Kansen voor kilometerprijs

vrijdag 23 februari 2018 Jaap Ketel, gepensioneerd technisch adviseur in energie en infrastructuur 1 reactie 182x gelezen

Op de auto wordt wereldwijd belasting geheven, onder meer bij het tanken, meestal ten behoeve van onderhoud van de infrastructuur. Traditioneel gebeurt dit door een accijnsheffing op fossiele brandstoffen. Hoe doen we dat in een toekomst zonder benzine, diesel en gas?

Jaap Ketel, gepensioneerd technisch adviseur in energie en infrastructuur

Jaap Ketel, gepensioneerd technisch adviseur in energie en infrastructuur

Nu er ontwikkelingen zijn om steeds zuiniger auto’s te bouwen en om de fossiele brandstoffen uit te faseren, staan overheden voor de vraag: hoe innen we in de toekomst de accijns op weggebruik? Daarnaast is vraag hoe we verkeersstromen zodanig reguleren dat het verkeer tijdens de spits optimaal doorstroomt. Beide vraagstukken zijn in vele landen actueel en ook in Nederland is er in de afgelopen jaren politiek en maatschappelijk veel over gedebatteerd. We herinneren ons de ‘tolpoorten-discussie’ rond de eeuwwisseling, gevolgd door het breed gevoerde debat rond ‘Anders betalen voor mobiliteit’ in 2005. Allerlei argumenten, beren op de weg en sentimenten verdrongen de voordelen die bleken uit wetenschappelijk onderzoek. Voorstellen verdwenen van de politieke agenda. Intussen is het 2018 en het verkeer op de Nederlandse wegen staat nóg vaker stil, met name in de ochtend- en avondspits.

 

Waar staan we nu?
Het huidige kabinet pleit voor een snelle aanpak, maar is ook ambivalent in zijn Regeringsverklaring 2017 waar het stelt: “Samen met de Mobiliteitsalliantie voeren we deze kabinetsperiode pilots uit om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden.” 'Alternatieve vormen van betaling' betekent volgens mij dat de wegenbelasting, de BPM en de accijns op brandstoffen ter discussie komen te staan en dat er een betaling per kilometer voor in de plaats komt, die dan mogelijk geen 'rekeningrijden' mag heten. Welke alternatieve betaling de coalitie in gedachte heeft, wordt uit dit voornemen niet duidelijk.

 

Oplossingen in andere landen
Wereldwijd zijn er experimenten gaande, waarvan er één mij in het bijzonder opvalt. Dit is het programma OReGO dat rond 2010 in de Amerikaanse staat Oregon is geïntroduceerd en dat na een periode van uittesten, stoppen na wat grote en kleinere problemen en opnieuw testen, nu in een fase van een werkbare oplossing verkeert.

 

Hoe werkt het programma?
In veel Amerikaanse staten, ook in Oregon, wordt net als bij ons accijns op brandstoffen geheven. Daar heet het 'Gastax' die wordt afgerekend bij het tanken en daarom ook 'Pay at the pump' wordt genoemd. Sinds 1 juli 2015 is de OReGO-pilot voor RUC (Road Usage Charging) gestart op basis van de Gastax en Pay at the pump. Oregon-automobilisten doen vrijwillig mee en registreren zich online. Voorts installeren ze zelf een speciaal apparaatje in de servicediagnose-aansluiting OBD-II port (On Board Diagnose-aansluiting). Dit apparaat meet de gereden afstand op wegen en in tijd en brengt $ 0,15 per gereden mijl in rekening als alternatief voor de Gastax. De bij het tanken in rekening gebrachte Gastax wordt beschouwd als een vooruitbetaling voor het weggebruik. De werkelijke gereden kilometers worden verrekend aan de pomp. Vrijwilligers kunnen kiezen tussen een GPS registrerend of een niet-GPS registrerend apparaat. Alle gegevens worden door een private organisatie vastgelegd, terwijl de financiële afwikkeling in handen is van ODOT (Oregon Department of Transportation). In 2015 hebben zich 1300 vrijwilligers geregistreerd, genoeg om het testprogramma op te starten.

 

Conclusie programma
De belangrijkste conclusie voor ODOT, na twee jaar testen, was dat het belasten van de automobilist voor het weggebruik per gereden mijl in plaats van voor het betalen van de Gastax, goed functioneert. Het publiek geeft ook de voorkeur aan het 'eerlijke' systeem van RUC (Road Usage Charging). Dat iedereen voor het weggebruik moet betalen, bleek een overtuigende reden te zijn om het systeem te onderschrijven. De Oregon Department of Transport biedt de mogelijkheid om in het weekend van 5 tot en met 9 mei de ervaring van de afgelopen pilotprojecten ter plaatse te delen. Meer informatie: The Travel Company, Michael Verdouw: verdouw@travelcompany.nl.

 

Les voor Nederland
Een groep van Nederlandse bedrijven heeft tijdens de discussie over het dossier 'Anders betalen voor Mobiliteit' reeds een alternatief systeem voorgesteld, gebaseerd op het vrijwillige Oregon-model Pay at the Pump. Ook in dit systeem wordt alleen de verplaatsing van het voertuig gemeten, dus de gereden kilometers in de tijd, die verrekend worden bij het tanken in de vorm van een credit als beloning voor het buiten de spits te hebben gereden. Daarbij vervallen de wegenbelasting, provinciale opcenten en op termijn ook de BPM. Dit systeem waarmee niet of nauwelijks gefraudeerd kan worden heet BCR, 'Brandstof Credit Rijden'.

 

Klink hier voor een beschrijving van de BCR-optie en een rekenvoorbeeld.

Klik hier voor het Oregon OReGO-rapport 

Klik hier voor informatie over een studiereis naar Oregon van 5-8 mei 2018


Reacties

Reacties

Ad Meeus 18/07/2018 16:02

Zeer geachte heer Ketel.

Interessant artikel met geweldige aanbevelingen, jammer dat de uitvoering van de conclusie naar mijn mening nog geen zichtbaar resultaat opgeleverd! Principe : haast u langzaam!
Een voorbeeld ;bij mij bekend 4 personen, zelfde reisroute, werken bij hetzelfde bedrijf, gelijke arbeidstijden, rijden alle 4 met de auto naar het werk, bedrijf betaald aan alle 4 km vergoeding!!!
Ik was het in mijn werkzame leven verplicht (carpoolen)
Wat zouden ze doen bij km heffing???
Met vriendelijke groet.
Ad Meeus

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 253

1 2 3 4 5 6

 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...
 • Lindy’s law en de auto Lindy’s law en de auto Het moet ergens in de jaren zestig zijn geweest dat acteurs in een bar in New York bij elkaar kwamen en de levensverwachting van Broadway-shows becommentarieerden. Ze kwamen... 25 april Jacob de Vries
 • Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig Verbreding Schiphol – Amsterdam – Almere was en is niet nodig 1978:“In het zuidwesten van Zuidelijk Flevoland, tegenover het Gooi en ongeveer 25 kilometer van Amsterdam, wordt een geheel nieuwe stad gebouwd. Het moet een grote stad worden:... 25 april Joop Nicolai
 • Let op kleurgebruik Let op kleurgebruik Met mijn vader aan het stuur van zijn Morris-Oxford trokken we ‘s zomers over de Alpen naar Italië. Daar viel mij op dat ik de kleuren van de verkeersborden wél kon zien. Pas... 25 april Meinard Noothoven van Goor
 • Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom gebaat bij 30km-zones én 50km-wegen De RAI Vereniging pleitte deze week met steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voor het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur op wegen binnen de... 29 maart Sjoerd Nota
 • Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan... 21 maart Herbert Korbee en Peter Veringmeier
 • Blind dashboard Blind dashboard Komend uit de supermarkt zet ik tassen op de achterbank, sla het achterportier dicht, neem plaats achter het stuur en start mijn Renault. Direct een geluidssignaal,... 1 maart Meinard Noothoven van Goor
 • Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 Ik ga proberen meer aandacht te krijgen voor de voetganger in het SPV-2030 De startbijeenkomst: Het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) zijn een feit. Op 14 februari jl.... 28 februari Berry den Brinker
 • Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit, geen boete Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (... 28 februari Herbert Korbee en Sander Bonhof
 • Vier sporen richting schone stadslogistiek Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het... 28 februari Joeri Jongeneel, senior consultant...
 • Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Maximaal 100 km/uur voor het klimaat? Eind januari kwamen klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten. Conclusie: ‘We halen de klimaatdoelen voor 2020 niet.” De CO2-reductie zal... 28 februari Rob Hulleman
 • Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Hoogste tijd voor integrale fietsvisie Onlangs bleek politiek draagvlak voor het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers. Dit bracht bij mij een herinnering boven aan de integrale visie op... 28 februari Aad Wilmink, lid Commissie...
 • MaaS en fiets MaaS en fiets Mobility as a Service staat volop in de belangstelling, en terecht! Door je trip van A naar B te kunnen plannen, boeken, uitvoeren en betalen via dezelfde app wordt het... 28 februari Rik van der Graaf & Robin Kleine

Artikelen 1 tot 25 van 253

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.