Blockchain als onafhankelijk marktmeester?

donderdag 5 april 2018 Nettie Bakker 62x gelezen

“Ik zie blockchaintechnologie als mogelijkheid om zorg te dragen voor de vier randvoorwaarden die we sinds de marktconsultatie stellen aan data-uitwisseling ten behoeve van een MaaS-ecosysteem. Dit zijn: een veilig, uniform data-uitwisselings- en betalingssysteem, waarborgen van de privacy van reizigers en het creëren van een level playing field voor mobiliteitsaanbieders.

Jan Koers, directeur Innovatie InTraffic, bestuurslid Railforum, linking pin Jonge Veranderaars, Stuurgroeplid BISON.

Jan Koers, directeur Innovatie InTraffic, bestuurslid Railforum, linking pin Jonge Veranderaars, Stuurgroeplid BISON.

Het ‘openbreken’ van reisinformatie van de vervoerders ten behoeve van een onafhankelijk platform voor reizigersinformatie via BISON heeft zeker 10 jaar geduurd en heeft al veel gebracht. BISON is het publiek-privaat platform voor het opstellen, harmoniseren en bewaken van informatiestandaarden ten behoeve van informatie-uitwisseling binnen alle mobiliteitssectoren.

 

MaaS gaat nog een forse stap verder in data-uitwisselen en -delen met nog meer mobiliteitsaanbieders. Bovendien kun je als vervoerder in het huidige reisinformatiesysteem nog een voorkeur aangeven voor je eigen vervoermiddelen, maar in MaaS wordt een ‘merkloos’ advies verwacht dat naar wens van de klant, goedkoop, snel of juist duurzaam is.

 

Ook wil de klant mogelijk een reservering maken en dat vraagt van een vervoerder dat hij ook zijn bezettingsgraden vrijgeeft. Nu kun je als vervoerder defensief achter de muziek aanlopen, of juist voor de troepen uit.

 

Wij hebben in een laboratoriumomgeving interessante resultaten gezien van blockchaintechnologie als middel voor een veilig ecosysteem voor MaaS-data, dat tevens fungeert als onafhankelijk marktmeester. Wij zijn er nu druk mee bezig om deze technologie in een praktijkomgeving te testen.” 

 

 

 
 

Inhoud laatste dossier

Stadsdistributie

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Stadsdistributie

Artikelen 1 tot 5 van 16

1 2 3 4

  • Vier sporen richting schone stadslogistiek De tijd van V&D, twee kledingcollecties per jaar en Vinex-locaties buiten de stad ligt nog niet eens zo ver achter ons. Wat was het...
  • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
  • City Logistics Game toont duurzame stadslogistiek Doordat goederenstromen in steden nog vaak gefragmenteerd zijn, is de stadslogistiek niet efficiënt en daarmee een aanslag op het stedelijke milieu. Door volumestromen te...
  • Stormprotocol voor Markerwaarddijk Op de Markerwaarddijk (Lelystad-Enkhuizen) gold tot voor kort één stormmaatregel: de dijk ging dicht voor alle verkeer vanaf windkracht 10. Sinds de inwerkingtreding van een...
  • Opkomst (e-)cargofietsen in de stadslogistiek: zegen én zorg Stadslogistiek staat voor belangrijke uitdagingen: ten behoeve van een gezond leefklimaat is het gewenst om stadslogistiek (nagenoeg) emissievrij te maken. Tegelijkertijd groeit...

Artikelen 1 tot 5 van 16

1 2 3 4

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.