Nieuwe mobiliteit in autoland Duitsland: Neighborhood-mobility

zondag 23 juni 2013 0 reacties 660x gelezen

Richard ter Avest, Goudappel Coffeng

 

Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘(Jong) Amerika is amazing’ in de serie ‘Reis door de wereld’ over Amerika in VK 4/2013

Richard ter Avest, adviseur bij Goudappel Coffeng, coördinator buitenland

Richard ter Avest, adviseur bij Goudappel Coffeng, coördinator buitenland

Wat is de overeenkomst in mobiliteitsontwikkeling in Westerse landen als Amerika en Duitsland op dit moment? Wat doen beide autogrootmachten momenteel tegen alle verwachtingen in. En is dat positief en wie heeft daar invloed op?

Ik wil deze ontwikkeling graag illustreren aan de hand van het oude woord ‘noaber’, dat ik in mijn geboortestreek Twente ken als ‘buurman’. Je kent jouw buurt goed, helpt de buren als zij iets nodig hebben en je bent betrokken in het buurtschap. De voorzieningen in de dorpen liggen ook nog eens op korte afstanden.

Amerika: 20-minutes neighborhoods
In landen als Amerika komt deze gedachte terug in de ‘20-minutes Neighborhood’. Alle dagelijkse voorzieningen zijn meer en meer op korte afstand te vinden. De routes naar die nabij gelegen voorzieningen moeten dan wel geschikt worden gemaakt voor fietsers en voetgangers, in plaats van voor de-op-korte-afstanden-onhandige-auto. Dat is de reden dat vele Amerikanen jaarlijks Nederland bezoeken (see and believe tours) en dat er verschillende deelnemers van de Dutch Cycling Embassy bijvoorbeeld Thinkbike workshops houden in de steden in Amerika.In feite is dit een terugkeer naar een eeuw geleden, toen de (binnen)steden in de States nog kleinschalig ontworpen waren. Alle voorzieningen moesten op korte afstand gevonden worden. Sinds 50 jaar werd het, met de groei van de economie, de technische ontwikkelingen en een overvloed aan brandstof, mogelijk om in een ruim en goedkoop eengezinshuis op autoafstand van de binnenstad te gaan wonen. De winkel op de hoek maakte plaats voor shopping malls. Tegenwoordig zijn de privé-georienteerde suburbs rond de steden een verveelgebied voor jongeren. Jongeren zoeken sociaal contact via internet, maar ook fysiek contact, en dat kunnen ze in die dunbevolkte oorden niet meer vinden. Dit is ook de reden dat niet minder dan 100.000 mensen terug willen verhuizen van de ‘boring suburbs’ naar de binnenstad van Los Angeles, die de laatste jaren van spookstad naar mensen-stad wordt omgetoverd.

Groot voordeel voor jongeren die internet hebben, is dat ze zich niet meer hoeven te verplaatsen. Ik zeg wel eens: ‘Young Urban People only need a BIT, bike internet and train/tram’. Los Angeles is één van de inspirerende voorbeelden in The States. Ook het fietsgebruik in bepaalde neighborhoods in New York neemt behoorlijk hard toe. Er zijn buurten waar inmiddels al 24 procent van alle ritten per fiets worden afgelegd (ter referentie: voor New York totaal is het aandeel 2 procent).Amerikanen zien nu ook zelf in wat de grote voordelen zijn om compacte steden te maken. In Austin Texas zie je dat bijvoorbeeld. Bijzonder, want hoeveel steden kunnen opscheppen over een op-korte-afstand- bebouwde-stad vanaf nul, in de 21-ste eeuw? Austin kan dat, dankzij succesvolle pogingen om de voormalige Robert Mueller luchthaven te bebouwen met een mixed-use urban village. Deze buurt ligt niet meer dan 5 kilometer van Austin – binnenstad en 3 kilometer van the University of Texas. Deze populaire keuze trekt veel mensen aan. Het zijn de empty nesters, jonge werkers en families die graag in de buurt willen wonen van centrale binnenstad. Een mooi voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling.

Duitsland – Nahmobilität
Dezelfde ontwikkeling is te vinden bij onze oosterburen. Nahmobilität is enkele jaren geleden door de regering van deelstaat Noordrijn-Westfalen in gang gezet en spreidt zich uit over de rest van Duitsland. Het gaat om het stimuleren van ritten tot 15 kilometer via duurzaam vervoer. Dit verschaft een basis voor gezondheid en klimaatbescherming. Het schept voorwaarden voor een mobiel leven voor iedereen en bevordert een mens-georiënteerde stadsontwikkeling.

In Duitsland is deze ‘mobiliteit-dichtbij’ vooral te merken in de vorm van toenemend gebruik van elektrische fietsen. Van alle elektrische voertuigen die momenteel verkocht worden (bijna een half miljoen per jaar!) is 99 procent fiets en 1procent auto. Verder wil de overheid snel fietssnelwegen ontwikkelen tussen steden, voorsteden, bedrijventerreinen, universiteitsterreinen en dorpen. Noodzakelijk daarbij is een inhaalslag in de steden zelf. Een stedelijk netwerk met hoogwaardige fietsroutes is slechts in een handjevol steden zoals Nordhorn en Munster te vinden. Daarbuiten is het nog droevig gesteld, maar de ambities zijn hoog.Duitse en Amerikaanse redenen voor neighborhood-mobility
Redenen voor neighborhood-mobility in Amerika zijn de hoge onderhoudskosten van het autonetwerk en de nieuwe leefstijlen van jongeren, gevoed door internet. Redenen voor nah-mobilität in Duitsland zijn de behoeften aan energiebesparing , aan lichaamsbeweging en het zelf mogelijk maken om in een stad mobiel te zijn. In beide gevallen (VS en Duitsland) spelen ook milieu en gebruikerskosten een rol.

Voordelen voor Nederland
Mogen we blij zijn met deze ontwikkelingen? Ja, om twee redenen. De ontwikkeling naar meer ‘noaberschap’, ‘neighborhoods’ en ‘nahmobilität’ zorgt voor een meer betrokken samenleving en voor mixed–buurten met complete straten en vervoer voor allen. Het zorgt ervoor dat meer autoritten worden vervangen door fietsritten. Dat is goed voor het milieu en het ruimtebeslag. Ook zijn er minder dure investeringen nodig in het stedelijk en regionaal hoofdwegennet. Een deel van de voorspelde groei in autogebruik in de VS en Duitsland kan worden opgevangen door fietsritten en loopbewegingen; New York is al een hippe walking city. Los Angeles volgt in populariteit.

Een tweede voordeel is dat wij vanuit Nederland flink kunnen bijdragen aan betere steden, door kennis uit te wisselen en te helpen met planning en ontwerpen. Oftewel: een groeiende werkgelegenheid voor (Nederlandse) stedenbouwers en verkeersplanologen in grote Westerse steden en regio’s. Ik kijk er met veel plezier naar uit!

Ook bijzonder is dat deze ontwikkeling van onderaf in gang gezet is en dat dit -met name in Duitsland - inmiddels door de overheid sterk wordt gestimuleerd. Anderzijds zal het ook nog wel even duren voordat alle auto-gebruikers overtuigd zijn van deze nieuwe visie. Bovendien zal ook de autobranche zich moeten heroriënteren. Ik blijf deze autolanden dan ook intensief volgen.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

 • Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Verkeersveiligheidsrisico’s op kruispunten ‘bekijken’ Vanochtend, 14 november, zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen... 15 november Erik WahleResource Manager team...
 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht

Artikelen 1 tot 25 van 266

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.