Rechts inhalen is voor weinig snelwegen geschikt

maandag 27 mei 2013 3 reacties 1080x gelezen

Frans de Haes, Hoofd Mobiliteit, Grontmij
Frans de Haes

Frans de Haes

De VVD-fractie in de Tweede Kamer stelt voor om onderzoek te doen naar het toestaan van rechts inhalen op autosnelwegen vanwege onder andere het toenemende aantal 2x4- en 2x5-strooks snelwegen. Beseffende dat van alle autosnelwegen in Nederland, meer dan 90 procent uit 2x2- en 2x3-strooks snelwegen bestaat, vraagt Grontmij zich af of we dan vanwege die andere 10 procent, deze maatregel over het gehele snelwegennet moeten uitrollen.

 

Een dergelijk idee lijkt vooral ingegeven met het oog op het toenemende aantal 2x4- en 2x5-strooks snelwegen in ons land. Kijkend naar de behoeften en het weggedrag van automobilisten lijkt een dergelijke maatregel op deze wegen inderdaad een meerwaarde te bieden; mensen worden zich meer bewust van hun positie op de weg, en de verwachting is dat ze vanuit dat bewustzijn meer geneigd zullen zijn om rechts te rijden. Het gevolg is een homogener snelheidsbeeld en meer rust in het verkeer.

 

Op de 2x2- en 2x3-strooks snelwegen gaat deze redenering echter niet zo makkelijk op. Op deze wegen, waar het vrachtverkeer een relatief groot deel van de capaciteit opslokt, lijkt juist een tegenovergesteld effect te ontstaan. Relatief grote snelheidsverschillen per rijstrook, beperkte(re) inhaalmogelijkheden zullen hier naar verwachting juist voor meer rijstrookwisselingen, meer onrust en minder capaciteit zorgen. De verkeersveiligheid op de weg is hierbij niet gebaat.

 

Beseffende dat, van alle autosnelwegen in Nederland, meer dan 90 procent uit 2x2- en 2x3-strooks snelwegen bestaat, moeten we dan vanwege die andere 10 procent deze maatregel over het gehele snelwegennet uitrollen? Dit lijkt niet logisch uit te leggen. Het is daarbij ongewenst om per snelwegtype onderscheid te gaan maken; één lappendeken van verschillende regimes (de maximumsnelheid) is al meer dan genoeg. Laten we niet daarnaast ook nog gaan differentiëren in inhaalregime.

 

Deze afweging roept nog een andere gedachte op. We hebben het in Nederland steeds vaker met elkaar over het toekennen van meer vrijheden en verantwoordelijkheden aan de weggebruikers. Dit voorbeeld is echter niet de eerste keer dat we er op basis van inhoudelijke argumenten onvoldoende op vertrouwen dat de weggebruiker verantwoordelijk kan omgaan met geboden vrijheden. De vraag die dit oproept: hoe graag willen we nu wérkelijk dat die weggebruiker meer vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt, en op welke punten durven wij als wegbeheerders deze daadwerkelijk af te staan?


Reacties

Reacties

Martijn 16/07/2013 16:47

@Stefan Langeveld

Ik citeer: ''Beide verdwijnen als de snelheidslimiet naar 150 km/u gaat of afgeschaft wordt. Als lane-keeping leidt tot massaal 100-110 rijden op alle stroken zijn we verder van huis. ''

Is het nou zo erg om 5 minuten later thuis te zijn?

 

Stefan Langeveld 29/05/2013 23:28

Het grootste knelpunt is het gebod tot rechts rijden, dat door de ruime meerderheid gevolgd wordt. Hierdoor is de rechterstrook het drukst en dat geeft vertraging bij het uit- en invoegen. Een ander gevolg is dat op rechts de onderlinge afstand veel kleiner is dan op links en vaak zelfs te klein. Dit effect zien we ook op de 2x5 rijbanen, waar de twee linkse stroken vrijwel leeg zijn en de trajecten op 2x3 lijken : weg winst.
We moeten op de snelwegen het gebod 'rechts houden' vervangen door 'afstand houden' en ons dus verspreiden over de stroken, met van rechts naar links hogere snelheden. En bij de knooppunten de rechterstrook vrij houden voor uit- en invoegen.

Kamerlid Elias vroeg om onderzoek naar “Keep your lane”. Hij zei “het lost grote ergernissen voor automobilisten op, zoals bumperkleven, onnodig links rijden, inhalende vrachtwagens”.
Maar onnodig links rijden is feitelijk te langzaam links rijden en dat leidt tot bumperkleven. Beide verdwijnen als de snelheidslimiet naar 150 km/u gaat of afgeschaft wordt. Als lane-keeping leidt tot massaal 100-110 rijden op alle stroken zijn we verder van huis.
De oplossing voor inhalende vrachtwagens is het verhogen van hun maximumsnelheid en het handhaven op te langzaam rijden. Lane-keeping helpt hen weinig.

De vraag van De Haes is cruciaal: < hoe graag willen we nu wérkelijk dat die weggebruiker meer vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt, en op welke punten durven wij als wegbeheerders deze daadwerkelijk af te staan ? >
Uit alles blijkt dat de autoriteiten de vermeende milieu-effecten zeer belangrijk vinden en uitgaan van de minst capabele en vlotte rijders. Dat resulteert in een rij van maatregelen die de doorstroming, de veiligheid en het rijplezier van de capabele meerderheid schaden. Hoe meer vrijheid, hoe meer verantwoordelijkheidsgevoel, en omgekeerd.

Meer op baluw.nl > files

 

Laurens Ivens 28/05/2013 14:59

Ook de ANWB heeft hier over nagedacht en kwam tot ongeveer dezelfde conclusie:
De ANWB is niet overtuigd van de noodzaak een keep-your-lane systeem met bijbehorende wettelijke regels in Nederland in te voeren. De huidige regelgeving is goed uitvoerbaar. Door daar waar nodig aanpassingen te plegen op de drukke plekken van het wegennet kan ter plaatse de doorstroming verbeterd worden. Zo kan door slim blokmarkering toe te passen over grotere lengtes rechts passeren eenvoudig mogelijk gemaakt worden. In die situaties waar files ontstaan, kan de weggebruiker goed zelf beoordelen wanneer rechts inhalen verantwoord kan gebeuren.
Een algemene regel invoeren kan mede door de verschillende snelheidslimieten van personenauto’s en vrachtauto’s verkeersonveiligheid inhouden. Ook moet niet onderschat worden dat de dode hoek een probleem kan opleveren. Niet elk voertuig dat rechts passeert zal tijdig waargenomen worden. Complexer verkeer is vooral voor ouderen rijtaakverzwarend.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 253

1 2 3 4 5 6

 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...
 • Lindy’s law en de auto Lindy’s law en de auto Het moet ergens in de jaren zestig zijn geweest dat acteurs in een bar in New York bij elkaar kwamen en de levensverwachting van Broadway-shows becommentarieerden. Ze kwamen... 25 april Jacob de Vries
 • Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig 1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden:... 25 april Joop Nicolai
 • Let op kleurgebruik Let op kleurgebruik Met mijn vader aan het stuur van zijn Morris-Oxford trokken we ‘s zomers over de Alpen naar Italië. Daar viel mij op dat ik de kleuren van de verkeersborden wél kon zien. Pas... 25 april Meinard Noothoven van Goor
 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman
 • Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Onlangs bleek politiek draagvlak voor het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers. Dit bracht bij mij een herinnering boven aan de integrale visie op... 28 februari Aad Wilmink, lid Commissie...
 • MaaS en fiets MaaS en fiets Mobility as a Service staat volop in de belangstelling, en terecht! Door je trip van A naar B te kunnen plannen, boeken, uitvoeren en betalen via dezelfde app wordt het... 28 februari Rik van der Graaf & Robin Kleine

Artikelen 1 tot 25 van 253

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.