Een nieuwe toekomst voor DAB

maandag 25 juni 2012 1 reactie 2952x gelezen

Jan Linssen, algemeen directeur ARS Traffic & Transport Technology

Digital Audio Broadcasting (DAB) is een systeem voor digitale radio-uitzendingen, als alternatief voor de gangbare analoge radio-uitzendingen. De laatste vijf jaar is DAB sterk verbeterd. Dit vraagt om herevaluatie van DAB voor verkeersmanagementtoepassingen. De tijd lijkt rijp voor een brede toepassing van DAB. 

Meezenden van gegevens
DAB laat net als FM toe dat er gegevens (RDS) met het signaal worden meegestuurd. De verkeersinformatie op FM wordt verstuurd met RDS/TMC. Met DAB is dat TPEG. FM en RDS/TMC kunnen de behoefte aan meer en meer gedetailleerde en actuele verkeersinformatie niet dekken. De bandbreedte (te verzenden datavolume per tijdseenheid) van het digitale DAB is veel hoger dan die van FM en is wel geschikt.

DAB en TPEG (TPEG is de opvolger van RDS/TMC) zijn lange tijd de gedroomde opvolger geweest van FM en RDS/TMC. Het heeft om tal van industriepolitieke redenen niet zo mogen zijn. De Europese Commissie en vele Europese landen hebben zich in hun beleid om onduidelijke redenen afgekeerd van DAB en zich volledig gericht op bijvoorbeeld mobiel Internet (2,5-3-4G, Wifi, WiMax) en kortegolfcommunicatie- oplossingen (DSRC of iR) voor voertuig-wal-communicatie.

Het bereik van DAB - nu DAB+ geheten - in Europa is nu circa 40 procent. In de discussie over de meest geschikte oplossing voor voertuig-wal-communicatie moeten de technische eisen die worden gesteld aan de communicatiemedia, de kosten/baten en de wereldwijde ontwikkelingen worden betrokken. 

Mobiel internet en wegkantsystemen
De toepasbaarheid van mobiel internet en wegkantsystemen voor voertuig-wal-communicatie is niet voldoende. Bij een intensieve voertuig-wal-communicatie is de beschikbare bandbreedte en het aantal kanalen van mobiel internet al snel niet meer toereikend, mede omdat er veel point-to-point-verbindingen moeten worden opgezet en de communicatiecellen beperkt van omvang zijn. Voor persoonlijk interactief gebruik zijn dit geen beperkende eigenschappen, maar dit is anders bij massaal tijdkritisch gebruik in rijdende voertuigen.

In principe maakt de onzekerheid over het tijdig en succesvol afwikkelen van berichtenverkeer via mobiel internet, dit medium ongeschikt voor verkeersveiligheidstoepassingen en verkeersmanagement. Voor verkeersinformatie is mobiel internet wel geschikt, maar relatief duur indien niet gebruikgemaakt kan worden van flat-fee-abonnementen.

Indien het berichtenverkeer met voertuigen via wegkantsystemen wordt afgewikkeld, kan met zekerheid worden gesteld dat de passerende voertuigen met een geschikte ontvanger deze informatie ontvangen. Er ontstaat in dat geval echter een kosten/baten probleem, vanwege het grote aantal benodigde wegkantsystemen en de noodzaak om de communicatietechnologie in de voertuigen op die van de wegkantsystemen af te stemmen.

De status van de standaardisatie van de voertuig-wal-communicatie en de bereidheid van de wereldwijde auto-industrie om deze technologie massaal te volgen, is niet zodanig dat hiervan binnen enkele jaren resultaten kunnen worden verwacht die grootschalig operationeel gebruikt kunnen worden. Weliswaar zijn er voor ontwikkelingen als het Universeel Wegkantstation (UWKS) nu mogelijkheden voor toepassing van dit type technologie, maar die mogelijkheden komen uitsluitend voort uit de actuele situatie in Nederland waarin de vervanging van grote aantallen wegkantstations langs de snelwegen aan de orde is en een voertuig-wal-communicatie hierop efficiënt zou kunnen meeliften.

Het houdt geen rekening met het feit dat de veiligheidstoepassingen en verkeersmanagementtoepassingen ook langs andere wegen dan snelwegen zouden moeten plaatsvinden, en dat hiermee budgetten gemoeid zijn die waarschijnlijk niet voor die wegbeheerders beschikbaar zijn. De snelwegen beslaan immers slechts een fractie van het hele wegennet. De problematiek op de snelwegen is niet zodanig verschillend van die op andere wegen dat het alleen een veiligheidssysteem op de snelwegen rechtvaardigt.  

DAB voor broadcasting van gegevens
Een goed alternatief is DAB. De toepassing van DAB als basis voor audio- en data-broadcasting heeft zich de afgelopen jaren doorgezet. In de meeste Europese landen zijn of worden DAB-licenties geveild. In Nederland is dit al gebeurd. In Engeland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland zijn ondertussen nationaal dekkende (bijna) netwerken actief. In Nederland, Oostenrijk, België en Italië is in 2012 de uitrol gepland. In de UK en Noorwegen is zelfs de switch-off van data voor FM gecommuniceerd (respectievelijk in 2015 en 2017). Het DAB-netwerk in de regio Den Haag is reeds beschikbaar voor dataverkeer.

DAB biedt de mogelijkheid om vanuit een centrale locatie een omvangrijke datastroom te besturen voor geheel Nederland. Door de codering van de data kan deze zowel in een point-to-point, narrow-casting of broad-casting mode bij ontvangers komen. Snelheden van voertuigen en de bandbreedte zijn voor verkeersveiligheidstoepassingen ruim toereikend.  

Data-ontvangers
De elektronica-industrie heeft zich al massaal gestort op de productie van DAB-data-ontvangers voor mobiel gebruik en deze zijn beschikbaar voor integratie in mobiele toestellen, of in voertuigelektronica. De prijs van DAB-ontvangers is nu al laag (enkele tientallen euro’s) en naar verwachting zullen veel radiotoestellen en Personal Navigation Devices gebruikmaken van DAB. Ford heeft aangekondigd vanaf 2012 al haar nieuwe auto’s met DAB uit te rusten. In Mercedes, BMW, Audi is dit in alle modellen als optie beschikbaar. Probleem bij die laatste categorie is nog wel de prijs (€ 300-400). 

De voordelen van DAB
De voordelen van de toepassing van DAB voor verkeersveiligheidstoepassingen en verkeersmanagement zijn groot. De informatie kan vanuit een centrale locatie worden verzonden en zodanig worden gecodeerd dat in voertuigen met DAB-ontvanger de relevante informatie direct ter beschikking komt van de bestuurder en diens medeweggebruikers. Relevante toepassingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de wegbeheerders zijn ongevalsmeldingen, filestaartmeldingen en gladheidsmeldingen.

Van voertuig naar wal
DAB is een broadcast- medium en heeft dus geen mogelijkheid om informatie van het voertuig naar de wal te sturen. Dit hoeft voor de verkeersveiligheidtoepassing geen probleem te zijn. Immers, voertuigen hebben in toenemende mate een systeem aan boord dat informatie naar de wal stuurt (connected-navigation) en met de komst van het verplichte e-call zal deze communicatierichting in noodsituaties ook goed geregeld zijn. Het koppelen van de inkomende berichten van voertuigen en de uitgaande informatie naar de voertuigen, is een taak die in centrale systemen goed kan worden uitgevoerd.

De toepassing van DAB voor verkeersveiligheid is inmiddels al voorzien in Noorwegen bij tunnels. Daar anticipeert men op de komst van DAB in de voertuigen en de noodzaak om dit op een kostenefficiënte wijze uit te voeren.

Kosten voor wegbeheerders
Wegbeheerders hoeven bij de toepassing van DAB niet te investeren in kostbare wegkantinfrastructuur voor de voertuig-wal-communicatie, maar kunnen hun investeringen concentreren op het verzamelen en centraal distribueren van verkeersmanagementgegevens. Zij zouden dit zelfs kunnen uitbesteden aan serviceproviders. Dit beperkt niet alleen de enorme infrastructuurkosten, maar vergroot ook het bereik, omdat de informatie nu niet wordt beperkt tot uitsluitend die locaties waar de wegbeheerders de investeringen in een wegkantsysteem hebben kunnen doen.

 Implementatietijd is evenmin een beperkende factor. De tijd tot een grootschalig gebruik zal worden bepaald door de beschikbaarheid van goedkope ontvangers (naar verwachting vanaf 2013) en de bereidheid van de overheden om hun beleid hierop af te stemmen. De voordelen voor de overheden kunnen in de miljarden euro’s lopen in vergelijking tot een aanpak met verkeersveiligheid-wegkantsystemen. 

DAB voor verkeersmanagement- en verkeersinformatietoepassingen
Verwacht mag worden dat een uitrol van DAB voor verkeersmanagementtoepassingen gepaard zal gaan met een uitrol van verkeersinformatietoepassingen door serviceproviders. DAB leent zich namelijk uitstekend voor een toepassing van beide soorten informatie in een enkele ontvanger. Dit vergroot de kans dat de ontvangers grootschalig zullen worden toegepast tegen lage kosten voor de gebruiker.

Het is aanbevelingswaardig dat in Europa de toepassing van DAB voor verkeersmanagement met voorrang wordt onderzocht. In Nederland moeten we hierin voorop willen lopen. Dit geeft zowel de wegbeheerders een functioneel voordeel en een kostenvoordeel. De industrie biedt dit goede innovatie- en exploitatiemogelijkheden.


Reacties

Reacties

Arie Sikkema 27/09/2015 20:57

Verkeersinformatie viel mij tegen via Dab. N203 uitgeest - limmen afgesloten voor enkele weken. DAb geeft dat niet aan. Tomtom wel. Hoezo snelle informatie ??

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 265

1 2 3 4 5 6

 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...

Artikelen 1 tot 25 van 265

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.