De speed pedelec: onterecht op het strafbankje

woensdag 2 oktober 2019 Martin de Vries 10 reacties 731x gelezen

Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45 km/uur. Sinds 1 juli 2017 met een geel (brommer)kenteken en de bijbehorende rechten en plichten.

Dat laatste houdt onder andere in dat de speedpedelecrijder zich naast het fietspad op de rijbaan tussen het autoverkeer moet begeven. En dat terwijl een groot deel van deze fietsers helemaal geen 45 km/uur kán of wíl rijden. Gevolg is dat ongeveer 40 procent gewoon altijd op het fietspad gaat rijden. En nog eens 35 procent doet dat op specifieke weggedeelten omdat het rijden op de rijbaan simpelweg als te onveilig wordt ervaren. Dit alles onder dreiging van een boete van 95 euro die in de praktijk, zo blijkt, wel degelijk wordt uitgedeeld.

En dat terwijl deze fiets bij uitstek geschikt is om de forens duurzaam uit zijn auto te halen op afstanden tussen 20-40 km enkele reis. Dat blijkt ook in de praktijk. Veel speedpedelecrijders laten structureel hun auto staan of doen een tweede auto de deur uit. De ‘beloning’ die de wetgever hiervoor heeft bedacht is om deze mensen óf Artikel 5 van de Wegenverkeerswet te laten schenden - … een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat een gevaar op de weg wordt veroorzaakt …-, óf onder dreiging van een boete dan maar op het fietspad te laten rijden, omdat dat in veel situaties eenvoudigweg de veiligste optie is. Wat moet een fiets met 30 km/uur immers tussen auto’s op wegen waar de V85 boven de 50 km/uur ligt, soms zelfs met dubbele rijstroken?

Waarom mag een Porsche met een topsnelheid van 230 km/uur wél op een woonerf rijden en een fietser die eventueel 45 km/uur kan rijden niet met aangepaste snelheid op een fietspad rijden?

Twee provincies, Gelderland en Groningen, hebben deze patstelling doorbroken en onder specifieke criteria ontheffingsborden geplaatst op fietspaden naast wegen waarbij het rijden op de weg voor de speed pedelec onacceptabel risico oplevert.

Bij onze zuiderburen gaat het al beter. Hoewel ook daar hachelijke wegsituaties optreden zijn er met meer voortvarendheid door wegbeheerders ontheffingen voor fietspaden uitgedeeld. De wetgeving in België biedt daar ook ruimte voor. De verkopen van speed pedelecs ligt in Vlaanderen dan ook drie keer zo hoog als in Nederland.

Wegbeheerders dienen met elkaar, het ministerie en de kennis- en belangengroepen (Fietsersbond, ANWB, CROW en SWOV) om de tafel om binnen afzienbare tijd de speed pedelec van het strafbankje te halen en op het podium van de duurzame mobiliteit te hijsen. De vraagstukken die daarbij spelen zijn lastig en worden onder meer beïnvloed door de ervaringen met de brom- en snorfiets. Daarnaast is er zeer beperkte statistiek over bijvoorbeeld ongevallen waarbij speed pedelecs betrokken zijn.

Wat weten we wel van de berijders? Deze zijn voor circa 80 procent tussen de 40 en 60 jaar, veelal man (85 procent) en een structurele forens. De enkele reis naar het werk bedraagt al snel 25 km en de trend is opwaarts, afstanden van 40 km zijn geen uitzondering. De route voert voor 60 procent hoofdzakelijk door landelijk (interstedelijk) gebied en circa een derde meldt een mix van stad en buitengebied. Slechts 8 procent rijdt exclusief in de stad.

Uit eerdere metingen met kleine groepen proefpersonen is gebleken dat de gemiddelde snelheid ongeveer 29-32 km/uur is, afhankelijk van de weglocatie. Opvallend is dat iets minder dan 60 procent van de rijders zegt dat zij tussen de 40 en 45 km/uur kunnen rijden. De rest haalt dat dus structureel niet. Nog opvallender is dat, ondanks dat men sneller kan rijden, slechts 34 procent ook feitelijk 40-45 km/uur als kruissnelheid aanhoudt.

Over ongevallen is zoals gezegd geen goede statistiek bekend. Uit de media zijn in de afgelopen 3-4 jaar een aantal incidenten met dodelijke afloop bekend. Het algemene beeld is dat de speedpedelecrijder erg defensief rijdt. Uiteraard weet iedereen altijd wel een exces (‘aso rijder’) te melden.

In welke gebieden komt de speed-pedelec in problemen? In de kern van binnensteden wordt zo langzaam gereden, dat men daar redelijk kan meekomen, ook als er op de rijbaan moet worden gereden. In de buitengebieden liggen er meestal (maar niet altijd!) bromfietspaden langs doorgaande wegen met een maximum snelheid 60-80 km/uur. Het grootste probleem zijn de uitvalswegen in de steden en gemeenten. Daar wordt minstens 50 km/uur gereden op brede of tweestrookswegen met alleen een fietspad ernaast.

Om de speedpedelecrijder weer veilig te laten rijden zijn er twee oplossingsrichtingen mogelijk. Een volledige keuzevrijheid, zodat deze met een aangepaste snelheid het fietspad of de rijbaan kan kiezen. Zo wordt de flexibiliteit van deze fiets maximaal benut. De andere mogelijkheid is vorm van een ontheffingsbeleid op weggedeelten of per gemeente of regio. Over de voor- en nadelen en mogelijke toekomstige effecten, meer in de volgende bijdrage.

 

Klik hier voor de Facebook-groep.


Reacties

Reacties

R. Mollenvanger 26/10/2019 11:27

Prachtig stuk van Martin de Vries, geen speld tussen te krijgen. Alleen vraag ik mij af hoe geloofwaardig - uit zijn mond - dit verhaal is. Auteur heeft immers eerder op Social Media verklaard dat hij met zijn speedpedelec geen enkel probleem ondervindt bij het rijden op de autorijbaan en dat de optie "volledige keuzevrijheid" niet realistisch is, omdat speed-pedelec rijders zich toch niet houden aan een wettelijke maximumsnelheid (bijv 25 km/h) op het fietspad.

Roxy Tacq (ANWB) 25/10/2019 11:35

Een fiets is een fiets. Dat je daar harder mee kan dan een normale e-bike of fiets wil niet zeggen dat je dat altijd doet. Dat lijkt mij niet wenselijk. Speedpedelecs bieden juist een mooie tussenvorm tussen e-bike en bromfiets.
De ANWB pleit voor keuzevrijheid voor deze fietsers. Op plekken waar ze zich niet veilig voelen op de rijbaan kunnen ze op het fietspad, als ze zich aanpassen aan de snelheid daar.
Laat mensen vrij en doe een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid. In praktijk gebeurt dat al, door dit legaal te maken kun je ook duidelijker communiceren dat het niet de bedoeling is om op fietspaden harder te rijden van 25km/u.
Ik denk dat het makkelijk te regelen is door een aanpassing in de Wegenverkeerswet. Dat scheelt een hoop onderborden en bijhorende werk om dat uit te zoeken...

paul weststrate 25/10/2019 10:44

De oplossing ligt in de reactie van Reinhard. De ANWB heeft al langer een echte oplossing teweeggebracht, door samen met vier gespecialiseerde adviesbureaus een integrale ontwerpmethodiek voor het verkeer in de openbare ruimte te produceren (www.anwb.nl/verkeerindestad). Een aspect is het invoeren van domeinen voor gelijksoortige weggebruikers ('voertuigfamilies'): veiligheid ontstaat door het minimaliseren van massa- en snelheidsverschillen. Speed pedelecs mogen dan gewoon in het domein van de fietsers, mits ze zich aan de daar geldende maximum snelheid houden (b.v. 25 km/u).

Rick Schotman 24/10/2019 15:44

De kern van het probleem zit voornamelijk in de wetgeving rondom speedpedelecs en het idee dat ze altijd op maximumsnelheid rijden.

Omdat ze als bromfiets worden beschouwd, ontstaan veel gekke tegenstrijdigheden: ze moeten op de rijbaan, waar ze de snelheid van het verkeer niet halen (of geaccepteerd worden door ander verkeer) of ze worden geweerd van wegen waar geen bromfietsen welkom zijn (bijvoorbeeld fietssnelwegen). Op die manier wordt de kansrijke speedpedelec in het beklaagdenbankje geplaatst en negeren we de potentie van de pedelec.

Verder breekt die focus op de maximumsnelheid de pedelecrijder ook op. Zoals de schrijver al aangeeft: die valt reuze mee. Veel rijders rijden hard waar het kan, maar rustig als het moet, bijvoorbeeld om veilig in te halen of om batterijlading te besparen.

Laten we nou eens een beroep doen op de huidige speedpedelecrijder: gedraag je op de weg, rijd voorzichtig, anticipeer en wees een heer (of dame) in het verkeer. Uit het onderzoek naar de uitzonderingsmaatregel van Gelderland bleek dat pedelecrijders daar prima toe in staat zijn. Daarmee zetten bestaande rijders de toon voor toekomstige en wordt de pedelec niet geslachtofferd door een technische, getalsmatige benadering.

Mike 23/10/2019 23:35

Naar mijn idee moet je als je geen 45 km/uur kán of wíl rijden geen speedpedelec nemen. Verder zijn er op dit moment te weinig speed pedelecs waardoor het autoverkeer er niet aangewend is/te weinig rekening mee houdt.

Steven 15/10/2019 13:46

Zeer herkenbaar verhaal waarbij Speed Pedelecrijders op het smerigste deel van de weg moeten rijden wanneer er geen bromfietspad is. Hiermee gaat door schoon gedrag persoonlijke gezondheid verloren door inademing van hoge concentratie fijnstof, NOx en roet.

L Bongers 06/10/2019 17:38

In buitengebieden op 60km/u wegen moet ook vaak op de rijbaan worden gereden. Heftige reacties automobilisten. Levensgevaarlijk

Jan Geerts 06/10/2019 10:29

Het verschil in verkoopcijfers van Speedbikes met België spreekt boekdelen.
Als Speedbiker aan de inconsequente verkeersregels houden is niet alleen soms ronduit gevaarlijk maar kan mij ook substantieel meer reistijd kosten (tot 15-20 minuten per rit).

Reinhard 05/10/2019 17:26

Ja inderdaad, zo ervaar ik het ook.Je bent en blijft ook op de speed pedelec een fietser: ook in de ogen van de automobilist, Misschien is het in deze eenvoudiger een maximum snelheid op het fietspad te introduceren. Iets van 28 - 30km Kan er handhavend opgetreden worden... Ook tegen de snelle wielrenners en/of 25km scooters.

Jos Aerts 05/10/2019 17:16

Prachtig verhaal. De positieve impact van de Speedped op t thema duurzaamheid wordt door de huidige regelgeving tegengewerkt. Dat mag niet waar zijn.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 265

1 2 3 4 5 6

 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...

Artikelen 1 tot 25 van 265

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.