Blockchain als onafhankelijk marktmeester?

donderdag 5 april 2018 Nettie Bakker 63x gelezen

“Ik zie blockchaintechnologie als mogelijkheid om zorg te dragen voor de vier randvoorwaarden die we sinds de marktconsultatie stellen aan data-uitwisseling ten behoeve van een MaaS-ecosysteem. Dit zijn: een veilig, uniform data-uitwisselings- en betalingssysteem, waarborgen van de privacy van reizigers en het creëren van een level playing field voor mobiliteitsaanbieders.

Jan Koers, directeur Innovatie InTraffic, bestuurslid Railforum, linking pin Jonge Veranderaars, Stuurgroeplid BISON.

Jan Koers, directeur Innovatie InTraffic, bestuurslid Railforum, linking pin Jonge Veranderaars, Stuurgroeplid BISON.

Het ‘openbreken’ van reisinformatie van de vervoerders ten behoeve van een onafhankelijk platform voor reizigersinformatie via BISON heeft zeker 10 jaar geduurd en heeft al veel gebracht. BISON is het publiek-privaat platform voor het opstellen, harmoniseren en bewaken van informatiestandaarden ten behoeve van informatie-uitwisseling binnen alle mobiliteitssectoren.

 

MaaS gaat nog een forse stap verder in data-uitwisselen en -delen met nog meer mobiliteitsaanbieders. Bovendien kun je als vervoerder in het huidige reisinformatiesysteem nog een voorkeur aangeven voor je eigen vervoermiddelen, maar in MaaS wordt een ‘merkloos’ advies verwacht dat naar wens van de klant, goedkoop, snel of juist duurzaam is.

 

Ook wil de klant mogelijk een reservering maken en dat vraagt van een vervoerder dat hij ook zijn bezettingsgraden vrijgeeft. Nu kun je als vervoerder defensief achter de muziek aanlopen, of juist voor de troepen uit.

 

Wij hebben in een laboratoriumomgeving interessante resultaten gezien van blockchaintechnologie als middel voor een veilig ecosysteem voor MaaS-data, dat tevens fungeert als onafhankelijk marktmeester. Wij zijn er nu druk mee bezig om deze technologie in een praktijkomgeving te testen.” 

 

 

 
 

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 78

1 2 3 4 5 6

  • 'Kinderen overhalen om van de fiets te houden’ Wanneer we aan de veiligheid werken met kinderen, houden we dan ook daadwerkelijk rekening met kinderen? Ik vraag het mij soms af. Veiligheid is iets wat niet of nauwelijks...
  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...

Artikelen 1 tot 5 van 78

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.