Automobilist verleiden 30 km/uur te rijden

Afdwingen, beboeten of inspelen op psyche?

donderdag 16 februari 2012 19 reacties 3702x gelezen

Jolanda van Oijen, XTNT

‘Automobilisten hebben lak aan 30 km-zones’, kopte het AD op zaterdag 11 februari 2012. De conclusie na een snelheidscontrole in veertien 30 kilometerzones: 92 procent van de automobilisten rijdt (veel) te hard. Het gevolg: Nederland roept om meer controles en het afdwingen van 30 km/uur door een krappe inrichting van de straat. Hierin zit echter de oplossing niet. Speel in op de psyche van de automobilist, gebruik positieve associaties en verleid hem!

 

Sinds het ontstaan van de 30 kilometerzones rijden automobilisten te hard, of hebben de bewoners in ieder geval de perceptie dat er te hard wordt gereden. Maar waarom gebeurt er dan niets om dit op te lossen? Geen prioriteit, geen middelen, maar misschien nog wel belangrijker: geen goede oplossing. Inrichten om 30 km/uur af te dwingen is lastig: hulpdiensten, vuilnisauto’s en verhuiswagens moeten de woningen immers ook kunnen bereiken. En als deze grotere voertuigen stapvoets door de straat kunnen rijden, dan lukt het de personenauto zeker met een hoge snelheid. Controleren is daarnaast niet effectief: het gebied is te groot, de pakkans is klein en sancties niet zwaar genoeg om effect te sorteren.

 

Oplossing: benut psychologie

De oplossing zit in de psyche van de mens. Zodra de automobilist de woonwijk inrijdt, wordt hij nu geconfronteerd met de boodschap: u mag maar 30 km/uur rijden. Hij wordt ook direct beperkt in zijn vrijheid door drempels en bochten. Dit geeft een negatieve associatie met de 30 kilometerzone. De truc is deze negatieve associatie om te buigen naar een positieve: het is een gebied waar kinderen speelruimte hebben en waar bewoners prettig kunnen verblijven. De aangrijpingspunten voor de oplossing zitten daarom ook in actieve, positieve priming: het gebied zo vormgeven dat de automobilist zich gedraagt naar dat speelgebied of prettige verblijfsgebied. Aanvullend mag er dan best worden aangegeven dat de snelheid maximaal 30 km/uur is, maar dat moet ondersteunend en vanzelfsprekend zijn, niet opgelegd en onlogisch of zonder zichtbare reden.

 

Voorbeelden van positieve priming zijn Holle Bolle Gijs die vraagt om ‘papier hier’ in de Efteling, minder diefstal in een schone omgeving en een stiltecoupe in de trein de inrichting van een bibliotheek te geven.

 

Toepassing priming in 30 kilometerzone

Grote vraag is: hoe passen we positieve priming toe in een 30 kilometerzone? Welke associatieve prikkels zorgen ervoor dat die automobilist zachter rijdt, omdat de omgeving dat van hem vraagt. Een voorbeeld is de associatie van het tekenfiguur Nijntje met kinderen en spelen. Gebruik deze associatie bij de inrichting van de 30 kilometerzone of beter de Speelzone. De associatie met een woongebied kan gemaakt worden door bijvoorbeeld het plaatsen van bijvoorbeeld zitjes, bankjes en bloembakken. Deze ideeën dienen op maat te worden toegepast: er is immers geen standaardsituatie en dus ook geen standaard oplossing.


Reacties

Reacties

Jos Schoennakers 17/08/2018 15:58

Oktober 2017 7000km door west USA gereden, 2016 4500 km door Nieuw Zeeland 2016 3000 km door Australië gereden wat een verademing om door deze geweldige landen te rijden. Alleen bij Los Angeles is het een gekkenhuis maar daar wonen ook 18 miljoen mensen bij elkaar. Mijn inziens is de mentaliteit in Nederland slecht en al uren is naleving en controle nihil. De boetebedragen in USA worden op straat vermeld en zijn bijzonder hoog. Als de prioriteit in ons land kan worden opgebracht zal een ombuiging misschien mogelijk zijn maar pas na vele jaren en consequent naleven van overtredingen is een must. Jammer dat wij met ons allen zich ergeren hier in dit kleine ons maar dat er niets en door niemand wat aan gedaan wordt

Brenni Altena 23/08/2012 15:18

Ongevallen: In een geregelde verkeerssituatie is de kans op een ongeval aanwezig als er 1 verkeersdeelnemer een fout maakt. In een ongeregelde verkeerssituatie zijn hiervoor 2 fouten van verkeersdeelnemers nodig. Dus de kans op een ongeval is in een ongeregelde verkeerssituatie kleiner. Dit is één van de principes van Shared Space. Ook op locaties waar veel verkeer aanwezig is. Kijk hiervoor op youtube onder Shared Space over bv Graz, Bohmte en Drachten.

Wim Krop 28/03/2012 11:15

Ik denk toch dat er maar één manier is om die op zich zeer verdedigbare 30 km/u werkelijk te handhaven: ISA (intelligente snelheidsaanpassing). De experimenten die ermee zijn gedaan in woonwijken, waren succesvol. In het begin is er weerstand (weer een ingreep op de individuele vrijheid), maar men leert het gaandeweg waarderen. Auto's zijn daarbij inmiddels elektronisch zo veelzijdig, dat invoering in mijn ogen een fluitje van een cent is.

Dat daarbij de infrastructuur moet worden afgestemd op een niet langer dominante positie van de auto, moge duidelijk zijn. Dertig kilometer moeten rijden op een halve snelweg leidt m.i. tot psychische problemen. Het moet wel geloofwaardig blijven.

En dat die Anglosaxen zo veel rustiger rijden, zou wel eens wat te maken kunnen hebben met de ruimte in die landen (veel ratten in een klein kooitje enz.), de op comfort i.p.v. vierkant hoeken om kunnen gaan van het soort auto's daar en een behoorlijk ontwikkeld gevoel van burgerschap. Dat kost nog wel enkele decennia voordat wij ook zo ver zijn. Dus in de tussentijd: ISA graag....

Coen Beijer 01/03/2012 09:25

USA heeft dan wel behoorlijk meer slachtoffers per 100.000 inwoners maar het "verkeersgevoel" blijft rustig. Zal wel aan mijn vakantiestemming gelegen hebben. ;-)

On topic:
Veel wegbeheerders hebben inderdaad op basis van nimby grote gebieden tot 30 km verklaard. Een zone-bordje en klaar is Kees. Geld om al deze wegen goed in te richten was/is er vaak niet met als gevolg dat er een plaat asfalt ligt van zeven meter breed waar men verwacht dat er 30 gereden wordt. opnieuw beoordelen van deze 30 zones zou geen slecht idee zijn maar dat levert direct twee problemen op. 1. Probeer een 30 km weg maar weer eens op te schalen naar 50. De buurt (lees de mensen die 300 meter verderop wel 55 rijden) zou je als ambtenaar of politicus aan de hoogste boom knopen. 2. De 30 wegen die over blijven moet je dan ook geloofwaardig inrichten en goed afwaarderen. Hiervoor ontbreekt vaak het geld. 30 = OK maar laat alsjeblief dan ook de inrichting van de openbare ruimte passen bij deze snelheid en functie.

 

Peter Bezema 29/02/2012 20:38

Weet je Erik, ik denk dat Nederland zo verschrikkelijk niet leuk en saai is in vergelijking tot Florida, je moet wat te doen hebben. Blijkbaar halen we onze spanning en verlaten we onze negatieve spanning (lees: stress) uit lekker hard rijden. FF lekker raggen.

Alle gekheid op een stokje: on topic.

Een positieve in plaats van een negatieve prikkel. Dat kan als we beginnen als overheid met het 'vraag'denken, in plaats van 'aanbod' denken. We zijn als overheid, vooral ook verkeerskundigen hoe we vanuit onze vakspecifieke kennis, de beste verkeerssystemen kunnen bedenken en leveren, maar is dat ook altijd de vraag? Verkeersmarketing noem ik dit wel eens. Volg de meest recente discussies over vervoersarmoede. Hoe kunnen we verschillende weggebruikers, ook de automobilisten, het zoveel mogelijk naar de zin maken? Dat is in de VS ook tig jaren geleden gebeurd. Dan komende ideeën tot 'priming' vanzelf. Het gaat om de mindset van waaruit je denkt, en is voor techneuten vanzelfsprekend moeilijk.

Wat ik wel eens adviseer aan mensen die het buitengebied wonen langs een buitengebied weg en last hebben van hardrijders: koop een tweedehands kinderfietsje en plaats deze langs de weg...ik denk een voorbeeld van priming?

 

Dieder van Essen 29/02/2012 11:08

Het grote probleem is volgens mij dat we met z'n allen accepteren dat de verkeersruimte in verblijfsgebieden domineert. Ik woon zelf aan een redelijk verkeersluw pleintje, maar zelfs daar is de opbouw zodanig dat de verkeersruimte overheerst en de speelruimte (klein) is weggemoffeld in het midden van het pleintje. Gevolg: het weinige verkeer rijdt er te hard, er is een ring van geparkeerde auto's en er spelen bijna geen kinderen. Logisch, want de paar hopeloze speeltoestellen nodigen niet uit om te spelen en de voorzieningen ontbreken om er ook daadwerkelijk te verblijven. Maar, er is één uitzondering! Eenmaal per jaar bij de buurtbarbeque worden auto's aan de kant gezet, worden er stoelen en tafels en een grote tent op straat gezet en is er opeens leven en reuring op het pleintje. Spelende kinderen, gezellig pratende ouders en verkeer dat werkelijk stapvoets de meute passeert. Blijkbaar is het dus zo dat waar mensen zijn, mensen zich ook (kunnen) aanpassen, ook in hun snelheidsgedrag. Dit pleit wat mij betreft tot een inrichting van 30-zones waar de mens (of het spelende kind) het uitgangspunt is en niet de (geparkeerde) auto. Dat is een echte aanzet voor positieve priming en livable streets!

 

Brenni Altena 28/02/2012 13:41

Drempels, versmallingen, paaltjes e.d. roept alleen maar meer asociaal verkeersgedrag op. Reden ergernis, irritatie. Een betere oplossing is een weginrichting met de principes van Shared Space. Dus geen scheiding van rijbaan, trottoirs, geen harde verkeersremmende maatregelen. Wel met voldoende openbare ruimte. Voordeel is dat alle verkeersdeelnemers oplettend zijn en daardoor is er minder kans op (zware) ongevallen.

 

G. de Boer 25/02/2012 16:44

Amerikanen gaan hoffelijk door het verkeer heet het. Je leest het inderdaad ook op tal van reisverhalen op internet dus er zal wel iets van waar zijn. Omdat Amerika niet bepaald het voorbeeld van verkeersveiligheid is zouden we wellicht moeten concluderen dat hoffelijk gedrag dan weinig bijdraagt aan een veilig verkeer. Komt overeen met inzichten uit de moderne neurowetenschap die de betekenis van 'netjes gedrag' ook anders inschat dan het verkeersonderwijs doet. Niet dat we ons niet netjes moeten gedragen anders zouden er nog meer ongevallen plaatsvinden. Alleen de ongevallen die plaatsvinden hebben vaak weinig met netjes gedrag te maken. Het is hetzelfde als met regelkennis. Die is uiteraard belangrijk maar daarom ligt er nog geen sterke relatie tussen regelkennis en ongevallen.

Terug naar het artikel: 92 procent van de automobilisten rijdt (veel) te hard. Moeten we ons niet over verbazen zolang niemand de automobilist verteld hoe deze het voor elkaar krijgt om 30 km/u te rijden.
Het idee om hier en daar weer terug te gaan naar 50 km/u is denk ik geen optie. Men zal dan ook wat harder dan 50 gaan rijden. Bij een aanrijding met een kind betekent 50 km/u in circa de helft van de gevallen al de dood van een kind.

 

Jeroen Buis 24/02/2012 19:16

Bijzonder dat in een reacties hier de VS als positief voorbeeld gebruikt wordt.

In de VS is de auto koning en wordt door beleidsmakers, planners en ontwerpers relatief zeer weinig rekening gehouden met fietsers en voetganger. Dit, samen met het excessief gebruik van de auto, leidt tot veel hogere ongevalscijfers dan wij in Nederland kennen.
2007 (cijfers WHO):
NL: 4.8 doden per 100.000 inwoners
(een van de allerlaagste ter wereld)
VS: 13.0 doden per 100.000 inwoners

Kortom, ik zou niet zo gauw de VS als lichtend voorbeeld nemen als het gaat om verkeersveiligheid.

 

Erik Haman 23/02/2012 13:35

Ik ben oprecht verbaasd over de ongevalscijfers van Florida! Bij de fietsers kan ik me nog iets voorstellen, maar ik kan werkelijk niet bedenken hoe je in Florida als voetganger of automoblist dodelijk kunt verongelukken. Of zijn al die doden motorrijders? In Florida geldt namelijk géén helmplicht (meer).

 

Rogier 23/02/2012 01:30

Die 92% die het AD constateert, roept twee vragen op: (1) welke marge hebben ze gehanteerd en (2) wat waren de lokaties. Als 33 km/u ongecorrigeerd meetelt, zit je zo aan zulke percentages. En de score doet vermoeden dat ook gemeten is op wegen waar 30 km niet geloofwaardig is.
En die zijn er veel, (doorgaande) lokale wegen die vanuit beleidsmatige wensen en/of bewoners met NIMBY-gedrag tot 30 km gebied zijn verklaard terwijl ze een duidelijke verkeersfunctie hebben. Geen verrassing en evenmin schokkend dat verkeer dan harder rijdt dan 30 km/u.
De 30-km zones zijn ooit veel te gemakkelijk obv wegcategorisering ingesteld. Laat de plaatselijke situatie bepalend zijn of 30 km op zijn plaats is. Is de weg te breed/erg overzichtelijk/dun bebouwd, hou dan gewoon 50 km/u aan, aangevuld met fysieke maatregelen om de snelheid op kruispunten te beheersen. Bij de juiste structuur en inrichting komt het gedrag bij de meesten vanzelf.

 

F.Janssens 22/02/2012 11:12

Belangrijk is dat de wegbeheerder een duidelijke keuze maakt waar hij de prioriteit legt : of bij verblijven of bij doorstromen.
Wordt gekozen voor verblijven dan moet er gezorgd worden voor een ruimte waarin de bezoeker zich richt op een omgeving waarin mensen bezig zijn met allerlei nauwelijks voorspelbare activiteiten.De bij de omgeving horende karakteristieken zullen dit moeten zorgdragen,waarin de plangedachtes zijn:het optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit,waarbij het primaat ligt bij de kwaliteit en niet bij verkeer,de kwaliteit van de omgeving leidend is,en waarbij het gedrag niet wordt afgedwongen door gedragsbeperkende maatregelen maar door beinvloeding van de beleving.

 

Hans Hoogveld 21/02/2012 17:15

Dan voor wat betreft de 30km zones: het is dan wel niet helemaal een goed voorbeeld van positieve priming maar wel van het aansluiten bij de behoefte aan sociaal gedrag bij de weggebruiker: als je de 30 km alleen van toepassing laat zijn wanneer noodzakelijk (in de ogen van de ontvanger van de boodschap) zal het veel eenvoudiger zijn het gewenste gedrag te realiseren. Ik doel hier concreet op het voorbeeld van Belgie waar 30km zones bij scholen en kinderdagverblijven alleen van toepassing zijn bij aan- en uitgaan van de school met als gevolg dat iedereen zich keurig aan die snelheid houdt en anderen ook op gedrag aanspreekt als er dan toch een keer wat sneller wordt gereden.

 

G. de Boer 21/02/2012 17:12

Erik Haman, de claimcultuur in Amerika heeft niet zo veel effect. Florida heeft ongeveer evenveel inwoners als Nederland. Het aantal verkeersdoden in Florida was in 2008 ca. 3900. Waaronder 500 voetgangers die in woonwijken (30 km-zones?) dood werden gereden. O ja, er kwamen ook nog 110 fietsers om het leven. Die 92 procent die bij ons te hard rijdt halen ze in Florida ook wel.
Mooi overigens dat u het 14-daags verblijf daar ongeschonden door bent gekomen.

 

Hans Hoogveld 21/02/2012 16:49

Kan wel zijn dat de Amerikaanse wegen een wat relaxter indruk geven maar in de praktijk resulteert dat niet in minder verkeersslachtoffers. Daar zijn meerdere redenen voor aan te geven vanuit de onderzoeken waaronder de hogere norm voor alcohol in de meeste staten maar daarnaast lijkt het erop dat de gemiddelde Amerikaanse bestuurder simpelweg veel minder met het verkeer bezig is en zich min of meer gedraagd alsof hij gereden wordt met de auto op cruise control en drankje en hapje erbij etc.

Ik zou de VS daarom niet graag als voorbeeld gebruiken.

 

Erik Haman 21/02/2012 15:56

Coen, zou best kunnen van die pakkans, maar ik heb in Florida niet méér (verkeers)politie gezien dan in Nederland, en al helemaal geen flitskasten etc. Dus wie pakt de boosdoeners dan? Of zou het verkeersgedrag iets met de Amerikaanse claimcultuur te maken hebben? Dat je aan de bedelstaf kan raken als je iemand het ziekenhuis in rijdt?

 

Michiel 21/02/2012 12:51

In Nieuw-Zeeland hetzelfde. Ondanks brede asfaltplakken in woonwijken, rijdt men heel relaxt.

 

Coen Beijer 20/02/2012 13:37

Ook ik heb deze positieve rijervaring in de USA en Canada. Wel heb ik een belangrijke kanttekening. De pakkans is veel hoger en deze landen en de boetes zijn ook niet laag. het gewenste verkeersgedrag wordt dus afgedwongen door handhaving en een beetje mentaliteit.

 

Erik Haman 20/02/2012 09:57

Ik heb de afgelopen twee weken zo’n 1500 km door Florida getoerd.

Nu kun je een hoop zeggen van die Amerikanen, maar in het verkeer zijn ze volkomen relaxt, met alle positieve consequenties voor de veiligheid van dien.

Ze rijden als slakken. Daar ben je na een uurtje aan gewend en vervolgens wil je echt niet anders meer. Dan zul je 10 minuten later aankomen: who cares...? Omdat op de highways iedereen bijna even snel rijdt zijn er dus nauwelijks snelheidsverschillen en ontstaan er zelden of nooit gevaarlijke situaties. En daardoor zijn de wegen ook veel minder filegevoelig en dat compenseert die lagere snelheid met gemak.

Voor een kruising van straten in een woonwijk staat vanuit elke rijrichting een stopbord. Iedereen stopt daar voor. Altijd. Als er kruisend verkeer is kijkt men elkaar eens even aan en trekt de auto die van rechts komt met een slakkengangetje op. Kan absoluut nooit mis gaan.

Nu zal elke verkeerskundige me wel kunnen uitleggen dat ik Nederland niet met Florida kan vergelijken, maar uiteindelijk is het m.i. alleen een kwestie van mentaliteit. Hou je gemak, hou rekening met elkaar, hou je aan de verkeersregels. Hoe moeilijk kan het zijn? Verkeersongevallen worden veroorzaakt door te korte lontjes en te grote ego’s. Daar hebben inwoners van Florida ook wel last van, maar niet in het verkeer.Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Meer blogs

Artikelen 1 tot 25 van 265

1 2 3 4 5 6

 • 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! 130 kan echt niet meer, politiek niet, moreel niet! Het advies van de Commissie-Remkes om snelheidslimieten rond natuurgebieden te verlagen vindt bijval onder verkeerskundigen en klimaatwetenschappers. Toch blijven... 16 oktober Martin Kroon
 • Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Met z'n allen aan de zelfrijdende auto; of flink betalen Wanneer rijdt de volledig zelfrijdende auto in Nederland rond? Welke veranderingen brengt de transitie van de huidige manier van autorijden naar de zelfrijdende auto ons? Hoe... 15 oktober Door Luuk de Vries, Adviseur Smart...
 • Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Voetgangers en fietsers, bondgenoten voor actieve mobiliteit Van 7 tot 10 oktober vond in Rotterdam de twintigste editie plaats van het internationale voetgangerscongres Walk21. Zo’n zeshonderd deelnemers, waarvan een minderheid uit... 10 oktober Wim Bot
 • Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Zoveel Nederlanders, zoveel verkeerskundigen Elke verjaardag zie ik het weer gebeuren, elke gesprekpartner transformeert zich tot verkeerskundige. Natuurlijk wel logisch, immers vrijwel iedereen heeft ermee te maken, doet... 2 oktober Wim van der Hoeven, adviseur PTV Group
 • Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes over mobiliteit Vijf taboes drukken hun stempel op het maatschappelijk debat over mobiliteit. Deze taboe-onderwerpen komen dus niet aan de orde, maar hebben wél invloed. Ze leiden daarom tot... 2 oktober Arie Bleijenberg, Koios strategy
 • De speed pedelec: onterecht op het strafbankje De speed pedelec: onterecht op het strafbankje Er rijden er volgens recente CBS-cijfers ongeveer 17.000 van rond in Nederland: speed pedelecs. Voor wie het nog niet wist, fietsen met een elektrische ondersteuning tot 45... 2 oktober Martin de Vries
 • Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit Denk fundamenteel: geef breed ruimte aan ICT in mobiliteit In een - met name - technologisch turbulent veranderende wereld kan een visie op de toekomst, eventueel uitmondend in één stip of meerdere stippen op de horizon, een belangrijke... 2 oktober Mike Bérénos, voorzitter NMTM, op...
 • Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Licht op verkeer maakt RegieRijden mogelijk Heeft u ook zo genoeg van files? Elke dag wachten in de rij, ongelukken en pechgevallen? Met het aanbreken van de donkere dagen zal dit beeld de komende maanden alleen maar nog... 2 oktober Edward Neef
 • Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs Ontdek samen met ons het belang van mobiliteithubs “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens en zijn collega bij Platform31, Hamit Karakus. Niet gek, als je bedenkt dat 60% van de... 23 september Paul Steeneken
 • De zin en onzin van artikel 5a WvW De zin en onzin van artikel 5a WvW Op 18 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar als het aangenomen wordt is opzettelijk... 20 september Herbert Korbee
 • Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Anders door de bak en tweede terminal op Utrecht CS Utrecht, draaischijf van Nederland. Loopt het bij Utrecht spaak, dan heeft een groot deel van Nederland daar last van. Dat geldt zowel voor de weg als voor het spoor. Ik zie... 2 september Rob Hulleman
 • Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet Een veilige, onbewaakte overweg bestaat niet 20 september 2018 was een zwarte dag voor de verkeersveiligheid. Bij een botsing op een overweg in Oss kwamen vier kinderen om het leven en daarnaast raakten een kind en een... 26 augustus Wilbert Walta
 • Leren van ongevallen Leren van ongevallen Iedereen die zich met vraagstukken rondom veiligheid bezig houdt, heeft beroepshalve belangstelling voor ongevallen in het verkeerssysteem. Van een analyse van de oorzaken, en... 19 augustus Lieuwe Zigterman
 • Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Brexit: effect op Nederlandse zeehavens gemengd Er zijn veel trends die op Nederlandse zeehavens afkomen: de energietransitie, toenemend protectionisme, digitalisering en nog veel meer. Het KiM onderzocht wat het effect van... 12 augustus Martijn van der Horst en Saeda Moorman
 • Ommelandse reizen Ommelandse reizen In Nederland ligt veel nadruk op stedelijke gebieden en de bijbehorende verkeers- en vervoersproblemen. En dan vooral files. Minder aandacht is er voor gebieden buiten de stad:... 12 augustus Taede Tillema (KiM)
 • Ik heb gezegd Ik heb gezegd Deze blog is de zesde, en laatste, in de serie Verkeerskleuren. Mag ik het uitblijven van verkeerskundige reacties op deze blogs – en het uitblijven van de juiste maatregelen... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Stille straatstenen hebben de toekomst Stille straatstenen hebben de toekomst Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij... 27 juni Frank Kolderie, productmanager bij...
 • Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Actielijst voor kleurenblindproof verkeer Kleuren zijn zo vanzelfsprekend, dat er in veel gevallen geen rekening wordt gehouden met mensen die de eigen kleurwaarneming niet kunnen vertrouwen. Een niet-volledig resumé... 27 juni Meinard Noothoven van Goor
 • Wegontwerp, een geliefd praatje Wegontwerp, een geliefd praatje Wie kent het niet? Is er nieuwe weg aangelegd, of een stuk asfalt eraan vast geplakt, staat het verkeer toch snel weer vast. Verkeer, files en wegwerkzaamheden zijn een bekend... 27 juni Sonja Hiddinga, accountmanager...
 • Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven Hoogste tijd om ISA nu een echte kans te geven In de afgelopen weken waren er twee interessante verkeersitems, die breed aandacht van de media kregen:  * De RAI (branche-organisatie voor de Rijwiel- en... 27 juni Gert Bak, senior verkeerskundige...
 • Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak Stikstof maakt meer kapot dan je lief is; de PAS uitspraak De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt... 25 juni Herbert Korbee
 • Stimuleer E-bike als substituut voor auto Stimuleer E-bike als substituut voor auto Onlangs verscheen het bericht in de media dat er in ons land in 2018 voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Een mooie stap in de richting van... 19 juni Paul Plazier
 • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks... 18 juni Joep Tiernego
 • VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! VVN-buurtacties werken niet? Dat kan beter! SWOV heeft onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van buurtacties in 30-km-gebieden, zoals remwegdemonstraties, lasergun-metingen met bewoners of verkeersborden gemaakt... 5 juni Janneke Zomervrucht
 • De busreiziger in beeld De busreiziger in beeld ‘Welke mensen reizen er met de bus? Kunnen jullie dat in beeld brengen?’, was de vraag vanuit het ministerie aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Want de... 27 mei Toon Zijlstra en Peter Bakker,...

Artikelen 1 tot 25 van 265

1 2 3 4 5 6

Meer...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.