobiliteit anno 2018 al zo’n vijf jaar bezig is met de transitie. Immers het eerste... 15 juni Mike Bérénos
 • Elektrisch vervoer krijg je echt niet voor niks Elektrisch vervoer krijg je echt niet voor niks Veel Nederlandse steden gaan in 2025 op slot voor dieselvoertuigen. Elektrische voertuigen zijn dan het alternatief. Bijna de helft van de Nederlandse MKB-ondernemers denkt de... 8 juni Walther Ploos van Amstel, Martijn...
 • Inrichting van omgeving doet wat met de mens Inrichting van omgeving doet wat met de mens In de vorige Verkeerskunde liet ik zien dan het inrichten van een weg en wegomgeving erg lijkt op het werk van een kok. Het zijn aspecten als mondgevoel en... 8 juni Miranda Thüsh

Artikelen 1 tot 25 van 237

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.