BLIQschade: rond de 450 verkeersongevallen in Helmond

woensdag 5 april 2017 Guus Puylaert 190x gelezen

Het aantal verkeersongevallen is de afgelopen drie jaar op ongeveer 450 ongelukken stabiel gebleven in Helmond. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Dit blijkt uit cijfers van de verkeersveiligheidsrapportage BLIQ, opgezet door de gemeenten uit Metropoolregio Eindhoven, politie en ICT-bureau VIA. Dit heeft tot doel de verkeersveiligheid te verhogen.

Het aantal verkeersongevallen in Helmond blijft stabiel.

Het aantal verkeersongevallen in Helmond blijft stabiel.

De BLIQ-rapportage bestaat uit twee onderdelen: een monitor per gemeente en een monitor van de gehele Metropoolregio Eindhoven. BLIQ moet twee keer per jaar verschijnen: elk voorjaar en elk najaar.

Conclusies uit Helmond
In Helmond werden in 2016 459 ongelukken geregistreerd, iets meer dan de 446 ongelukken in 2015, maar minder dan de 466 in 2014. Gemeente Helmond heeft een aantal conclusies op een rijtje gezet, over het aantal ongevallen op de weg.

Zo worden de meeste ongevallen geregistreerd op doorgaande wegen Kasteel Traverse, Deurneseweg en Engelseweg. De meeste verkeersslachtoffers vallen in de categorie 12 t/m 24 jaar en de grootste groep slachtoffers bestaat uit kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en bromfietsers.

De meeste snelheidsovertredingen vinden plaats waar 30 of 50 km/u mag worden gereden, waartoe de meeste wegen in Helmond behoren. Op 30 km/u-wegen wordt echter niet veel gehandhaafd.

Handhaving voortzetten
Het college van B&W schrijft in de brief, dat de meeste ongevallen vooruitkomen uit verkeerd gedrag van verkeersdeelnemers, zoals harder rijden dan toegestaan, het negeren van roodlicht, afleiding door de smartphone en rijden onder invloed.

Daarom moet worden ingezet op handhaving, om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Dat gebeurt ook al door cursussen aan te bieden aan senioren, campagnes voor verkeersdeelnemers op te zetten en aandacht te besteden aan ‘verkeer’ op scholen.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.